Online kurs
Digital kompetanse

Start ditt kompetanseløft idag!

– Digital kompetanse for et mer bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv er helt sentralt for å lykkes fremover. Smart Innovation Norway ønsker derfor å løfte opp hvilke digitale kompetanseområder som er viktige og hvordan man kan lære seg mer enten som enkeltperson eller som bedrift.

Se kurstilbud
bærekraft
Bærekraft

Bærekraft i praksis

Et kurs for små og mellomstore bedrifter

Brita Staal, Smart Innovation Norway

Et “prakademisk” kurs i bærekraftsledelse. Paringen av akademi og praksis, hvor vi først går igjennom forskningsbasert kunnskap, og dernest lar bedriften arbeide i praksis er unikt for dette kurset.

Les mer om kurset
Det_nye_energilandskapet
Energi

Det nye energilandskapet

Nye trender, forretningsmodeller, reguleringer og et blikk inn i Europas fremtidige energiscenarioer

Salvador Baille, Intelis
(Partner i NCE Smart Energy Markets)

Kurset har som formål å introdusere de nye trendene og forretningsmodellene som vil påvirke kraftselskapene fremover, og hvilke muligheter for nye inntekter disse trendene kan bety for dem

Les mer om kurset
Muligheter i elektrifisering
Energi

Muligheter i elektrifisering

Politiske retningslinjer, teknologier, forretningsmodeller og mulighetsrom for nye inntekter

Salvador Baille, Intelis
(Partner i NCE Smart Energy Markets)

Kurset har som formål å avklare de politiske målene rundt elektrifisering i Europa og Norge. Samtidig vil deltakerne få innblikk i mulighetene og begrensingene som finnes i teknologiene og forretningsmodellene som skal gjøre elektrifisering mulig.

Les mer om kurset