Arbeidsgruppe Sirkulærøkonomi

Formålet med arbeidsgruppen er å involvere klyngepartnere innenfor energi og teknologi (IT) gjennom møter og workshops for å skape innsikt og forståelse av mulighetene som ligger i bruk av ny teknologi (digitalisering) samt dele kunnskap/erfaringer og diskutere mulige ideer for fremtidige hovedprosjekter.
Vi ønsker i fellesskap utvikle ideer relatert til fremtidens energimarked med nye brukerorienterte tjenester og hvordan nye forretningsmodeller vil kunne forme fremtidens energimarked.

Aktuelle temaer er:

  • Hvilke forretningsmuligheter og endringer i forretningsmodeller oppstår som følge av teknologiske og regulatoriske endringer i kraftmarkedet?
  • Hvilke nye brukerorienterte tjenester vil kraftsalgselskapene kunne tilby?
  • Hvilke nye forretningsmodeller vil kunne forme fremtidens energisektor?
  • Nye energiløsninger baserte på fleksible energisystemer
  • Hvordan arbeide med kultur og ledelse for å sikre at ny teknologi anvendes optimalt i bedriften.
    Samarbeid med internasjonale miljøer

Arbeidsgruppe Sirkulærøkonomi

1. februar Arbeidsgruppemøte og plan for året

Kompetanseprogrammet i sirkulærøkonomi
4. mai Samling 1
11. mai Samling 2
18. mai Samling 3
25. mai Samling 4
1. juni Samling 5