Arbeidsgrupper i praksis

Målet med arbeidsgruppene er å tilføre kompetanse som er direkte anvendbar i medlemmenes selskaper og organisasjoner, samt å styrke samarbeidet i klyngen og legge til rette for innovasjonsprosjekter.

Det er helt gratis for klyngemedlemmer å delta på arrangementer i arbeidsgruppene, og man kan velge å delta på de aktivitetene som passer med de representantene som er relevante.

 

Hvordan arbeider vi i arbeidsgruppene? 

Gjennom å tilføre kunnskap, dele erfaringer, utfordringer og muligheter  genereres innovative ideer som blant annet kan resultere i større F&I prosjektsøknader. Klyngeadministrasjonen bidrar med hjelp til å finne offentlig/privat finansiering gjennom søknader til ulike programeiere. Ideer som kommer ut av arbeidsgruppene skal bidra til økt kunnskap/kompetanse både i forhold til fag, konsepter og metodikk og dette skal i sin helhet være klyngepartnernes felleseie. Arbeidsgruppene bidrar også til økt innovasjonskultur mellom klyngemedlemmene da de lærer hverandre å kjenne og skaper tillit på tvers.

Arbeidsgrupper i praksis