Tre nye år med Smart Narvik: Mer innovasjon, flere EU-prosjekter og økte ressurser

Arbeidet med å gjøre Narvik smartere og mer effektiv fortsetter. Det er klart etter at Narvik kommune, Narvik havn og Smart Innovation Norway signerte en ny treårsavtale for utviklingsprosjektet Smart Narvik.

– Vi er veldig glade for å få muligheten til fortsatt å bidra til utviklingen her i nord. Nå skal vi skreddersy innsatsen enda mer og bruke en større del av den totale kompetansen i Smart Innovation Norway i arbeidet vårt, sier Mikael af Ekenstam.

I korte ordelag betyr det mer innovasjon, økte ressurser og flere EU-prosjekter. Så langt har arbeidet med Smart Narvik blant annet ført til at nordlandskommunen har fått gjennomslag for AURORAL, som er et reiselivsprosjekt i EUs Horizon 2020-program. Tilslaget gjorde det mulig for kommunen å opprette en ny stilling og ansette en prosjektleder.

Les også:

Selshevneren i Tore Hunds rike utenfor Narvik er et ettertraktet reisemål. FOTO: Miakel af Ekenstam

For Narvik havn har Smart Narvik blant annet bidratt til å påskynde prosessen med å etablere landstrøm.

– Innenfor Smart Narvik ble det laget et forprosjekt som ledet fram til et investeringsprosjekt. Og bare to uker før jul kom nyheten om at Enova støtter prosjektet med 10,7 millioner. Målet er å få landstrøm i løpet av 2024, forteller Ekenstam.

Han har vært ansatt på Smart Innovation Norways Narvik-kontor siden den første Smart Narvik-avtalen ble undertegnet i 2019.

Da var både kommunen, Narvik havn og kraftselskapet Nordkraft med som partnere. Nå er det kommunen og havna som fortsetter samarbeidet med forsknings- og innovasjonsbedriften Smart Innovation Norway.

En grønnere havn

Havnedirektør i Narvik, Børge Edvardsen Klingan, er glad for å ha en profesjonell samarbeidspartner innen smarte byer, bærekraft og det grønne skiftet med på laget.

Børge Edvardsen Klingan.

Da avtalen med Smart Innovation Norway skulle revurderes etter første treårsperiode, var han klar på at havna trengte kompetanse og nettverk på disse områdene også i tre neste årene.

– Fundamentet for avtalen er at vi alle er nødt til å ansvar for bærekraftmålene som er satt, og det grønne skiftet som er i gang. Narvik havn forholder seg til mange av forurenserne og har en rolle i så måte. Vi må ta den posisjonen og erkjenne at vi kan utgjøre en forskjell, sier han.

I Narvik møtes jernbane, bil og båt og er det viktigste knutepunktet i Nord-Norge. Å få på plass landstrømanlegget med finansiering fra Enova, blir en av de store oppgavene i Smart Narvik-samarbeidet. Det samme er prosjektet om energiknutepunkt som imøtekommer nye energibehov hos de andre transportørene til og fra havna.

– I den første treårsperioden har det blitt gjort en god del forprosjekter og forstudier, og det ble gjort viktige utredninger. Vi har bygd kunnskap og kartlagt hva vi skal jobbe videre med, sier Klingan.

Havna er i tillegg en av to kommunale selskap som står bak utviklingen av en helt ny bydel. Også her er sirkulærøkonomi og bærekraft sentrale elementer.

– Store muligheter i Narvik

Narvik kommune er den tredje partneren i Smart Narvik, og assisterende rådmann Lars Norman Andersen har sittet tett på prosessen rundt den nye avtalen.

Lars Norman Andersen er assisterende rådmann i Narvik kommune. FOTO: Narvik kommune

Han er spent på hva samarbeidet kommer til å oppnå i neste treårsperiode.

– Narvik kommune står overfor store muligheter i det grønne skiftet. Samtidig har vi et enormt omstillingsbehov i den kommunale tjenesteproduksjonen. Vi ønsker å fortsette jobben med å identifisere nye løsninger for kommunen som organisasjon og for lokalsamfunnet, sier han.

Målet er å effektivisere den kommunale tjenesteproduksjon og produsere bedre tjenester for befolkningen.

Dette er blant elementene som er viktig for å skape bolyst og attraktivitet som er viktig for både nye og gamle innbyggere.

– Vi ønsker blant annet gjennom arbeidet i Smart Narvik å fortsette jobben med kontinuerlig å utvikle Narvik til å være en plass folk har lyst å bo, jobbe og leve. Disse faktorer gjør at vi har valgt å satse videre på samarbeidet med Smart Innovation Norway, sier Lars Norman Andersen.

Mikael af Ekenstam

Kontakt:

Mikael af Ekenstam
E-post: mikael.af.ekenstam@smartinnovationnorway.com
Telefon: +47 906 300 82