Velkommen til en lærerik dag og lansering av katapultsenteret AID i Halden

Prosjektet har etablert et simulatorsenter i Halden der man får tilgang til ekspertise og testing innenfor områdene tilgjengeliggjøring av data, digitale tvillinger og kunstig intelligens. Fokuset er på industriell anvendelse av disse teknologiene, og skal hjelpe SMB-er og større virksomheter med omstilling, digitalisering og vekst. For å få til dette på best mulig måte, er det avgjørende med samhandling og bygge nettverk på tvers sammen med etablerte og nye samarbeidspartnere.

Vi ønsker dere velkommen til en visuell og lærerik dag!