NCE Smart Energy Markets deltar i Kraftløftet: – Mulighet til å påvirke

Klyngeleder i NCE Smart Energy Markets, Inge Bilet, gleder seg til å bidra til Kraftløftet sammen med klyngens medlemmer. Foto: Anja Lillerud

Næringsklyngen NCE Smart Energy Markets har blitt invitert til å delta i en arbeidsgruppe under Kraftløftet, som skal bidra til å løse utfordringene knyttet til kraftsituasjonen i Norge. Dette samarbeidet vil være til stor fordel for medlemsbedriftene i klyngen.

Sammen har LO, NHO og Olje- og Energidepartementet satt i gang Kraftløftet – et fremtidsrettet trepartssamarbeid for å sikre økt krafttilgang raskere.

I Norge har vi lang tradisjon for å bruke trepartssamarbeidet til å komme oss igjennom krevende saker. Kraftsituasjonen er en slik krevende sak.

– Et av Norges fremste konkurransefortrinn er at vi har et velfungerende trepartssamarbeid. Historien har tydelig vist oss at vi finner fram til gode løsninger ved å bruke trepartssamarbeidet, og nå tar vi det også i bruk for å igjen oppnå et annet av våre konkurransefortrinn: Rikelig tilgang på ren og rimelig kraft. Mer fornybar kraft, mer nett og mer energieffektiv bruk av krafta vår er løsningen, uttalte olje- og energiminister Terje Aasland i forbindelse med lanseringen av Kraftløftet før sommeren.

Det haster

Arbeidsutvalget i Kraftløftet, som består av representanter fra Olje- og energidepartementet (OED), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen i Norge (LO), har som mål å samarbeide om tiltak, mobilisering og nye grep for å sikre tilstrekkelig tilgang på fornybar kraft til konkurransedyktige priser for næringslivet og forbrukerne i Norge innen 2030.

Bakgrunnen for samarbeidet er utsiktene til at Norge kan stå overfor et underskudd på den nasjonale kraftbalansen allerede om 3-4 år, dersom det ikke gjøres tiltak for å øke tilgangen på fornybar kraft og nett i landet, samt bruke kraften mer effektivt. Mandatet for samarbeidet er nå klart, og arbeidsutvalget er satt ned. Hovedformålet med Kraftløftet er å sikre rask implementering av tiltak, mobilisering av prosjekter og god operativ oppfølging av krevende saker.

Muliggjørere og problemløsere

Som en del av arbeidet skal LO og NHO utarbeide en strategi som år for år viser hvordan næringslivet kan mobiliseres og settes i stand til å bygge ut mer fornybar kraft og nett raskt. Strategien vil også anbefale tiltak for å realisere energieffektivisering i husholdninger, næringsbygg, industrien og resten av økonomien.

Det er her næringsklyngen NCE Smart Energy Markets har blitt invitert til å bidra. Fordi: Klyngemedlemmene representerer muliggjørere og problemløsere i Kraftløftet.

– Vi ser frem til å delta i arbeidsgruppen og hjelpe til med å finne løsninger som sikrer tilstrekkelig krafttilgang for næringslivet og forbrukerne i Norge. Gjennom dette samarbeidet vil klyngens medlemsbedrifter ha en mulighet til å påvirke utviklingen av energiområdet og realisere potensialet for energieffektivisering i landet, kommenterer Inge Michael Bilet, klyngeleder for NCE Smart Energy Markets.