MOMAI: Workshop - Videregående kurs i kunstig intelligens

Momai er et prosjekt i samarbeid med Smart Innovation Norway, Cluster for Applied AI og Circular Packaging Cluster og skal mobilisere virksomheter i emballasjeindustriens verdikjede til å ta ibruk kunstig intelligens. Prosjektet har allerede gjennomført første del; grunnkurs i kunstig intelligens, et webinar som har gitt de deltagende virksomhetene den grunnleggende kunnskapen som skal til for å starte et AI-prosjekt i egen virksomhet.

1. juni gjennomføres andre del av kurset; et praktisk workshop hvor de deltagende virksomhetene finner konkrete bruksområder for teknologien sammen med AI-eksperter.

Vi kartlegger virksomhetens utfordringer og ser om disse kan løses med dataanalyse eller kunstig intelligens. Kurset passer for virksomheter som har kjennskap til AI.

Melder du deg på i dag, kan du få tilsendt opptak av det grunnleggende kurset.

Arrangementet er begrenset til virksomheter i emballasjeindustriens verdikjede.

Agenda

09:00 Intro og bli kjent runde
09:30 En brukerreise om hvordan ta i bruk AI praktisk
10:25 Praktisk gruppearbeid oppfulgt av eksperter
Kartlegging av mulige bruksområder og mulige løsninger ved hjelp av Double-diamond metoden
11:30 Gratis lunsj
12:00 Fortsettelse praktisk gruppearbeid
Introdusjon og utfylling av AI Project Canvas (praktisk verktøy for videreutvikling av AI-prosjektideer)
13:00 En praktisk løsning på bruken av AI-system for ikke-data scientister
Innlegget vil demonstrere FactoryMind plattformen fra Intellectual Labs, med fokus på at essensen med å samnle og bruke data er "nesten" like enkelt som å bruke Excel, men samtidig ideelt for avansert analyse av data.