NCE Smart Energy Markets ønsker Nettpartner velkommen i klyngen!

Infrastruktur


Selskap: Nettpartner AS, www.nettpartner.no
Hvem: Per Åge Nymann, Markedsdirektør
Antall ansatte: Underkant av 500

NCE Smart Energy Markets er i kjernen av de utfordringene mange bedrifter og offentlige virksomheter står midt i i dag. Vi skal bidra til det grønne skiftet og skape nye arbeidsplasser, og sikre at vi klarer å jobbe for nullutslipp, effektiv bruk av energi og finne nye bærekraftige løsninger. Her er Nettpartner et viktig bidrag inn i klyngen med sin kunnskap og kompetanse og et ønske om at vi skal finne nye løsninger. Her kan det være prosjekter som har fokus på utslippsfrie byggeplasser, men også andre utfordringer som går på energitilgjengelighet, sier Eli Haugerud, klyngeleder for NCE Smart Energy Markets.


Vi er svært glade for å ønske Nettpartner velkommen som ny partner i NCE Smart Energy Markets!

La oss introdusere klyngepartner Nettpartner med noen kjappe fakta fra Per Åge Nymann, Markedsdirektør:
  • Hva gjør dere i selskapet, og hva er din rolle? Bygger og drifter samfundskritisk infrastruktur. Primært jobber vi med fremføring av elektrisk energi for Jernbane og Norske nettselskaper. Vi ønsker også å ta en rolle innen det grønne skifte. Da selvsagt innen vår kjernevirksomhet.
  • Hvilke målsetninger har dere fremover? Vårt mål er å bli en solid aktør innen det grønne skifte.
  • Hvorfor velger dere å bli partnere i NCE Smart Energy Markets, og hva er deres nåværende eller potensielle plass i økosystemet? En spennende klynge med fokus på fremtidig utvikling. Nettpartner er en energientreprenør. Primært er vi en utførende enhet som jobber på entrepriser mot aktuelle infrastruktureiere. I tillegg jobber vi med flere utviklingsprosjekter. Et prosjekt er elektrifisering av utslippsfrie byggeplasser.
  • Hva slags type samarbeid kan være interessant for dere? Delta i diskusjons/utviklingsteam med vår kompetanse innen elektrisk infrastruktur. Ved behov bistå klyngen med vår utførelseskompetanse.