Næringslivsdelegasjon til Sverige – med AI i sentrum

 

Unik mulighet til å delta i næringslivsdelegasjon til Sverige!

Innovasjon Norge inviterer norske selskaper til å delta i næringslivdelegasjonen til Sverige. Det skjer i forbindelse med et planlagt besøk av kronprins Haakon.

I den sammenheng har Cluster for Applied AI fått anledning til å sette kunstig intelligens på agendaen under delegasjonens første stopp i Göteborg. Her vil vi sette sammen et arrangement hvor vi får anledning til å vise frem produkter og løsninger fra utvalgte partnere i klyngen.

Det vil også bli anledning til å stifte nærmere bekjentskap med vår samarbeidspartner AI Innovation of Sweden i Gøteborg, og deres kompetente miljø. Det er her, på Lindholmen Science Park, arrangementet vil foregå.

Å være en del av næringslivsdelegasjon er en unik sjanse for selskaper til å bygge nettverk og øke kunnskapen om det svenske markedet.

For partnere som er interessert i å delta eller kan tilby produkter og løsninger hvor AI er en del av teknologibildet, kan interesse for å få sin løsning demonstrert fra scenen meldes til klyngekoordinator Marianne Bjerkman: marianne.bjerkman@smartinnovationnorway.com

Vi kommer tilbake med et spennende program som vil sette vårt miljø og partnere på kartet!

HVA:

Næringslivsdelegasjon til Sverige

NÅR:

UTSATT grunnet coronapandemien. Ny dato i løpet av våren 2021.

HVOR:

Göteborg og Stockholm

TEMA:

Samarbeid, forskning og innovasjon for bærekraftig næringsliv

PRIS:

Vi avventer avklaring vedrørende kostnader for klyngens partnere.