– Vi skal eksperimentere sammen på en ny måte og skape noe som bidrar til å forandre verden!

Innocities logo

To millioner svenske kroner til Innocities-programmet

Nå skal Smart Innovation Norways smart by-modell utvikles og tilbys i Sverige.

Under navnet Innocities skal Smart Innovation Norway sammen med Sweco, Mälardalens universitet og SIQ – Institutt for kvalitetsutvikling – utvikle og tilpasse den norske smart by-modellen til en svensk kontekst og få fart på overgangen til et bærekraftig samfunn i kommuner, havner og andre offentlig eide organisasjoner.

– I bevilgningen skriver Vinnova at prosjektet har stort potensial med å lykkes og sammen skape en løsning som er tilpasset målgruppens behov, samt at prosjektet styrker innovasjonsevnen til partnere gjennom samarbeid. Det er akkurat det vi ønsker, og vi går inn i dette prosjektet med entusiasme, høye forventninger og et stort smil om munnen, sier Ulrika Holmgren og Marcus Lind Nerhoel – seniorrådgivere for Smarte Byer og Samfunn ved Smart Innovation.

Holmgren er prosjektleder og operativt ansvarlig for Innocities.

Det er Smart Innovation i Sverige som skal lede prosjektet som nå har fått finansiering av Sveriges innovasjonsmyndighet, Vinnova. I oppstartsmøtet med Vinnova innledet Sara Hugosson, veileder i Vinnova, med å si at «vi skal eksperimentere sammen på en ny måte og skape noe som er med på å forandre verden!».

Smart by-modellen

Innocities bygger på smart by-modellen som har blitt utviklet av Smart Innovation Norways avdeling Smarte Byer og Samfunn sammen med 15 norske kommuner, offentlig eide havner og energiselskap som de har hatt samarbeid med siden 2011. Gjennom de 15 samarbeidsprogrammene har de bygd opp en portefølje med over 120 konkrete innovasjonsprosjekt som alle bidrar til å møte lokale bærekraftutfordringer.

– Gjennom å videreutvikle modellen i Sverige (og Norden), skal prosjektet bidra til å utvikle innovasjons- og samhandlingskapasiteten til flere kommuner, offentlig eide havner og energiselskaper. Innocities skal tilby en systematisk innovasjonsprosess og metodikk for lokal operativ samhandling. Hensikten er å akselerere omstillingsarbeidet for å oppnå de 17 globale bærekraftsmålene i Agenda 2030 og bidra til en smart og bærekraftig samfunns- og næringsutvikling hvor aktører i offentlig sektor, akademia, næringsliv og innbyggere skal øke tempoet i overgangen i sammen, forteller Holmgren.

Prosjektet ser nå etter offentlige aktører som ønsker fortgang i sin grønne omstilling. I 2022 er det planlagt å kunne tilby Innocities sitt innovasjonsprogram til alle svenske kommuner.

– Ingen enkeltaktør klarer å løse de utfordringene vi står ovenfor. Med Innocities skaper vi en ny måte å samarbeide på. Vi øker innovasjons- og samhandlingsevnen i byenes økosystem, og på den måten skaper vi bedre forutsetninger for å klare overgangen til bærekraftige byer og samfunn, sier Elisabet Spross fra Innovation Lead Sweco.

FAKTA

Smart Innovation i Sverige er del av Smart Innovation Norway, en forsknings- og innovasjonsorganisasjon som er lokalisert i Halden.

Vinnova – samfunnets innovative løsninger: Et program som finansierer InnoCities.

Totalt budsjett: 1.998.436 SEK.

Prosjektperiode: 15. oktober 2021 – 15. mars 2023.

Partnere: Sweco Sverige AB, Mälardalen universitet og SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling, Smart Innovation i Sverige