Hva får vi som klyngemedlemmer?

Våre klyngepartnere får en rekke fordeler. Dette er pakken som tilbys våre medlemmer:
 • Offisiell status som partner i en verdensledende klynge
 • Stimulere selskapets forretningsutvikling og F&I-profil med tilgang til spesialrådgiver innenfor EU-programmet Horizon Europe.
 • Aktiv påvirkning av NCE Smart Energy Markets sine prioriteringer og tiltak.
 • Delta i felles kompetanseutvikling, samt deltakelse på Big Data Analytics-kurs som partnerbedrift.
 • Delta i utformingen av NCE Smart Energy Markets strategiske arbeid.
 • Deltakelse i nettverksgrupper og innovasjonsprosjekter inn mot våre Smart Samfunn-satsinger (over 65 prosjekter per i dag) etter avtale.
 • Profilering gjennom NCE Smart-nettverket, hjemmesider, publikasjoner av klyngen, etc.
 • Full tilgang til fellesaktiviteter i NCE Smart-nettverket, herunder workshops, klyngesamlinger, deltakelse på NCE Smart Energy Markets’ Partnerkonferanse.
 • Prioritert partner for nye F&U/I-prosjektsøknader, samt mulighet til å delta og dele erfaringer/kompetanse i allerede pågående prosjekter.

Stian, Celine og Anja

Sammen løfter vi i flokk – derfor har vi også noen forventninger til våre klyngemedlemmer:

 • Bidra til en delingskultur i klyngen med deres kompetanse og erfaringer.
 • Aktiv deltakelse i minst én av innovasjonsgruppene i NCE Smart Energy Markets-klyngen.
 • Deltakelse på partnermøter og konferanser.
 • Ønske om å bidra til verdiskapning i egen bedrift eller organisasjon, men også gjennom innovasjonssamarbeid.
 • Bidra til rapportering av egeninnsatstimer.

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan bli partner i klyngen?

Kontakt klyngeleder Inge Michael Bilet på mobil +47 474 61 228 eller e-post

Ta kontakt
Inge Michael Bilet