Kompetansemegler i Viken

Har din bedrift en utfordring? Bli koblet med en forskningsbedrift for å finne løsningen!

Gjennom programmet Forregion i regi av Forskningsrådet skal ulike kompetansemeglere hjelpe til med å mobilisere det «forskningsumodne» næringslivet til å anvende forskning i sitt innovasjons- og utviklingsarbeid.

Smart Innovation Norway er blant aktørene som har blitt tildelt rollen som kompetansemegler i Viken. Prosjektleder Hermund Arntzen Dale vil være tilgjengelig for alle bedrifter i Viken som ønsker hjelp til å bruke forskning for å løse aktuelle utfordringer og problemstillinger knyttet til teknologi. Først og fremst kan han bistå i å finne frem til rett kompetanse og partner. Tilbudet er finansiert gjennom Viken fylkeskommune og dermed GRATIS for bedrifter i Viken.

I tillegg til Teknologi, finnes følgende tematiske områder med egne kompetansemeglere i Viken: Klima, miljø og energi, Helse og omsorg, Utdanning og oppvekst og By-, steds- og regionutvikling.

Målet med Forregion Viken er at flere bedrifter i fylket mobiliseres til å utnytte forskning til å øke innovasjonsgrad og verdiskaping. Programmet skal være et virkemiddel som aktivt bidrar til omstilling mot et grønt skifte i Vikens næringsliv.

Kompetansemeglerne bistår bedrifter å finne fram til rett FoU-kompetanse. Med hjelp fra en kompetansemegler vil man dermed lettere finne tema og muligheter for FoU-prosjekter samt å identifisere og konkretisere prosjektideer. Her kan kompetansemeglere for eksempel invitere flere bedrifter, FoU-miljøer og virkemiddelaktører sammen for å diskutere muligheter og utfordringer

En bedrift kan søke om inntil 200.000 kroner for å gjennomføre et FoU-basert innovasjonsprosjekt i samarbeid med en forskningsinstitusjon.