Hvordan utnytte kunstig intelligens i emballasjeindustrien?

Kunstig intelligens blir en stadig viktigere driver for økt produktivitet og effektivitet i organisasjoner over hele verden. Det kan hjelpe virksomheter med å automatisere rutineoppgaver, forutsi fremtidige trender og hjelpe med å ta bedre beslutninger.

AI, paper package, MOMAI
Prosjektet MOMAI skal hjelpe emballasjebedrifter med å ta i bruk dataanalyse og kunstig intelligens. FOTO: Illustrasjonsfoto

Smart Innovation Norway har sammen med Circular Packaging Cluster startet prosjekt MOMAI, som skal hjelpe bedrifter i emballasjens verdikjede med å ta i bruk dataanalyse og kunstig intelligens.

Gjennom prosjektet kan bedrifter få generell kompetanse og forståelse for muligheter for bruk av AI, kartlegge utfordringer og muligheter i virksomhetene. De kan også bli introdusert til teknologiselskaper som utvikler løsninger for hver bedrifts behov.

AI og data: Nøkkelen til industriens utfordringer?

EU-kommisjonen har lagt frem et omfattende forslag til ny emballasjeforordning med krav og bestemmelser innenfor avfall, gjenbruk og resirkulering. Forordningen har som mål å redusere emballasjeavfallet, øke kvaliteten på, og bruken av resirkulert råvare i emballasje, samt å stille krav til øket bruk av gjenbruksløsninger.

Men hvordan kan man gjøre dette samtidig som behov knyttet til produktkvalitet og kundens krav til funksjonalitet tilfredsstilles? Det er stor sannsynlighet for at noen av løsningene ligger i dataanalyse og automatiserte intelligente systemer.

Datahåndtering er første steg mot sirkulær utvikling

Kunstig intelligens kan blant annet gjøre materialbruk mer effektiv ved å sikre at gode beslutninger tas for en mer sirkulær flyt av ressurser, hjelpe med spesialtilpassing av emballasje og optimalisere logistikk og distribusjon.

Men for å bygge slike systemer er man avhengig av å ha tilgang på data av god kvalitet.

Ser etter fremtidsrettede virksomheter

Circular Pacaging Cluster og Smart Innovation Norway mener bedrifter i emballasjeindustrien kan få store forretningsmessige fordeler ved å ta i bruk dataanalyse og kunstig intelligens. Vi ser nå etter fremtidsrettede virksomheter som ønsker å kartlegge sitt potensial for å bli mer datadrevne.

Mer informasjon og utfylling av kontaktskjema finnes på prosjektets nettside!

MOMAI (Mobilisering og Modning for AI) er delfinansiert av Viken fylkeskommune.

NCE Smart Energy Markets kom gjennom nåløyet – driver på toppnivå i Norge

For andre gang på tre år er energiklyngen til Smart Innovation Norway sertifisert på høyeste nasjonale nivå. Etter en hel dags revisjon av det europeiske sekretariatet for klyngeanalyse, fikk NCE Smart Energy Markets gullstempel.– Tildelingen er et bevis på at vi jobber med høy intensitet og har god kvalitet i arbeidet vårt. Det er vi stolte av, sier nylig påtroppet klyngeleder Inge Michael Bilet.

Det er ikke mange dagene siden klyngeteamet fikk nyheten om at klyngen Norwegian Centre of Expertise Smart Energy Markets (NCE Smart Energy Markets) kom gjennom det trangeste nåløyet til revisorene fra European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA).

Av de 38 norske klyngene som er tilknyttet klyngeprogrammet i Innovasjon Norge, er det ni som har gyldig gullsertifisering når denne artikkelen skrives i begynnelsen av desember.

Blitt vurdert på over 40 punkter

Å bli gullsertifisert er et høythengende kvalitetsstempel, og NCE Smart Energy Markets har vært gjennom en omfattende prosess i forkant av ESCAs avgjørelse.

– Vi har blitt vurdert på over 40 punkter som omhandler blant annet måten vi jobber på, systemene våre, oppfølging av partnerne, klyngeaktiviteter, markedsføring, økonomistyring, og sammensetning av bedrifter i klyngen, forteller Bilet.

Funnene som ESCAs medarbeidere gjør, danner grunnlaget for hvilket kvalitetsstempel klyngen får.

I Norge finnes det tre nivåer: Bronse, sølv og gull.

Bronsesertifisering er den enkleste og innebærer at klyngen gjør en egenvurdering ut at fra gitte vurderingskriterier. Sølvsertifiseringen gjøres av ESCAs representanter og tildeles dem som ikke når helt til topps.

De aller beste tildeles tittelen «Cluster Management Excellence» og får gullsertifisering.

Nøye revisjon gjennom en hel dag

Det første gullstempelet fikk NCE Smart Energy Markets allerede i 2019. Derfor visste teamet på forhånd at klyngen er av høy kvalitet.

Likevel var det naturlig å be om en ny revisjon og resertifisere klyngen da anledningen bød seg, nettopp for å dokumentere nivået og få veiledning til ytterligere forbedringer.

Revisjonen ble gjort i løpet av en hel arbeidsdag hvor én nasjonal og én internasjonal ekspert besøkte klyngens kontorer i Halden og intervjuet sentrale personer, gjennomgikk rutiner og dokumentasjon samt foretok andre undersøkelser for å skaffe seg en så god oversikt som mulig over hvordan klyngen driftes.

Deretter gjorde ekspertene sine vurderinger og analyser før de kunne konkludere.

Forberedelsen til og gjennomføringen av revisjonen har vært en laginnsats og godt samarbeid mellom Victoria Næss Jensen, Eli Haugerud og Inge Michael Bilet.

Driver på høyeste nivå i Norge

Det har vært noen organisatoriske og driftsmessige endringer siden sertifiseringen i 2019. Den viktigste endringen har vært at klyngen ble kategorisert som «moden klynge» etter å ha vært gjennom det tiårige klyngeprogrammet til Innovasjon Norge.  

En moden klynge skal kunne stå økonomisk på «egne ben», og driftsstøtten fra Innovasjon Norge opphører. Det betyr blant annet at klyngen de siste årene kun har mottatt prosjektstøtte.

Eli Haugerud har vært klyngens leder de siste to årene, og senhøsten 2022 tok Inge Michael Bilet over rollen som klyngeleder for energiklyngen NCE Smart Energy Markets.

– Vi ønsket denne revisjonen for å sikre at vi driver klyngen på best mulig måte og på høyeste nivå i Norge. Det gjør vi, og det er vi stolte av, sier Inge Michael Bilet.

NCE Smart Energy Markets ønsker Nettpartner velkommen i klyngen!

Infrastruktur


Selskap: Nettpartner AS, www.nettpartner.no
Hvem: Per Åge Nymann, Markedsdirektør
Antall ansatte: Underkant av 500

NCE Smart Energy Markets er i kjernen av de utfordringene mange bedrifter og offentlige virksomheter står midt i i dag. Vi skal bidra til det grønne skiftet og skape nye arbeidsplasser, og sikre at vi klarer å jobbe for nullutslipp, effektiv bruk av energi og finne nye bærekraftige løsninger. Her er Nettpartner et viktig bidrag inn i klyngen med sin kunnskap og kompetanse og et ønske om at vi skal finne nye løsninger. Her kan det være prosjekter som har fokus på utslippsfrie byggeplasser, men også andre utfordringer som går på energitilgjengelighet, sier Eli Haugerud, klyngeleder for NCE Smart Energy Markets.


Vi er svært glade for å ønske Nettpartner velkommen som ny partner i NCE Smart Energy Markets!

La oss introdusere klyngepartner Nettpartner med noen kjappe fakta fra Per Åge Nymann, Markedsdirektør:
  • Hva gjør dere i selskapet, og hva er din rolle? Bygger og drifter samfundskritisk infrastruktur. Primært jobber vi med fremføring av elektrisk energi for Jernbane og Norske nettselskaper. Vi ønsker også å ta en rolle innen det grønne skifte. Da selvsagt innen vår kjernevirksomhet.
  • Hvilke målsetninger har dere fremover? Vårt mål er å bli en solid aktør innen det grønne skifte.
  • Hvorfor velger dere å bli partnere i NCE Smart Energy Markets, og hva er deres nåværende eller potensielle plass i økosystemet? En spennende klynge med fokus på fremtidig utvikling. Nettpartner er en energientreprenør. Primært er vi en utførende enhet som jobber på entrepriser mot aktuelle infrastruktureiere. I tillegg jobber vi med flere utviklingsprosjekter. Et prosjekt er elektrifisering av utslippsfrie byggeplasser.
  • Hva slags type samarbeid kan være interessant for dere? Delta i diskusjons/utviklingsteam med vår kompetanse innen elektrisk infrastruktur. Ved behov bistå klyngen med vår utførelseskompetanse.

Bringing together stakeholders to increase collaboration & exploitation of Energy Forecasting products

Flexgrid project
The on-site and digital participants included partners from the Flexgrid project, the Norwegian project Inthydro, and cluster member eSmart Systems from the NCE Smart Energy Markets. PHOTO: Heidi Tuiskula

Being an active partner of the EU H2020 Flexgrid project, Smart Innovation Norway facilitates a forum where national and international research partners can integrate and establish collaborations with each other and industrial cluster members.

Smart Innovation Norway has a unique position to create sustainable green jobs from research. That is because the company is a partner and coordinator of several national and international research projects in combination with the company’s incubator and commercialization activities.

In June, Smart Innovation Norway, with its partners from the European H2020 project Flexgrid, facilitated the workshop on Forecasting in Energy. The participants included partners from the Flexgrid project, the Norwegian project Inthydro, and cluster member eSmart Systems from the NCE Smart Energy Markets.

Predicting energy parameters is extremely important to enable a Renewable Energy Sources (RES) based electricity system. The workshop topics are of enormous interest among academia, regulators, industry and citizens worldwide.

– The workshop was of great value to sharing knowledge on production and electricity price forecasting, says Farhan Farrukh, a researcher at Smart Innovation Norway, who facilitated the workshop.

The Horizon 2020 project Flexgrid is an EU-funded project about how grids in the future require an effective interaction between energy markets and electricity grid management systems to introduce new services and mitigate risks presented by renewable energy sources. The Flexgrid project hosted the workshop, where the agenda focused on solar PV production forecasting and the second part on the electricity market prices forecasting.

Flexgrid project
Flexgrid-Workshop June 2022

Production and peak forecasting

One part of the project’s research focuses on predicting tomorrow’s solar PV generation. The project partner University of Cyprus (UCY) has developed the algorithm using the latest research methodology of applied deep learning. The results of the project forecasting were shared for the Solar PV array installed on the campus of the University of Cyprus.

An interesting follow-up presentation from a commercial actor like eSmart Systems highlighted the unique practical details that need to be considered before taking these production forecasting algorithms to market. These suggestions involved topis around cloud architecture, deployment, and training practices to keep the costs down and obtain maximum benefit for the customer of such forecasting tools.

The use of electricity in society has changed and increased significantly over the last few decades leading to higher and higher peaks in the grid many times a day. Such fluctuations are challenging for the grid operator to manage because of cost and capacity problems.

– Our Flexgrid partner and grid operator bnNetze from Germany is the pilot site owner and a local distribution system operator (DSO) from Germany. BnNetze should not exceed certain limits because if they do, the overall network gets in trouble because of limited capacity. So, they get penalized, leading to increased electricity bills. In the end, it affects the end-consumer, explains Farrukh.

As part of the Flexgrid project, the Austrian Institute of Technology (AIT) and bnNetze have modelled the entire electricity network in the German town of Freiburg, used data inputs to train their algorithm, and used different approaches to try to predict when the peaks appear. At the workshop, they presented the results.

– Many commented that this was very important in the future. The work is significant because our electricity network has more and more renewable energy sources. We also have what we call distributed energy resources because they are distributed from people’s houses to industries to EV charging, and there are many fluctuations in energy demand and supply at the local level, says Farrukh.


Electricity market price forecasting

The Flexgrid project has developed an algorithm that predicts the electricity prices based on the historical data taken from the NordPool electricity market and the FinnGrid Balancing market. The model was trained for average market prices, but interesting results were observed on the impact of abrupt price changes due to Covid-19 and the recent Ukraine conflict. The University of Cyprus explained their approach, the data they used, the results they achieved, and the problems they faced while developing market price forecasting models.

Inthydro is a Norwegian Chinese collaboration. Smart Innovation Norway’s work on predicting these sudden changes in electricity price forecasting is one of the main objectives of the IntHydro project. At the workshop, Smart Innovation Norway’s senior advisor Professor Bernt Bremdal presented the project. The participants discussed results and shared experiences from both projects on predicting these sudden changes in electricity prices.

– The prediction of electricity market prices is highly relevant for today’s European market with high energy prices and the impact of this on our society as a whole. Based on these predictions, several actors can make optimal decisions and adjust their position more appropriately to reduce their underlying costs, which helps in a cost-effective and efficient electricity system, says Farrukh.

– The idea of the workshop was to disseminate each other’s knowledge and see what better we can do regarding forecasting in energy. Connecting national and international projects like this is essential to Smart Innovation Norway’s role, says Farrukh.

Flexgrid ends in September 2022, and the goal is to maximize project results’ impact on various actors of society. A second workshop is planned for September, focusing on the flexibility value chain and standardization activities around Flexibility markets.


FACTS ABOUT FLEXGRID:

The goal of FLEXGRID is to facilitate energy sector stakeholders (DSOs, TSOs, ESPs and RESPs) to:

1) easily and effectively create advanced Energy Services (ESs)

2) interact in a dynamic and efficient way with their environment (electricity grid) and the remaining of the stakeholders

3) automate and optimize the planning and the operation of their ESs.

In this way, FLEXGRID envisages secure, sustainable, competitive, and affordable ESs.

This section clarifies the objectives of FLEXGRID by:

1. categorizing them as orthogonally as possible

2. presenting them accurately

3. revealing the interactions among them

Click to read more about Flexgrid!


CONTACT:

Farhan Farrukh

Farhan Farrukh,
Researcher Smart Energy Technologies

Email

Phone: +47 960 03 052

Ny videosøknadstjeneste

Det Halden-baserte selskapet Vipo Nordic AS har utviklet en ny tjeneste som vil effektivisere ansettelsesprosesser i næringslivet og offentlig sektor. Løsningen ble lansert for det åpne markedet, og allerede har flere selskaper vist interesse og tatt løsningen i bruk.


Det er en forventningsfull daglig leder Carl-Emil Molin i selskapet Vipo Nordic AS, som presenterer løsningen Vipo for det kommersielle markedet. Tjenesten har vært under utvikling i nesten to år og er nå klar for en storstilt markedslansering;

– Vi har utviklet en moderne og effektiv plattform for arbeidssøkere og arbeidsgivere, som gjennom bruk av strukturert og segmentert video forenkler jobbsøknad- og ansettelsesprosesser i arbeidslivet, sier Molin.

Kort fortalt er Vipo en tjeneste som legger til rette for arbeidsgivere kan motta videosøknader på stillinger de lyser ut. Ved å gjøre opptak i korte og strukturerte segmenter, blir videosøknaden utarbeidet på en slik måte at det blir enkelt for arbeidsgivere å få et raskt inntrykk av arbeidssøkerens motivasjon, kvalifikasjoner og personlig egnethet.

– Vipos unike struktur gir grunnlag for både å redusere kostnader ved feilansettelser, samt å redusere tid/ressurser brukt på hver søknad ved at man allerede ved første selekteringsrunde har bedre grunnlag for å vurdere jobbsøkerens egnethet og dermed foreta en mer treffsikker ansettelse, fremholder Molin.

Forskningsinstitusjonen Smart Innovation Norway AS er en av de første kundene som tar i bruk Vipo i sine ansettelsesprosesser.

– Vi har fulgt Vipo Nordic med stor interesse, og benytter nå deres tjeneste for våre kommende ansettelsesprosesser. Det er ingen tvil om at løsningen raskere gir oss et bedre bilde av de aktuelle søkerne, og på den måten gir oss en større trygghet for å foreta en rett ansettelse, sier Kjell Reidar Mydske, administrerende direktør i Smart Innovation Norway.

Samtidig som Vipo gir arbeidsgivere en mer effektiv rekrutteringsprosess, har også løsningen sine fordeler for de arbeidssøkende, ifølge Molin;

– Jobbsøkeren vil ha nytte av et verktøy som senker terskelen for å søke jobber og presentere seg på en bedre måte enn gjennom en ordinær skriftlig søknad, noe som vil kunne medføre flere potensielle søkere til en ledig stilling.

Daglig leder Carl Emil Molin ser et stort potensial for Vipo;

– Rekrutteringsmarkedet er stort i Norge, men vi har også internasjonale ambisjoner. Store deler av verden er nå inne i en fase hvor samfunnet åpner opp etter Covid-19, noe som er gir et massivt trykk i rekrutteringsmarkedet. Antall stillingsutlysninger øker kraftig, og dette markedet skal vi ta en del av, avslutter Molin.

Fakta

  • Vipo Nordic leverer en videotjeneste som forenkler jobbsøknad- og ansettelsesprosesser.
  • Bedriften er en Halden basert startup med utangspunkt i inkubatormiljøet ved Smart Innovation Norway.
  • Produkter og tjenester utvikles internt.
  • Ansatte: 5