Hvordan skal vi løse energikrisen i Viken? Bli med på seminar torsdag 1. juni!

Statnett varsler at vi kan ha for lite kraft allerede om tre år. Det betyr at verken ny ladeinfrastruktur eller ny industri/næringsvirksomhet kan etableres før tilgang på ny kraft er på plass.

Næringsutviklingen i regionen kommer til å stagnere, og Viken blir en taper i det grønne skiftet. Det finnes heldigvis løsninger!

Vi har satt sammen et fullspekket program med problemløsere og fagpersoner som vet hvordan vi kan få mer kraft – raskere. Gå ikke glipp av denne muligheten til å mingle og lære av noen av de beste innen dette fagfeltet. Meld deg på og vis interesse for å delta i FoU-prosjekter .

 

Målgruppen for seminaret 1. juni er

• industri- og næringslivsaktører

• representanter fra transportbransjen

• havner

• lokale/regionale myndigheter

• politikere i Viken

 

Kort sagt – denne dagen er for alle som har interesse av at det er tilstrekkelig fornybar kraft, på rett sted, til rett tid i vår region.

Bakteppet for seminaret er energikommisjonens rapport «Mer av alt – raskere».

For å nå målet om mer  kraft, er det avgjørende at både  næringsliv, myndigheter og innovasjonsmiljøene står sammen og legger tilbørlig press med korrekt argumentasjon og informasjonsgrunnlag.

Seminaret vil by på faktabasert innsikt fra næringsliv, forskning og innovative pilotprosjekter, samt gi et innblikk i de løsningene som allerede finnes.

 

Vi berører temaer som

• muligheter som ligger i nettkapasiteten

• ny produksjon

• energioptimalisering

• nødvendige regulatoriske endringer

 

Vi har samlet regionslaget innen energitematikken i Viken. Nå er det opp til deg å melde deg på og høre hva ekspertene har å si!

Er du forhindret fra å møte fysisk? Fortvil ikke. Du kan også melde deg på og velge «Delta digitalt»

 

Vi gleder oss til å se deg!

Agenda

Del 1
Åpning/Innledning
09:00 – 09:10 Energiutfordringene og risiko dersom knappheten fortsetter
Stein Erik Lauvås, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Østfold, medlem av Stortingets Energi- og miljøkomité
09:10 – 09:25 Energibehovet til grønn omstilling i Søndre Viken
Guro Nereng, Klimarådgiver - Fredrikstad Kommune
09:25 – 09:40 Begrenset nettkapasitet for ny industri
Bobo Garder, CEO - GG-Gruppen (Viken Park)
09:40 – 10:00 Nok kraft lokalt forutsetter digital samhandling. Elbits er ett av nettbransjens initiativ.
Jon Andreas Pretorius, CIO/Konserndirektør digitalisering og teknologi - Eidsiva Energi
10:00 – 10:20 Smart lading og Vehicle-to-grid (V2G) teknologi – en del av løsning for energisituasjonen i Viken?
Tom Orvei, CEO - Current
10:20 – 10:35 PAUSE
Del 2
10:35 – 11:05 History of nuclear power: from neutron discovery to small modular reactors / Small Modular Reactors, why they are a game changer.
Tomas Nordlander, Vice President, Institute for Energy Technology (IFE)
11:05 – 11:20 Solkraft i Viken – hvor mye og hvor raskt
Carl Christian Strømberg, Grunnlegger/CEO - Solcellespesialisten
11:20 – 11:35 Vindkraft i Viken – dødt eller fortsatt mulig raskt?
Olav Rommetveit, CEO - Zephyr
11:35 – 11:50 "Kraftløftet" Trepartssamarbeid om økt krafttilgang - NHO, LO og regjeringen ved Olje- og energidepartementet
Jon-Vidar Knold (Senior rådgiver - NHO Oslo og Viken) og Ulf Lervik (Regionleder - LO Østfold)
11:50 – 12:10 Hvordan kan ny teknologi og digitalisering og innovative forretningsmodeller bidra til å tilknytte mer forbruk?
Stig Ødegaard Ottesen; Sjefsforsker Bærekraftige energisystemer - Smart Innovation
12:10 – 12:40 Lunsj
Del 3
12:40 – 12:55 Teknologiske løsninger -   Heimdall Power
Vivi Mathiesen, VP Regulatory Affairs - Heimdall Power
12:55 – 13:10 Teknologiske løsninger -   Flextools
Mathias Herbert Rui, Prosjektleder Flextools (tidl. ENFO)
13:10 – 13:25 Teknologiske løsninger -   Pratexo
Nils Roald, Sales Director EMEA - Pratexo
13:25 – 13:45 Distribusjonsnettet – hvordan kan lokalnettselskap bidra?
Vidar Kristoffersen, CEO - Norgesnett
13:45 – 14:00 PAUSE
Del 4
14:00 – 14:15 Hvordan kan batterier brukes for lavere energikostnader?
Knut Gustavsen, CEO - Smart Energy Systems
14:15 – 14:30 Energoptimering - Hvordan kan dette gjøres i praksis – nå?
Knut Johansen, Wattscout AS
14:30 – 14:45 Hvordan kan de forskjellige kraftmarkedene bidra til reduserte kostander for industri og offentlige etater
Asgeir Tomasgaard, Professor, Direktør FME NTRANS, Direktør NTNU Energy Transition Initiative
14:45 – 14:50 Avslutning – hvordan komme videre fra dette utgangspunktet – oppsummering og forslag til videre aksjoner
Inge Michael Bilet, Klyngeleder - NCE Smart Energy Markets/Smart Innovation