Arbeidsgruppe Digitalisering

Formålet med arbeidsgruppen er å involvere klyngepartnere gjennom  aktiv deltakelse for å øke kunnskapen om trender og teknologiens betydning for morgendagens forretningsmodell.  Hensikten er å skape innsikt og forståelse for mulighetene som ligger i bruk av ny teknologi, spesielt anvendt AI, samt dele kunnskap/erfaringer og diskutere mulige ideer for fremtidige hovedprosjekter.

Målet er at alle våre partnere skal få nok kunnskap til å vurdere/analysere om mulighetene innenfor digitalisering vil gi grunnlag for å endre måten de utvikler strategi, kompetanse, kultur, nye tjenester og produkter.  Det er også en målsetting om at arbeidsgruppen skal bidra til idegenerering som kan gi grunnlag for prosjektsøknader.

 

Aktuelle tema:

  • Hvordan nye digitale teknologier kan bidra til utvikling av nye tjenester og produkter
  • Hvordan kan virksomheter - ta i bruk kunstig intelligens?
  • Hvordan kan virksomheter - ta i bruk visualiseringsteknologi, som VR, AR og mixed reality?
  • Hvordan skal og bør sikkerhet og personvern adresseres mht store datamengder?
  • Hvordan vil ny teknologi/digitalisering påvirke virksomhetens forretningsmodell?
  • Hvordan vil ny teknologi påvirke virksomhetens bærekraft og omvendt?
  • Hvordan vil ny teknologi påvirke virksomhetens prestasjons- og innovasjonskultur og omvendt?
  • Hvordan arbeide med at kombinasjonen menneske, bærekraft og teknologi gir konkurransemessige fordeler

Arbeidsgruppe Digitalisering

01.jun EU Nettverk for digitalisering
02.jun Industri 4.0 Node
16.jun Workshop: Smarte campus

13.jan Nettverksmøte Datacat
11.feb Datamarked
16.feb Nettverksmøte Datacat
25.feb Nettverksmøte Datacat
13.jan Teknologi - prosjektworkshop Halden og Molde
11.feb Datamarked
17.feb Industry Science Meet up
17.jun Cyber security: Hvordan utvikle sikre tjenester og løsninger

24.feb Helse / Velferdsteknologi
17.mar Workshop med Mantro
28.apr Smarte bygg, del 1
29.apr Smarte bygg, del 2
02.jun Plattformøkonomi
18.aug Oppstartsmøte Datacat
07.sep Nettverksmøte Datacat
21.sep Workshop 1 Datacat
07.okt Nettverksmøte Datacat
27.okt Workshop Bim Verdi Datacat
29.okt Nettverksmøte Datacat
06.nov Workshop 2 Datacat
16.nov Datacat Workshop: Ontologi for identifisering av ressurser
23.nov Datacat Arbeidsgruppemøte: Ontologi for identifisering av ressurser
30.nov Datacat Nettverksmøte: Ontologi for identifisering av ressurser
10.des Nettverksmøte Datacat