Arbeidsgruppe Smarte byer og samfunn

Formålet er å engasjere både eksisterende klyngepartnere og andre partnere  (potensielle klyngepartnere, innbyggere, andre klynger og nettverk) gjennom aktiv deltakelse iarbeidsgrupper og konsortium for åide-generere, utvikle og implementere produkter og tjenester for samfunnet.  Det skal deles kunnskap og erfaringer for hvordan byer og samfunn,sammen med næringsliv og akademia, kan utvikle nye tjenester og produkter samt bedre samhandlingen mellom det offentlige og innbyggerne.  

Arbeidsgruppen vil være relatert til Smarte Byer og Samfunn og aktuelle temaer kan være: 

  • Nye løsninger og tjenester innenfor eksempel smart mobilitet, smart energi, smart helse, smart vann, smarte bygg etc.
  • Nye deskriptive forretningsmodeller til både næringsliv og offentlig sektor.
  • Bygge konsortium for å initiere FoUI (Enova, Horizion Europe, annet)
  • Deleerfaringer, lære og hente inspirasjon fra innovative miljøer både nasjonalt og internasjonalt. 

 

I partnerskap mellom bedrifter, akademia, kommuner og innbyggere skal vi: 

  • Dele erfaringer, utvikle ny kunnskap og innovative løsningerinnen Smarte Byer og Samfunn 
  • Utvikle bærekraftig næringsliv (lokalt, regionalt, nasjonalt) 
  • Utvikle ideer og initiereFoUI prosjekter 
  • Redusere kommunale kostander og gi bedre tjenester til innbyggere 
  • Bidra sterkt til å levere på klima og miljømålene 

Arbeidsgruppe SBS

01.jun Smart Vann - del 1
08.des Smart Vann - del 2
03.nov Workshop Smarte kommuner og næringsutvikling

14.jun Smart Vann - Del 1
07.des Smart Vann - Del 2

31.mar international opportunities, Horison2020 og Horisont Europa
03.apr Innovative teknologier
18.jun Smart Vann - Del 1
08.des Smart Vann - Del 2
10.des Smart Vann - Del 3