Hvem er med i næringsklyngen?

Klyngen omfatter næringslivspartnere, kommuner og akademia med kompetanse innen prestasjonskultur, smarte byer og samfunn, smart energi og digital transformasjon.

Årets klyngepartnere 2022

"Å være en del av klyngen er en viktig del av strategien for å lykkes med å bidra til det grønne skiftet. Vi har en klar partnerstrategi, for vi tror ikke at vi kan lykkes alene. Vi må ha med oss noen gode venner og klyngesamarbeidet representerer nettopp en gjeng med gode venner. Derigjennom ønsker vi å dele med andre og bidra til at andre lykkes"

Karoline Nystrøm, Schneider Electric Norge (2021)