Borg Havn investerer i Norges største offentlige solcelleanlegg

I samarbeid med leverandør Solcellespesialisten og forskningsbedriften Smart Innovation Norway skal Borg Havn elektrifisere driften sin ytterligere ved å investere i et nytt solcelleanlegg på én megawatt.

– Vi ønsker å ha så god egenproduksjon som mulig. Nå i første fase har vi benyttet halvparten av takarealet på «Lager 14 – Borregaard» her på Øra. Anlegget som Solcellespesialisten leverer har en forventet årsproduksjon på 860 000 kWh, noe som utgjør 57 prosent av dagens energiforbruk her på Øra-terminalen, forteller Pål Erling Johnsen, teknisk sjef i Borg Havn.

Borg Havn, solceller
Pål Erling Johnsen fra Borg Havn (t.v.) og Ulrik Rør fra Solcellespesialisten.

For å nå havnens mål om å dekke mesteparten av kraftbehovet med solenergi, består neste fase i pilotprosjektet derfor av å investere i et enda større anlegg – på én megawatt.

– Solenergien skal forsyne det interne strømnettet på terminalen og levere landstrøm til fartøy, strøm til havnekranene, lagerbyggene, kjøle- og frysecontainere og vårt nye batterianlegg, forklarer Johnsen.

– Det kommer til å bli Norges største offentlige solcelleanlegg, påpeker Anja Wingstedt, seniorrådgiver for Smarte Byer & Samfunn hos Smart Innovation Norway. Hun og Johnsen deler prosjektlederrollen for pilotprosjektet som inngår i porteføljen Smart Borg Havn.

Skal gjøre lagring av solenergi lønnsomt

Ved siden av solcelleanlegget har Borg Havn også investert i et batterisystem på 90 kW/ 195 kWh, som er montert i en container på 10 fot. Containeren inneholder tre store datakabinetter, i tillegg til tavle, arbeidsbord og belysning.

– Vi gjorde denne investeringen for å supplere kraftbehovet på vårt interne strømnett og kutte de store effekttoppene fra kraner og annet utstyr som trekker mye strøm i korte perioder. En stor fordel med designet til batterianlegget er at det er flyttbart, ved at kabelen inn til containeren kan kobles ut for så å flytte container til en annen trafo ved behov, sier Johnsen.

Batterianlegg for lagring av solenergi regnes i dag for å være lite lønnsomt, og brukes først og fremst som en reserveløsning for de som ønsker å beskytte seg mot strømbrudd. Det håper Borg Havn og samarbeidspartnerne å endre med sitt pilotprosjekt, som er en del av det EU-finansierte forskningsprosjektet E-LAND.

Borg Havn, solceller

– I E-LAND utvikles verktøy for å styre og optimalisere energiforbruk. Målet er å lære hva vi kan gjøre med batteri og akkumulert solenergi for å begrense strøm fra leverandør, og for å få ned effekttoppene. Det er utfordrende med et så lite batteri, men det gir oss likevel veldig nyttig informasjon når vi skal ta i bruk tunge kjøretøy med elektrisk drift som trekkvogner og reachstackere, sier Johnsen.

Gjennom forskningsprosjektet har Borg Havn åpnet for ekstern styring, og systemet styres av egne algoritmer med «peak shave»-funksjon og et team i Spania. Alt dette kan overstyres av Borg Havn ved behov, noe som sikrer kontrollen i tilfeller hvor det for eksempel kommer et skip som vil kreve mye strøm.

Batterisystem med mange bruksområder

Det er Solcellespesialisten som har levert batterisystemet, mens den norske leverandøren Pixii har utviklet kraftelektronikken, bygget batterisystemet og laget styresystemet.

Prosjektleder Ulrik Rør hos Solcellespesialisten forteller at systemet etter hvert vil fungere som et såkalt «black start» off-grid-system, dersom et bygg skulle miste strømmen.

– Kort fortalt betyr det at dersom strømmen til bygget blir borte vil batterisystemet danne et mikronett eller «grid forming», og levere strøm til bygget etter at bygget er skilt vekk fra strømnettet. På den måten er man ikke avhengig av det eksterne strømnettet for å hente seg inn fra et strømbrudd, forteller Rør.

Borg Havn, solceller
Borg Havn på Øra i Fredrikstad er en travel stamnetthavn.