FLEKS-I-NETT

Prosjektet Fleks-I-Nett gjennomfører en rekke workshops slik at nettselskaper og leverandører av tjenester og produkter inn mot bransjen kan bli kjent med deres planer og kommende løsninger.

Det norske strømnettet har et stort potensiale til å optimaliseres gjennom digitale løsninger. Men på grunn av eierskapsstrukturen i strømnettet har det vært utfordrende å utvikle gode løsninger. Nettselskapene har derfor gått sammen og stiftet Elbits AS. Selskapet skal levere digitale fellestjenester som skal optimalisere nettinfrastrukturen og understøtte det grønne skiftet.

Hvorfor delta?

Ditt engasjement i Fleks-I-Nett-prosjektet er ikke bare en mulighet, men en nødvendighet for å sikre at det norske strømnettet utnytter sitt fulle potensial i den digitale tidsalderen. Ved å delta:
  • Påvirker du fremtiden: Ditt bidrag vil være med på å forme hvordan det norske strømnettet utvikler seg, og sikre at det er optimalisert for fremtidens utfordringer og muligheter.
  • Nettverksbygging: Møt andre aktører i bransjen, utveksle ideer, og bygg sterke partnerskap som kan være avgjørende for din virksomhets fremtidige suksess.
  • Innsikt og kunnskap: Få førstehånds informasjon om Elbits AS sine planer og løsninger, og forstå hvordan disse kan påvirke og forbedre din virksomhet. Ditt perspektiv, din ekspertise og din stemme er avgjørende for å sikre at Elbits AS og Fleks-I-Nett-prosjektet leverer løsninger som er til nytte for hele bransjen. Bli med oss i denne spennende reisen mot et smartere, grønnere og mer effektivt strømnett i Norge!


Workshop #1: Introduksjon Elbits AS

28. september (Kl. 10:00- 13:00)
Elbits forteller om selskapets mål, status og planer, herunder hvordan utviklingsprosjekter skal styres og åpenheten omkring dem. Leverandør-siden vil få mulighetene til å stille spørsmål og komme med innspill.


Sted:
Anker hotel, Storgata 55, 0182 Oslo

Arbeidsgruppe for leverandører

TBA
Leverandører av tjenester og produkter mot strømnettet får muligheten til å diskutere behov og ønsker. Deltakerne kan komme med innspill for hvordan Elbits kan spille en viktig rolle.

 

Workshop #2: Fremtidig arbeidsplattform

15. November (Kl. 10:00- 13:00)
På dette arbeidsmøtet skal vi utarbeide en felles skisse for samarbeidsform. Dvs. møteplasser, forum, informasjonsflyt og -kanaler, prosjektideer, etc.


Sted:
Mesh Youngstorget, Møllergata 6, 8, 0179 Oslo, Prosjektrom 001