Smart Innovation Norway på Arendalsuka 2021: – Det vi gjør er viktig for AS Norge

Denne uka er det igjen Arendalsuka – Norges største demokratiske møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i – og hvor kunnskap og erfaringer utveksles mellom innbyggere, politikere og næringsliv.

Rundt 1000 arrangementer og 200 stands fyller Arendal sentrum i fem dager i august hvert år. Arendalsuka er arenaen for de som vil være med å lytte til, debattere og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer.

I år var Smart Innovation Norway og Cluster for Applied AI på plass sammen med samarbeidspartner Institutt for Energiteknikk (IFE). I løpet av mandagen og tirsdagen deltok klyngeleder Eli Haugerud og administrerende direktør Kjell Reidar Mydske på flere arrangementer og aktiviteter med mål om å synliggjøre det sterke teknologimiljøet i Halden.

– Umiddelbart vil jeg si at det vi driver med er helt spot-on i forhold til det Norge trenger. Det alle snakker om nå er skiftet til grønn industri og fornybar kraft, og det er helt åpenbart at det vi jobber med, som er energisystemer og kunstig intelligens, er veldig viktig for at alle skal lykkes. Det vi gjør hos oss er viktig for AS Norge, og det er viktig for at andre skal lykkes, kommenterer Mydske.

Deler erfaringer og muligheter

Mandag formiddag var hans kollega Haugerud deltaker i en podcast/livestream sammen med IKT-Norge og Huawei med tema «Kunstig intelligens – ekte erfaringer». Her diskuterte aktørene regjeringens nasjonale strategi for kunstig intelligens og hvordan teknologien kan og bør utnyttes.

– Vi ønsker at flere skal bli kjent med oss, våre prosjekter og hvilke muligheter som finnes. I tillegg er det viktig for oss å kunne delta på andre arrangementer, blant annet for å oppdateres på tematikk som havvind, batteriteknologi, digitalisering, internasjonalisering og det grønne skiftet, påpeker Haugerud.

– Når vi er med på slike arenaer er det for å få med oss hva som skjer, slik at vi kan gjøre ting som er relevant for våre medlemsbedrifter. Samtidig vet vi gjennom dialogen med bedriftene hva de syns er viktig, og den inputen skal vi ta med til beslutningstakerne vi treffer på steder som dette, supplerer Mydske.

På scenen med IFE

Arendalsuka 2021

Tirsdag stod både Haugerud og Mydske på scenen i No1 Sportsbar under foredraget «Datadrevet innovasjon – hvordan skape både bærekraftige byer og næringsliv?», som Smart Innovation Norway og IFE arrangerte sammen.

– Vi presenterte blant annet Halden-satsingen My Digital City og hvordan samarbeid kan gi nye løsninger. I tillegg introduserte vi AI-klinikken, et nytt initiativ fra Cluster for Applied AI, som skal være en viktig bidragsyter for at flere kan løse sine utfordringer ved bruk av kunstig intelligens gjennom kompetansemiljøer, forteller klyngeleder Haugerud.

Fruktbart samarbeid

Det var ikke tilfeldig at forskningsbedriften IFE inviterte med seg Smart Innovation Norway for å spre ordet om deres felles satsinger og samarbeid.

– Vi utfyller hverandre veldig bra og vi har samme interesser. Smart Innovation Norway hjelper oss å få ut forskningen vi gjør til industri og kommuner. I tillegg er selskapet gode på EU-søknader, kommunikasjon og inkubatorvirksomhet. Samtidig er IFE gode på «hardcore» forskning når det gjelder digitalisering, sier Tomas Nordlander, forskningsdirektør hos IFE.

Arendalsuka 2021
Tomas Nordlander fra IFE (t.v.) og Kjell Reidar Mydske fra Smart I nnovation Norway.

Han trekker frem at samarbeidet er transparent og åpent som en viktig faktor for suksess, og røper at partene prater med hverandre flere ganger hver uke.

– Nå er vi i ferd med å undersøke om vi kan utplassere forskere midlertidig hos hverandre for å bli bedre kjent, og vi har pratet om å ha felles ledersamlinger og workshops, forteller Nordlander.

Mydske er enig med sin gode samarbeidspartner og peker særlig på verdien Smart Innovaton Norways klyngemedlemmer og inkubatorbedrifter får gjennom samarbeidet.

– Anvendelsen av dette samarbeidet er at bedriftene i vårt nettverk kan kobles til top-notch spisskompetanse hos forskere i IFEs system, poengterer han.

OM ARENDALSUKA

  • Arendalsuka skal være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.
  • Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Arendalsuka vil på denne måten bidra til å styrke kraften i vårt levende demokrati.

Les mer: arendalsuka.no