Partnerkonferansen 2023

Det er med stor glede at vi kan invitere til Partnerkonferansen 2023 for Cluster for Applied AI, Cluster for Decommissioning and Repurposing (Decom) og NCE Smart Energy Markets.

Grip sjansen til å møtes fysisk og til å knytte nye kontakter denne dagen. Vi gleder oss!

Årets klyngepartnere 2022
Årets klyngepartner NCE Smart Energy Markets og Cluster for Applied AI 2022

 

Partnerkonferansen byr blant annet på:

  • Et spennende faglig innhold og workshop
  • En sjanse til å gjøre dere kjent med hva de øvrige partnerne leverer og arbeider med
  • Mulighet for å presentere egen virksomhet gjennom «Partnernes Pitch» –  meld deres interesse
  • Anledning til å komme tettere på muligheter fra virkemiddelapparatet via et møte med våre egne og eksterne rådgivere
  • Mulighet til å stille ut en løsning eller prosjekt i minglehallen – meld deres interesse!
  • Book et møte med en annen partner eller klyngeadministrasjonen, vi kan ordne med et møterom!
  • Vi kommer til å legge opp til en fysisk samling i Halden og streamer for dere som ikke har anledning til å stille fysisk
  • Lunsj, forfriskninger og god stemning!

 

 

Agenda oppdateres fortløpende.