FLEKS-I-NETT

Det norske strømnettet har et stort potensiale til å optimaliseres gjennom digitale løsninger. Men på grunn av eierskapsstrukturen i strømnettet har det vært utfordrende å utvikle gode løsninger. Nettselskapene har derfor gått sammen og stiftet Elbits AS. Selskapet skal levere digitale fellestjenester som skal optimalisere nettinfrastrukturen og understøtte det grønne skiftet. Prosjektet Fleks-I-Nett gjennomfører en rekke workshops slik at nettselskaper og leverandører av tjenester og produkter inn mot bransjen kan bli kjent med deres planer og kommende løsninger.

Hvorfor delta?

Ditt engasjement i Fleks-I-Nett-prosjektet er ikke bare en mulighet, men en nødvendighet for å sikre at det norske strømnettet utnytter sitt fulle potensial i den digitale tidsalderen. Ved å delta:
  • Påvirker du fremtiden: Ditt bidrag vil være med på å forme hvordan det norske strømnettet utvikler seg, og sikre at det er optimalisert for fremtidens utfordringer og muligheter.
  • Nettverksbygging: Møt andre aktører i bransjen, utveksle ideer, og bygg sterke partnerskap som kan være avgjørende for din virksomhets fremtidige suksess.
  • Innsikt og kunnskap: Få førstehånds informasjon om Elbits AS sine planer og løsninger, og forstå hvordan disse kan påvirke og forbedre din virksomhet. Ditt perspektiv, din ekspertise og din stemme er avgjørende for å sikre at Elbits AS og Fleks-I-Nett-prosjektet leverer løsninger som er til nytte for hele bransjen. Bli med oss i denne spennende reisen mot et smartere, grønnere og mer effektivt strømnett i Norge!


Workshop #1: Introduksjon Elbits AS

28. september (Kl. 10:00- 13:00)
Elbits forteller om selskapets mål, status og planer, herunder hvordan utviklingsprosjekter skal styres og åpenheten omkring dem. Leverandør-siden vil få mulighetene til å stille spørsmål og komme med innspill.


Sted:
Anker hotel, Storgata 55, 0182 Oslo

Arbeidsgruppe for leverandører

TBA
Leverandører av tjenester og produkter mot strømnettet får muligheten til å diskutere behov og ønsker. Deltakerne kan komme med innspill for hvordan Elbits kan spille en viktig rolle.

 

Workshop #2: Fremtidig arbeidsplattform

15. November (Kl. 10:00- 13:00)
På dette arbeidsmøtet skal vi utarbeide en felles skisse for samarbeidsform. Dvs. møteplasser, forum, informasjonsflyt og -kanaler, prosjektideer, etc.


Sted:
Mesh Youngstorget, Møllergata 6, 8, 0179 Oslo, Prosjektrom 001