NCE Smart Energy Markets kom gjennom nåløyet – driver på toppnivå i Norge

For andre gang på tre år er energiklyngen til Smart Innovation Norway sertifisert på høyeste nasjonale nivå. Etter en hel dags revisjon av det europeiske sekretariatet for klyngeanalyse, fikk NCE Smart Energy Markets gullstempel.– Tildelingen er et bevis på at vi jobber med høy intensitet og har god kvalitet i arbeidet vårt. Det er vi stolte av, sier nylig påtroppet klyngeleder Inge Michael Bilet.

Det er ikke mange dagene siden klyngeteamet fikk nyheten om at klyngen Norwegian Centre of Expertise Smart Energy Markets (NCE Smart Energy Markets) kom gjennom det trangeste nåløyet til revisorene fra European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA).

Av de 38 norske klyngene som er tilknyttet klyngeprogrammet i Innovasjon Norge, er det ni som har gyldig gullsertifisering når denne artikkelen skrives i begynnelsen av desember.

Blitt vurdert på over 40 punkter

Å bli gullsertifisert er et høythengende kvalitetsstempel, og NCE Smart Energy Markets har vært gjennom en omfattende prosess i forkant av ESCAs avgjørelse.

– Vi har blitt vurdert på over 40 punkter som omhandler blant annet måten vi jobber på, systemene våre, oppfølging av partnerne, klyngeaktiviteter, markedsføring, økonomistyring, og sammensetning av bedrifter i klyngen, forteller Bilet.

Funnene som ESCAs medarbeidere gjør, danner grunnlaget for hvilket kvalitetsstempel klyngen får.

I Norge finnes det tre nivåer: Bronse, sølv og gull.

Bronsesertifisering er den enkleste og innebærer at klyngen gjør en egenvurdering ut at fra gitte vurderingskriterier. Sølvsertifiseringen gjøres av ESCAs representanter og tildeles dem som ikke når helt til topps.

De aller beste tildeles tittelen «Cluster Management Excellence» og får gullsertifisering.

Nøye revisjon gjennom en hel dag

Det første gullstempelet fikk NCE Smart Energy Markets allerede i 2019. Derfor visste teamet på forhånd at klyngen er av høy kvalitet.

Likevel var det naturlig å be om en ny revisjon og resertifisere klyngen da anledningen bød seg, nettopp for å dokumentere nivået og få veiledning til ytterligere forbedringer.

Revisjonen ble gjort i løpet av en hel arbeidsdag hvor én nasjonal og én internasjonal ekspert besøkte klyngens kontorer i Halden og intervjuet sentrale personer, gjennomgikk rutiner og dokumentasjon samt foretok andre undersøkelser for å skaffe seg en så god oversikt som mulig over hvordan klyngen driftes.

Deretter gjorde ekspertene sine vurderinger og analyser før de kunne konkludere.

Forberedelsen til og gjennomføringen av revisjonen har vært en laginnsats og godt samarbeid mellom Victoria Næss Jensen, Eli Haugerud og Inge Michael Bilet.

Driver på høyeste nivå i Norge

Det har vært noen organisatoriske og driftsmessige endringer siden sertifiseringen i 2019. Den viktigste endringen har vært at klyngen ble kategorisert som «moden klynge» etter å ha vært gjennom det tiårige klyngeprogrammet til Innovasjon Norge.  

En moden klynge skal kunne stå økonomisk på «egne ben», og driftsstøtten fra Innovasjon Norge opphører. Det betyr blant annet at klyngen de siste årene kun har mottatt prosjektstøtte.

Eli Haugerud har vært klyngens leder de siste to årene, og senhøsten 2022 tok Inge Michael Bilet over rollen som klyngeleder for energiklyngen NCE Smart Energy Markets.

– Vi ønsket denne revisjonen for å sikre at vi driver klyngen på best mulig måte og på høyeste nivå i Norge. Det gjør vi, og det er vi stolte av, sier Inge Michael Bilet.