Arbeidsgrupper i NCE Smart Energy Markets

Målet er å tilføre kompetanse som er direkte anvendbar i medlemmenes selskaper og organisasjoner, samt å styrke samarbeidet i klyngen og legge til rette for innovasjonsprosjekter.

Det er helt gratis for klyngemedlemmer å delta på arrangementer i arbeidsgruppene, og man kan velge å delta på de aktivitetene som passer med de representantene som er relevante.

Arbeidsgrupper NCE Smart Energy Markets