Arbeidsgruppe Smart Energi

Formålet med arbeidsgruppen er å involvere klyngepartnere innenfor energi og teknologi (IT) gjennom møter og workshops for å skape innsikt og forståelse av mulighetene som ligger i bruk av ny teknologi (digitalisering) samt dele kunnskap/erfaringer og diskutere mulige ideer for fremtidige hovedprosjekter.
Vi ønsker i fellesskap utvikle ideer relatert til fremtidens energimarked med nye brukerorienterte tjenester og hvordan nye forretningsmodeller vil kunne forme fremtidens energimarked.

Aktuelle temaer er:

  • Hvilke forretningsmuligheter og endringer i forretningsmodeller oppstår som følge av teknologiske og regulatoriske endringer i kraftmarkedet?
  • Hvilke nye brukerorienterte tjenester vil kraftsalgselskapene kunne tilby?
  • Hvilke nye forretningsmodeller vil kunne forme fremtidens energisektor?
  • Nye energiløsninger baserte på fleksible energisystemer
  • Hvordan arbeide med kultur og ledelse for å sikre at ny teknologi anvendes optimalt i bedriften.
    Samarbeid med internasjonale miljøer

Smart energi

07.jun Forecasting in Energy
20.sep Workshop: Flexibility – From customer to market
26.sep Flexgrid Final Event
sept - nov Oppstart SIMFLEX – kommersialisering av forskningsresultater fra ELAND

23. og 24. feb RESOLVD- Finale event
11.mai Havbaserte elsystemer - Arbeidspakke 1
20.mai Havbaserte elsystemer - Arbeidspakke 2
01.jun Havbaserte elsystemer - Arbeidspakke 3
15.jun Havbaserte elsystemer - Arbeidspakke 4
09.sep Havbaserte elsystemer - Arbeidspakke 5
05.aug Kick-off: 5. august
07.sep Webinar #1 Avkarbonisering av nyttetransporten
29.sep Webinar #2 Avkarbonisering av nyttetransporten
23.sep Frokostmøte om Smart dashboard Narvik Havn/Bærekraftig tungtransport
02.nov Webinar#3 Avkarbonisering av nyttetransporten
16.des Business networks - kick off

16-18-20. mars Digital prosument og betydningen av dette
29. mai Erfarings- og kompetansedeling E-Regio Final workshop
16. desember European Green Deal