Storbritannias handelskommissær om Smart Innovation Norway:
– Interessant for oss på flere måter

Dagens tette bånd mellom Storbritannia og Norge på mange områder gir grunnlag for ytterligere samarbeid, og Smart Innovation Norways nettverk og ekspertiseområder er både interessante og relevante.

Slik konkluderte Storbritannias handelskommissær, Chris Barton, etter å ha besøkt Smart Innovation Norway på Remmen.

Han var i Norge for å bli kjent med og lære av bedrifter, partnere og prosjekter som den britiske ambassaden i Oslo jobber tett sammen med, og som driver med teknologi og innovasjon som er av interesse for Storbritannia.

Smart Innovation Norway, eSmart Systems, Batteriretur, Paxster og NORA (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium) var blant dem handelskommissæren og reisefølget fra ambassaden besøkte.

– Stort potensial for økt samarbeid

– Det arbeidet som gjøres hos Smart Innovation Norway, er interessant for oss på mange ulike måter, sa Barton.

Storbritannia er blant verdens fremste innen innovasjon, tech og kunstig intelligens (KI), men ønsker videre vekst for å bidra ytterligere til samfunnsutviklingen både kommersielt og når det gjelder tjenester innen helse, utdanning og energi.

– Hvilke konkrete samarbeidsmuligheter ser du mellom Storbritannia og Smart Innovation Norway?

– Begge parter er ledende innen arbeidet med å redusere CO2-avtrykket, og her er kunstig intelligens, teknologi og smarte løsninger utrolig viktig. Jeg er glad for å kunne si at vi allerede samarbeider innenfor disse områdene, men potensialet er fortsatt stort, påpekte Barton.

Handelskommissæren pekte også på kunstig intelligens som en enormt viktig faktor innenfor helse.

– Kunstig intelligens har et stort potensial til å øke kvaliteten på og påliteligheten til helsetjenester samt utgjøre en forskjell i et forebyggende perspektiv, sa han.

Dekommisjonering, KI og energi

Storbritannia og Norge har i veldig mange år allerede hatt et godt og bredt samarbeid innen områder som handel, investeringer, politikk og samfunn. Et fagfelt som er nytt for Smart Innovation Norway, er dekommisjonering.

CEO i Smart Innovation Norway, Kjell Reidar Mydske, presenterte selskapet for en lydhør handelskommissær. FOTO: Anja Lillerud

– Vi lanserte DECOM-klyngen vår i april i fjor, og flere av våre klyngemedlemmer og aktører i miljøet rundt oss samarbeider allerede med britiske bedrifter om dekommisjonering. Dette kan helt klart utvides, sier daglig leder Kjell Reidar Mydske.

Mange av bedriftene i Smart Innovation Norways inkubator og tre næringsklynger ønsker å fokusere mer på eksport, og i så måte er det et positivt signal at Storbritannias handelskommissær for Europa kommer til Norge og da prioriterer å bli  bedre kjent med Halden-miljøet.

Foruten Smart Innovation Norway består Halden-miljøet av Institutt for Energiteknikk, Høgskolen i Østfold, eSmart Systems og Halden kommune.

– Det viser at vi er en ledende aktør innenfor våre fagområder, og det er særlig ekspertisen vår på kunstig intelligens som gjør at vi legges merke til internasjonalt, konstaterer Mydske.

Han benyttet besøket til å oppfordre handelskommissæren og ambassaden til å delta på Smart Innovation Norways arenaer med økt samarbeid som målsetting.

– Og så håper vi kunne ta med en del bedrifter på studiebesøk til Storbritannia for å se på mulighetene for eksport og læring. Det hadde vært veldig spennende, sier Kjell Reidar Mydske.

– Mye av utviklingen skjer i Storbritannia

Norge har flere fordeler når det gjelder å ta i bruk kunstig intelligens. Vi har blant annet anerkjente forsker-, innovasjons- og utdanningsmiljøer, høy digitaliseringsgrad i offentlig sektor, og et stort og godt datagrunnlag, noe som er en forutsetning for kunstig intelligens.

Klas Pettersen er daglig leder i NORA og planlegger en konferanse i London i desember sammen med sin britiske samarbeidspartner The Alan Touring Institute. FOTO: Anja Lillerud

NORA (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium) er en inngangsdør for internasjonale aktører til disse faktorene, og Storbritannia er en prioritert samarbeidspartner for NORA.

– Veldig mye av utviklingen innen kunstig intelligens skjer nettopp i Storbritannia. De har også veldig mange spennende bedrifter som tar i bruk kunstig intelligens på mange ulike områder, sier daglig leder Klas Pettersen.

Han er opptatt av å styrke de eksisterende båndene til britene, og en viktig samarbeidspartner er The Alan Touring Institute, en britisk organisasjon tilsvarende NORA.

– I desember arrangerer vi en konferanse sammen, og vi ønsker å styrke den pågående utvekslingen vi har av studenter. Det er også viktig for oss å etablere nye forskningssamarbeid og se på hvordan vi kan ta i bruk forskningsresultater i industrien til det beste for samfunnsutvikling, næringsliv og industri, sier Pettersen.

Smart Innovation Norway accelerating the Indian green shift 

Through the DREAMS project, Smart Innovation Norway maintains and enhances the Norwegian Indian collaboration within the energy sector. The 3-year-lasting project will use emerging technologies to showcase the potential of intelligent load management.

For several years already, Smart Innovation Norway has been collaborating with Indian businesses. In 2019, during the India visit of H.E. Norwegian Prime Minister Erna Solberg, the non-profit research institution Smart Innovation Norway was introduced to three power distribution companies, which are among the project partners in DREAMS (Demand Response driven Energy Advancements and Moderation of Services).  

Showcasing Demand Response

Since then, Norwegian and Indian companies have been involved with each other on multiple project plans leading to an excellent understanding within Smart Innovation Norway of the needs and challenges of these companies.  

The DREAMS project aims to leverage emerging digital technologies and behavioural sciences to showcase the potential of intelligent and automated load management. That means Demand Response (D.R.) for enhancing energy access and affordability, clean energy penetration, and energy efficiency for consumers and energy utilities. 

Six Indian Partners

From November 2022 until late autumn 2025, Smart Innovation Norway will be working together with the six following Indian partners: 

 • Indian Institute of Management, Ahmedabad (IIM-A) 
 • CESC Limited – public utility 
 • BSES Rajdhani Power Limited (BRPL) – public utility 
 • Research and Innovation Circle of Hyderabad (RICH) 
 • BSES Yamuna Power Limited (BYPL) – public utility  
 • Noida Power Company Limited – public utility 

State advisors

The utility companies’ partners in the project are public sector companies that work closely with the state and central governments.   

In addition, IIM-A and RICH are institutions that advise the state and central government on issues related to the power sector. BRPL, BYPL and Noida Power are members of the Northern Region Power Committee (a governmental forum for all grid companies in northern India) and have a strong voice in regulatory development stages. 

400 voluntary consumers

As part of DREAMS, the partners also intend to develop an advisory and monitoring group where they would like to invite representation from federal regulators and the Ministry of Power, aiming to engage them from project initiation. 

Among the implementation activities are these: 

 • Through scientifically designed and well-thought-through awareness campaigns and onboarding programs, they will sign 400 voluntary consumers across different segments such as residential (including marginalized populations), agricultural, industrial and commercial sectors.  
 • Correct use cases of demand response will be designed and demonstrated.  
 • Through IoT connectivity and smart devices, the real-time consumption data of consenting consumers will be captured and processed using data science and artificial intelligence tools to offer actionable «real-time consumption insights» to consumers. 

Forskningsrådets direktør lot seg imponere over Halden-miljøet

– En utrolig lærerik dag som har gitt meg et spennende og inspirerende innblikk i aktiviteten ved Smart Innovation Norway og Institutt for Energiteknikk (IFE)!

Slik oppsummerte Mari Sundli Tveit, direktør for Norges forskningsråd, sitt besøk i Halden i slutten av januar.

Gjennom presentasjoner av de to forskningsinstitusjonene fikk Sundli Tveit og konstituert områdedirektør Forskningssystemet og internasjonalisering, Kristin Danielsen, et godt overblikk over arbeidet som gjøres, og over målene som er satt.

– Vi jobber med dette i det daglige, og da er det utrolig viktig å høre fra fagmiljøene direkte og forstå utfordringene fra deres vinkel, sier direktøren.

– Vi skal muliggjøre innovasjon

Dagen i Halden bød på gode diskusjoner og viktige innspill, og Sundli Tveit er klar på at besøket kommer til å ha innvirkning på det videre arbeidet i Forskningsrådet.

Mari Sundli Tveit, direktør Norges forskningsråd. FOTO: Thomas Keilma
Mari Sundli Tveit, direktør Norges forskningsråd. FOTO: Thomas Keilma

 – Vi er til for å muliggjøre innovasjon i institusjoner som Smart Innovation Norway og IFE, og dager som dette er viktige for den delen av jobben vår.

Direktøren lot seg imponere av hvordan institusjonene knytter fagområder sammen og får ting til å skje.

– Dere har forståelse for og får til samspill i alle skjæringsflatene enten det er kunstig intelligens, robotikk, nukleær virksomhet, simulering eller andre områder dere jobber med. Overføringsevnen er stor, og dere får ny teknologi ut i faktisk anvendelse, skryter hun.

Har stor tro på arbeidet

Med økt innsikt i den nasjonale og internasjonale betydningen forskningsarbeidet i Halden har, ser Sundli Tveit fram til å bidra til å legge til rette for økt fart og framgang.

– Jeg gleder meg til å følge dere framover, og jeg har stor tro på arbeidet dere gjør, sier hun.

Helhetlig verdikjede

Smart Innovation Norways forskningsdirektør, Dieter Hirdes, er glad for å ha oppnådd målet med å få fram hvordan de knytter forskningen sammen med næringslivet i industriklyngene i en helhetlig verdikjede fra anvendt forskning og fram til privat og offentlig verdiskaping.

– IFE har vært internasjonalt kjent siden starten i 1958, men det skjer mye på IFE, spesielt innen digitale systemer og tilhørende laber. Det er ikke like kjent at Smart Innovation Norway er helt i norgestoppen innen EU-forskning med fokus på anvendt forskning og verdiskaping i samfunn og næringsliv. Vi er veldig glade for at ledelsen i Forskningsrådet klarte å prioritere en hel dag til å informere seg om forskningsmiljøene i Halden, sier han.

Handlekraftig trio skal løfte Smart Innovation Norways kompetanse på bærekraft

Brita Staal og Manuela Freté tredobler den nasjonale og internasjonale erfaringen og kompetansen innen bærekraftarbeid når de blir kolleger med Mikael af Ekenstam i Nordland.

– Med Manuela og Brita om bord har vi fått et drømmeteam her oppe. Jeg er utrolig fornøyd med å ha dem med på laget, sier seniorrådgiver hos Smart Innovation Norway, Mikael af Ekenstam.

Brita Staal og Manuela Freté
Brita Staal og Manuela Freté er blant de nyeste tiskuddene i Smart Innovation Norway-familien. FOTO: Mikael af Ekenstam

Selv er han svensk innflytter til Narvik og har vært ansatt i Smart Innovation Norway siden 2019. Manuela er fransk og opprinnelig fra Romania, men anser seg som europeer siden hun har studert, jobbet og bodd i mange ulike EU-land, mens Brita er norsk med mange års erfaring fra bærekraftarbeid i Sverige og Danmark.

Felles for alle tre er at de er lidenskapelig opptatt av og eksperter på bærekraft og klima. De ser det enorme potensialet Smart Innovation Norway har til å knytte EU og Norge tettere sammen gjennom grønne omstillingsprosjekter, og de vil være med og bidra til de store samfunnsendringene som vil komme framover.

Med Smart Innovation Norway som arbeidsgiver, mener de å ha de beste forutsetningene til å gjøre nettopp det.

Fra Paris til Harstad

Med sin allsidige bakgrunn, bringer Manuela Freté blant annet med seg erfaringer fra seks år som prosjektleder for bærekraftarbeidet i det verdensomspennende firmaet Deloittes kontor i Paris. Hun ledet prosessen med å etablere og forankre den da nyopprettede avdelingen, og i løpet av disse årene økte antall ansatte fra 30 til 120 personer.

– Det var moro og lærerikt å være med på den reisen. Avdelingen eksisterer den dag i dag og har kommet for å bli, forteller hun.

En annen oppgave i Deloitte var å lede en arbeidsgruppe i et EU-prosjekt. Den erfaringen kom til nytte etter at Freté og familien flyttet til Harstad i 2019 da ektemannen ble ansatt som prosjektleder for sykkelrittet Arctic Race of Norway, kom EU-erfaringen godt med.

– Jeg fikk jobb i Harstad kommune hvor kommunens hittil eneste EU-prosjekt var et av mine ansvarsområder. Jeg jobbet også i kraftselskapet Nordkrafts innovasjonsavdeling med blant annet oppstartsprosjekter innen energi. Noe av det vi gjorde var å utvikle mobile ladestasjoner til el-biler i regionen, utvikle mobile batteriløsninger for andre sektorer samt mobile ladeløsninger for de elektriske kjøretøyene til Arctic Race of Norway, forteller 34-åringen.

Utenom jobb har Freté etablert Link Harstad, et nettverk som skaper møteplasser for unge arbeidstakere i regionen.

Har Europa som arbeidsområde

For Brita Staals del, er det en stor motivasjonsfaktor å jobbe i en bedrift der arbeidet man gjør, fører til konkrete resultater og skaper innovasjon i samfunnsprosessene. Hun har fulgt Smart Innovation Norway en tid og latt seg imponere av selskapets forretningsmodell hvor man kobler forskning, innovasjon, inkubasjon og kommuner i reelle prosjekter.

Mikael af Ekenstam, Brita Staal og Manuela Freté
Mikael af Ekenstam, Brita Staal og Manuela Freté har mange planer for bærekraftarbeidet som de skal ha ekstra fokus på. FOTO: Privat

– Jeg får helt ståpels av å tenke på det skal skje i energimarkedene i Norge. For det første må vi gjennom en enorm effektiviseringsjobb. For det andre har man målsetting om å doble energiproduksjonen i Norge. Hvis vi skal eksportere fastlandsproduksjon og bygge opp det grønne industrieventyret som vi håper på, ligger det en fryktelig stor jobb foran oss. Og da er det veldig spennende å være del av et miljø som har kompetanse på dette, påpeker hun.

De fire siste årene har Staal kun jobbet med internasjonale prosjekter. For selv om arbeidsstedet er Kabelvåg i Nordland, er arbeidsområdet europeisk, og klima er det store interessefeltet både profesjonelt og personlig.

Da passer det som hånd i hanske at arbeidsgiveren er den aktøren i Norge med fleste EU-prosjekter innen grønn energi, og som konkret jobber med temaet i samfunnsutviklingsprosjekter.

– EU-kommisjonen har som mål å dekarbonisere Europa, og de starter med alle typer bygninger. De skal frigjøres fra avhengigheten av russisk gass, og jeg syns det er kjempespennende å se hvor innovativ og sterk EU er i denne situasjonen. Dessuten viser krigen i Ukraina at dette ikke bare er et energispørsmål, sier Staal.

– Stort potensial

Mikael af Ekenstam er godt kjent med flere forhold i Nord-Norge etter å ha vært Smart Innovation Norways ledd inn i Smart Narvik-avtalen siden 2019. Landsdelen har både lignende og helt andre typer energiutfordringer enn Sør-Norge, og kompetansehevingen og -utvekslingen i selskapet kommer til å øke i samsvar med potensialet som de to nyansettelsene representerer.

Sammen med Staal og Freté har han et enormt nettverk og unik erfaring og kompetanse. Nå gleder Ekenstam seg til å sette «sin» del av selskapets vekststrategi ut i livet.

– Det skjer veldig mye her oppe særlig innen industriutvikling og det grønne skiftet, og øst-vest-aksen fra Narvik og Lofoten og inn i Sverige er veldig interessant. Der kan Smart Innovation Norway ha en stor rolle med vår spisskompetanse innen energi, sier han.

Antall EU-prosjekter skal også øke. Smart Innovation Norway har kontakter i hele Europa, og disse skal nå i større grad kobles med nordnorske piloter og partnere. Kunnskap om søknadsskriving og gjennomføring av prosjekter er et av ekspertområdene til det Halden-baserte forskningsselskapet.

– Det er flere åpenbare muligheter her i nord som vi gleder oss til å utforske og realisere, sier Mikael af Ekenstam.

Mikael af Ekenstam og Manuela Freté er ansatt i Smarte byer og samfunn som ligger under forretningsområdet Smart Innovation Communities. Brita Staal er Climate Lead og ansatt delvis i Communities og delvis i Social Innovation, som er en del av Smart Innovation Research. Bernt Bremdal er også ansatt i Smart Innovation Research og er en del av den nordnorske avdelingen siden han utøver sitt virke ved Universitetet i Tromsøs Narvik-campus.

Tre nye år med Smart Narvik: Mer innovasjon, flere EU-prosjekter og økte ressurser

Arbeidet med å gjøre Narvik smartere og mer effektiv fortsetter. Det er klart etter at Narvik kommune, Narvik havn og Smart Innovation Norway signerte en ny treårsavtale for utviklingsprosjektet Smart Narvik.

– Vi er veldig glade for å få muligheten til fortsatt å bidra til utviklingen her i nord. Nå skal vi skreddersy innsatsen enda mer og bruke en større del av den totale kompetansen i Smart Innovation Norway i arbeidet vårt, sier Mikael af Ekenstam.

I korte ordelag betyr det mer innovasjon, økte ressurser og flere EU-prosjekter. Så langt har arbeidet med Smart Narvik blant annet ført til at nordlandskommunen har fått gjennomslag for AURORAL, som er et reiselivsprosjekt i EUs Horizon 2020-program. Tilslaget gjorde det mulig for kommunen å opprette en ny stilling og ansette en prosjektleder.

Les også:

Selshevneren i Tore Hunds rike utenfor Narvik er et ettertraktet reisemål. FOTO: Miakel af Ekenstam

For Narvik havn har Smart Narvik blant annet bidratt til å påskynde prosessen med å etablere landstrøm.

– Innenfor Smart Narvik ble det laget et forprosjekt som ledet fram til et investeringsprosjekt. Og bare to uker før jul kom nyheten om at Enova støtter prosjektet med 10,7 millioner. Målet er å få landstrøm i løpet av 2024, forteller Ekenstam.

Han har vært ansatt på Smart Innovation Norways Narvik-kontor siden den første Smart Narvik-avtalen ble undertegnet i 2019.

Da var både kommunen, Narvik havn og kraftselskapet Nordkraft med som partnere. Nå er det kommunen og havna som fortsetter samarbeidet med forsknings- og innovasjonsbedriften Smart Innovation Norway.

En grønnere havn

Havnedirektør i Narvik, Børge Edvardsen Klingan, er glad for å ha en profesjonell samarbeidspartner innen smarte byer, bærekraft og det grønne skiftet med på laget.

Børge Edvardsen Klingan.

Da avtalen med Smart Innovation Norway skulle revurderes etter første treårsperiode, var han klar på at havna trengte kompetanse og nettverk på disse områdene også i tre neste årene.

– Fundamentet for avtalen er at vi alle er nødt til å ansvar for bærekraftmålene som er satt, og det grønne skiftet som er i gang. Narvik havn forholder seg til mange av forurenserne og har en rolle i så måte. Vi må ta den posisjonen og erkjenne at vi kan utgjøre en forskjell, sier han.

I Narvik møtes jernbane, bil og båt og er det viktigste knutepunktet i Nord-Norge. Å få på plass landstrømanlegget med finansiering fra Enova, blir en av de store oppgavene i Smart Narvik-samarbeidet. Det samme er prosjektet om energiknutepunkt som imøtekommer nye energibehov hos de andre transportørene til og fra havna.

– I den første treårsperioden har det blitt gjort en god del forprosjekter og forstudier, og det ble gjort viktige utredninger. Vi har bygd kunnskap og kartlagt hva vi skal jobbe videre med, sier Klingan.

Havna er i tillegg en av to kommunale selskap som står bak utviklingen av en helt ny bydel. Også her er sirkulærøkonomi og bærekraft sentrale elementer.

– Store muligheter i Narvik

Narvik kommune er den tredje partneren i Smart Narvik, og assisterende rådmann Lars Norman Andersen har sittet tett på prosessen rundt den nye avtalen.

Lars Norman Andersen er assisterende rådmann i Narvik kommune. FOTO: Narvik kommune

Han er spent på hva samarbeidet kommer til å oppnå i neste treårsperiode.

– Narvik kommune står overfor store muligheter i det grønne skiftet. Samtidig har vi et enormt omstillingsbehov i den kommunale tjenesteproduksjonen. Vi ønsker å fortsette jobben med å identifisere nye løsninger for kommunen som organisasjon og for lokalsamfunnet, sier han.

Målet er å effektivisere den kommunale tjenesteproduksjon og produsere bedre tjenester for befolkningen.

Dette er blant elementene som er viktig for å skape bolyst og attraktivitet som er viktig for både nye og gamle innbyggere.

– Vi ønsker blant annet gjennom arbeidet i Smart Narvik å fortsette jobben med kontinuerlig å utvikle Narvik til å være en plass folk har lyst å bo, jobbe og leve. Disse faktorer gjør at vi har valgt å satse videre på samarbeidet med Smart Innovation Norway, sier Lars Norman Andersen.

Mikael af Ekenstam

Kontakt:

Mikael af Ekenstam
E-post: mikael.af.ekenstam@smartinnovationnorway.com
Telefon: +47 906 300 82

Årets klyngepartnere 2022 er kåret!

Hvert år deler Cluster for Applied AI og NCE Smart Energy Markets ut prisen Årets klyngepartner til en partnerbedrift som har gjort seg bemerket det siste året. I år var intet unntak da Partnerkonferansen 2022 gikk av stabelen i Smart Innovation Arena.

Prisen deles ut som siste post på et tettpakket program, og hemmeligholdet rundt kåringen er stort. Dermed blir både gleden og overraskelsen hos vinnerne tilsvarende stor.

Årets klyngepartner kåres for å gjøre stas på partnere som har bemerket seg på en ekstra positiv måte gjennom året. Cluster for Applied AI og NCE Smart Energy Markets hadde flere gode kandidater å velge blant mens Cluster for Decommissioning and Repurposing, som ble lansert i april i år, kårer sin første Årets klyngepartner i 2023.

Målløs prisvinner

Prisutdeler var Head of Communities, Eli Haugerud, som har ansvar for klyngene og Smarte Byer og Samfunn. Hun hadde med seg leder for Cluster for Applied AI, Marianne Jansson Bjerkman, og leder for NCE Smart Energy Markets, Inge Bilet, på scenen.

De forsøkte å holde på spenningen så lenge som mulig før de røpet vinnerne, og det var en overrasket Fred Martin Langøy fra Smart Energy Systems AS i Fredrikstad som tok turen til scenen for å motta prisen fra Haugerud og Bilet.

Juryen hadde lagt vekt på blant annet at partneren «er aktiv både i form av deltakelse på arrangementer, men også med gode tilbakemeldinger til hvordan klyngen kan utgjøre et bedre apparat for partnerne. Selskapet har tatt initiativ til etablering av en av landets tre første batterifabrikker og sørget for bredt engasjement blant regionale myndigheter og lokalt næringsliv. Dette har bidratt til å posisjonere klyngen og løfte vår kompetanse frem i lyset».

– Det er ikke ofte jeg er målløs, men jeg er det nå, sa en glad Langøy.

Fred Martin Langøy (t.v.) fra Smart Energy Markets AS satte stor pris på tildelingen fra NCE Smart Energy Markets og Inge Bilet. FOTO: Anja Lillerud
Fred Martin Langøy (t.v.) fra Smart Energy Markets AS satte stor pris på tildelingen fra NCE Smart Energy Markets og Inge Bilet. FOTO: Anja Lillerud

Erfaren partner vant

Vinneren hos Cluster for Applied AI har vært klyngemedlem i mange år, og i juryens begrunnelse står det blant annet at bedriften «har utmerket seg gjennom sin aktive involvering i klyngeutviklingen gjennom flere år, sitt sterke faglige bidrag til klyngen generelt, og sin vilje og evne til både å bidra til fellesgoder.

Virksomheten har bidratt inn i en rekke klyngeprosjekter, men har også evnet å benytte klyngen som en strategisk plattform for egen utvikling.

Den aktuelle partneren har også evnet å være relevante for samarbeid med andre klyngepartnere, noe vi vet flere av dere som er her i dag har hatt glede av».

Til slutt kunne Communities-lederen sammen med Bjerkman gratulere Simula Consulting AS med seieren og be Anders Aamodt og Elias Myklebust om å komme opp for å motta diplom og blomster.

Marianne Jansson Bjerkman var glad for å kunne dele ut prisen Årets klyngepartner 2022 til Simula Consulting AS, her representert ved Elias Myklebust (t.v.) og Anders Aamodt. FOTO: Anja Lillerud
Marianne Jansson Bjerkman var glad for å kunne dele ut prisen Årets klyngepartner 2022 til Simula Consulting AS, her representert ved Elias Myklebust (t.v.) og Anders Aamodt. FOTO: Anja Lillerud

Klyngene gjorde stas på partnerne sine: – Årets viktigste høydepunkt

Partnerkonferansen 2022 samlet rundt 100 personer i Smart Innovation Arena og engasjerte forsamlingen gjennom dagen med et tettpakket program som både engasjerte, utfordret, opplyste og sosialiserte deltakerne.

Det kommer mye godt ut av fysiske møter mellom mennesker. Det er Partnerkonferansen 2022 et godt eksempel på som samlet partnere fra Smart Innovation Norways tre klynger, Cluster for Applied AI, NCE Smart Energy Markets og Cluster for Decommissioning and Repurposing.

– Dette skapte engasjement!

Stian Melhus (i midten). FOTO: Anja Lillerud

En sentral post på programmet var samhandlingsarenaen.

Ved hjelp av metoden verdenskafé fikk deltakerne slippe løs både kreativitet, engasjement og kunnskap i form av diskusjoner rundt definerte og høyst reelle problemstillinger.

Målsettingen med programposten var å skape en trygg samlingsplass der alle kunne dele erfaringer på tvers av kunnskapsfelt.

– Når vi bruker verdenskafé som metode, bryter vi opp de store gruppene og gjør det enklere for alle å bli hørt. Dette skapte virkelig engasjement, forteller en entusiastisk Stian Melhus fra Smart Innovation Communities.

Han hadde ansvaret for organisering og gjennomføring av verdenskafeen og påpeker at noe av det aller viktigste med samhandlingsarenaen er at man bygger relasjoner gjennom å løse problemer sammen.

– Dette skaper samtaler som ellers ikke ville kommet opp, og det åpner deltakerne for å lytte og bygge tillit mellom partnerne. Det var mange som utvekslet visittkort i løpet av denne delen av programmet, noe som tyder på at det var en arena for å skape relasjoner like mye som problemløsning, sier Melhus.

– En morsom måte å jobbe på

En møteplass for lufting og drøfting av utfordringer har vært etterspurt blant kommuner, klyngepartnere og porteføljeselskaper som Smart Innovation Norway samarbeider med. Samhandlingsarenaen er et tiltak for å imøtekomme behovet.

Under Partnerkonferansen var det kommunene Marker og Halden samt teknologiselskapet Ophion fra Fredrikstad som fikk presentere sine utfordringer for deltakerne.

Utfordringen fra Halden kommune gjaldt mobilitetsmuligheter i tilknytning til en stor idrettsarena som er under bygging i sentrum. Marker kommune brakte en problemstilling rundt energi til bords, og Ophion ønsket innspill til finansieringsløsninger til deres pilotprosjekt for sensorer som detekterer lekkasjer i vannledningsnettverk.

Ronny Andersen fra Ophion.

Ronny Andersen fra Ophion satte pris på alle innspillene som resten av konferansen kom med.

– Engasjementet var stort og ideene mange. Forslagene er gode, og selv om det det var noen innfallsvinkler som jeg i utgangspunktet kanskje var litt skeptisk til, ble jeg i løpet av verdenskafeen overbevist om at de er interessante likevel. Dette var veldig nyttig, sa han og fortsatte:

– Dette har gitt oss noen veldig gode kontakter som det blir spennende å snakke med i nærmeste framtid.

 Pål Warset jobber til daglig som salgsleder i vanndataselskapet Intoto. Han var på verdenskafeen som deltaker og jobbet med utfordringen til Halden kommune.

– Det var veldig interessant med så mange ulike folk innom samme oppgave og på tvers av landegrenser. En veldig morsom måte å jobbe på, konkluderte han i etterkant.

Se video fra konferansen:

Innholdsrik konferanse

De til sammen rundt 100 personene som deltok digitalt og fysisk, fikk en innholdsrik dag med tre interessante foredrag.

Jan Fredrik Beck-Bjørntvedt er en engasjert foredragsholder.

NRKs Jan Fredrik Beck-Bjørntvedt holdt et forrykende innlegg basert på samarbeidet NRK hadde med tidligere padler Eirik Verås Larsen om hvordan man kan vinne OL-gull. Beck-Bjørntvedt fortalte hvordan teorien om å bli best i verden kan overføres til næringsliv og samfunnsliv.

CEO i Nord Pool, Tom Darell, tok turen til Halden for å gi konferansedeltakerne siste nytt fra kraftmarkedet og strømprissituasjonen.

Fred Martin Langøy hos klyngepartneren Smart Energy Systems AS og batteriselskapet Hreinn fortalte om spennende planer for det som blir en av Norges første batterifabrikker.

I tillegg bød dagen på presentasjoner av ulike klyngepartnere, oppsummering av året for Smart Innovation Norways tre klynger, informasjon om Smart Innovations tilbud om kompetansemegler og EU-nettverk, gode minglepauser, lunsj, panelsamtale og kåringen av Årets klyngepartnere 2022.

Prisutdelingen sto som siste post på agendaen. Hemmeligholdet rundt kåringen er stort, og gleden og overraskelsen hos vinnerne er tilsvarende stor.

Årets vinner i Cluster for Applied AI var Simula Consulting AS mens Smart Energy Systems AS gikk til topps hos NCE Smart Energy Markets.

F.v. Inge Bilet (NCE Smart Energy Markets), Fred Martin Langøy (Smart Energy Markets AS), Eli Haugerud (Head og Smart Innovation Communities), Anders Aamodt og Elias Myklebust (Simula Consulting AS) og Marianne Jansson Bjerkman (Cluster for Applied AI). FOTO: Anja Lillerud

– En fantastisk arena

Målet med Partnerkonferansen er å skape en møteplass for klyngepartnerne til CAAI, NCE SEM og DECOM-klyngen. Men et innholdsrikt program kommer ikke av seg selv, og forberedelsene til Partnerkonferansen foregår i lang tid.

– Denne dagen er årets viktigste høydepunkt hvor vi har fokus på dem som bygger dette miljøet som vi er så glade i og stolte av, påpeker Head of Smart Innovation Communities, Eli Haugerud, og understreker at hun har med seg en stor gjeng både på scenen og i kulissene.

Eli Haugerud oppsummerte året som har gått for de tre klyngene Cluster for Applied AI, NCE Smart Energy Markets og Cluster for Decommissioning and Repurposing. FOTO: Anja Lillerud

Den gjentakende gode oppslutningen om konferansen viser at klyngepartnerne setter pris på en hel dag med matnyttige foredrag og presentasjoner, og verdifull sosialisering.

Datasenterselskapet Storespeed fra Halden har vært medlem i NCE SEM-klyngen siden 2017, og gründer og daglig leder John Ragnar Amundsen er en av dem som prioriterer å være med på Partnerkonferansen.

– Jeg deltar for å bli mer kjent. Bare ved å være tilstede her har vi oppnådd å knyttet veldig verdifulle og gode kontakter med andre partnerbedrifter, og det gir en synergi som vi syns er veldig spennende, sier han.

Amundsen har benyttet seg aktivt av klyngenettverket på mange måter, noe som har bidratt til at Storespeed har fått levert flere store resultater.

– Klyngen er en fantastisk arena for å kunne samarbeide med bedrifter som er opptatt av det vi gjør. Det er et fantastisk miljø å være i, sier han.

– Møter relevante bedrifter og mennesker

En annen partner er konsulentselskapet Amesto NextBridge. Der er Vincent Aardalsbakke leder for AI og nye teknologier, og han ser stor verdi i klyngemedlemskapet på vegne av arbeidsgiveren sin og seg selv.

Vincent Aardalsbakke fra Amesto NextBridge. FOTO: Anja Lillerud

– Vi ønsker være til stede der relevante mennesker og bedrifter er. Derfor var det naturlig for oss å bli medlem av Cluster for Applied AI fordi her er det mange som vil det samme og hjelpe hverandre til å nå sine mål. En stor del av jobben min er å være ute og ta inn behov og trender for å kunne omsette det i kompetanse og planer for ansatte, og på den måten er Partnerkonferansen fantastisk. Det er mange bedrifter her og mange ulike innslag. Det gjør at man får presentert seg og stiftet nye bekjentskap, og dette er mye av poenget med klyngevirksomhet slik jeg ser det, sier han.

Det statlige etaten Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND) har som oppgave å bygge ned landets nukleære anlegg og lagre radioaktivt avfall på en trygg måte. NND er en av grunnleggerne av DECOM-klyngen og ser på klyngearbeidet som en sentral del i arbeidet med i bygge opp et kunnskapsnettverk rundt dekommisjonering.

– Hvis vi får partnere som jobber sammen med oss og tar del i kunnskapen og ekspertisen som vi bygger opp, kan vi skape nye og grønne næringer med eksportmuligheter til utlandet. Vi kan ikke gjøre det selv siden vi er en statlig etat, men vi ønsker å bidra til å etablere et nettverk som kan skape mer enn den grønne gressplenen som vi leverer fra oss når vi er ferdige med dekommisjoneringen. Det nettverket skaper vi gjennom DECOM-klyngen, sier sektordirektør kommunikasjon, Martin Andreasson, i NND.

Role of AI and IoT in a Renewable-Powered Future

Renewable energy is playing a major role in transforming the energy sector towards a cost-effective, low-carbon, and sustainable future. A rapid decline in the cost of solar and wind power generation is leading this energy transition.

However, a sharp growth of renewable energy generation is needed further to meet the objectives. As an illustration, the share of renewable electricity should be 85% of the total electricity generation to meet the climate objectives mentioned in Paris Agreement 2015 (IRENA, 2019).

Therefore, other potential solutions need to be explored.

In this regard, appropriate utilization of Information and Communications Technology (ICT) which is already being explored in transforming several domains like smart cities, e-Health, smart buildings and industries can play a crucial role in a renewable-powered future.

Flexibility and Renewable-Powered Future

The developments in the renewable energy sector bring several challenges that are mainly associated with the variable generation of renewable power, especially regarding wind and solar. The main reason behind Variable Renewable Energy (VRE) is uncertainty in weather and its forecasting.

Figure 1: An illustration of power system flexibility and its coupling with different sectors

To deal with variability and uncertainty, flexibility needs to be explored at different levels like supply-side flexibility, Grid flexibility, system-wide flexibility and demand-side flexibility. An illustration of power system flexibility from several potential levels and its coupling with different sectors is presented in Figure 1.

Insufficient flexibility might result in several issues like load shedding and VRE curtailment. Thus, flexibility is the capability of a power system to cope with the variability and uncertainty that VRE generation introduces into the system in different time scales, from the very short term to the long term, avoiding curtailment of VRE and reliably fulfilling the energy demand to the customers (TAIBI et al., 2018).

Role of AI and IoTI

Innovation can play a critical role to increase flexibility in a renewable-powered future, particularly the ICT tools. With the advancement in digital services, it is expected that a total of 75 billion electrical devices would be connected worldwide and share their data with consumers, manufacturers and utility providers (BRIEF, 2019).

An illustration of Internet of Things (IoT) devices in a smart home is presented in Figure 2.

Figure 2: An illustration of Internet of Things (IoT) devices in smart homes.

Big data collected from IoT devices can be fed into the machine learning algorithms to extract crucial information which can further help in automation and decision-making in the context of flexibility improvement and its resilient coupling.

Several companies in different sectors have been utilizing the benefits of IoT and Artificial Intelligence (AI), and the energy industry is no different. The services of AI and IoT can be utilized in weather forecasting, energy consumption, and demand prediction and thus can improve flexibility at different levels and decrease uncertainty.

Some examples of the utilization of AI and IoT in intelligent power consumption management are:

 • EWeLiNE: a machine learning-based software used in Germany. It uses artificial intelligence and data from solar sensors, wind turbine sensors and weather forecasts to predict power generation. Therefore, it results in the successful integration of renewable energy systems while minimising losses due to surplus power generation and power shedding.
 • Utopus Insights: a company based in New York and India that is focused on improved forecasting for the electrical grid using machine learning.

AI and IoT have immense capacity to make the future of renewable energy robust and reliable and lead to the achievement of sustainable goals.

Relevant Projects at Smart Innovation Norway

 1. HouseholdFlex: To explore the possibility of introducing flexibility at the end-user level by predicting energy consumption patterns in smart homes.
 2. AI Battery Optimizer: To integrate battery storage for improving flexibility in domestic and industrial energy systems by developing AI algorithms.
 3. IntHydro: Developing an intelligent tool for optimal hydroelectric energy production and sale to cater for the transfer of results to other energy sectors such as oil and gas by utilizing AI and Machine Learning tools. 

References

 • BRIEF, I. L. Internet of things. 2019.
 • IRENA. Innovation landscape for a renewable-powered future: solutions to integrate variable renewables. [S.l.]: International Renewable Energy Agency Abu Dhabi, United Arab Emirates, 2019.
 • TAIBI, E. et al. Power system flexibility for the energy transition: Part 2, irena flextool methodology. 2018.
Surender Redhu

Contact

Surender Redhu
surender.redhu@smartinnovationnorway.com

EU-prosjekt dro til Halden og Marker for å bli bedre på grønne endringsprosesser

TANGO-W, t.v. Helene Rødseth (Marker kommune) og Hilde Marie Wold (Halden kommune)
Helene Rødseth (t.v.) fra Marker kommune og Hilde Marie Wold fra Halden kommune representerer de to norske pilotene i TANGO-W. FOTO: Anja Lillerud

Marker og Halden kommuner er i gang med en treårig prosess for å kartlegge og forbedre egen evne til endring og smartere måter å tenke på når det gjelder energi, vann og mat. Målet er å forbruke de tre ressursene på en mer fornuftig måte.

Klimaendringer og det grønne skiftet tvinger verden til å endre måten å tenke på. Alle kan bidra på sin måte, men offentlige instanser har et spesielt ansvar.

Kommunene Marker og Halden er seg sitt ansvar bevisst på mange måter, og noe av det er formalisert gjennom EU-prosjektet TANGO-W.

TANGO-W med fagsamling i Marker og Halden kommuner
Hilde Marie Wold fra Halden kommune (nr. tre f.v.) og Helene Rødseth fra Marker kommune (nr. fem f.v.) syns samlingen i hjemfylket var vellykket. De rundt 20 prosjektdeltakerne hadde én dag i Marker og én dag i Halden. FOTO: Anja Lillerud

Sammen med partnere fra Østerrike, Litauen og Sverige skal de to norske kommunene bruke tiden fra april 2022 til februar 2025 til å gå i dybden på hvordan de kan jobbe med ressursene energi, vann og mat på en mer hensiktsmessig og miljøvennlig måte.

– Vi ønsker blant annet å teste ut et nytt system for bærekraftig og balansert vannforbruk gjennom utvikling av kilder med urenset vann til produksjon av lokal bærekraftig mat, og til utvalgte samfunns- og forbrukerformål som bidrar til å redusere forbruket av renset vann, sier Helene Rødseth, prosjektleder i Marker kommune.

Smart Innovation Norway skal bistå de norske kommunene i arbeidet.

– Fordel å møtes på tvers av land

I slutten av september var hele prosjektgruppa samlet i Marker og Halden for en todagers fagsamling. Pilotene representerer byer av ulik størrelse, og selv om de tre ressursene vann, mat og energi utgjør det felles utgangspunktet, er det opp til deltakerne å spisse sitt prosjekt mot det som er mest relevant for seg.

Prosjektleder i Halden, Hilde Marie Wold, mener det er store fordeler med å møtes og jobbe på tvers av land og fokusområder.

TANGO-W med fagsamling i Marker og Halden kommuner
Dr. Doris Wilhelmer fra Austrian Institute of Technology er prosjektkoordinator og skal holde orden på de sju pilotene i prosjektet. Hun fulgte interessert med under presentasjonene og innspillene som kom på fagsamlingen. FOTO: Anja Lillerud

– Det bidrar til at vi får klarhet i målene med prosjektet, og vi får ideer og kompetanse til vårt prosjekt og hvordan det skal gjennomføres, påpeker hun.

Prosjektet koordineres av Dr. Doris Wilhelmer fra Austrian Institute of Technology i Østerrike. Hun ser også verdien i fysiske prosjektsamlinger og syns sammensetningen av partnere i TANGO-W er spennende og god.

– Å blande små og store byer slik vi har gjort, gir en interessant dynamikk og tilgang på et mangfold av erfaringer og kunnskap som man ikke får i en mer homogen gruppe. I tillegg er deltakerne våre åpne og engasjerte, sier hun fornøyd.

Skal utnytte urenset vann bedre

Innbyggermedvirkning er et sentralt element i TANGO-W. Endringsprosesser er mest vellykket når de berørte partene føler eierskap til de nye løsningene. Prosjektdeltakerne brukte mye tid under norgessamlingen på å diskutere ulike måter å involvere innbyggere, næringsliv og andre endringsaktører på.

– Arbeidet med TANGO-W inngår i Marker kommunes helhetlige bærekraftarbeid, og vi er hele tiden opptatt av å kommunisere dette ut til forbrukere og næringsliv på en konkret og forståelig måte, sier Rødseth.

Det ble mange gode samtaler, diskusjoner og idéutvekslinger underveis i fagsamlingen i Norge. FOTO: Anja Lillerud

I løpet av oktober 2022 skal hun introdusere TANGO-W for det lokale næringslivet på et frokostmøte og informere om hvordan prosjektet kan bistå i arbeidet med bedriftenes omstillingsevne. Hun skal også gjennomføre workshop med næringslivet med bærekraft som tema.

– Å forbruke vann på en mer effektiv og framtidsrettet måte er en endring som kommer samfunnet til gode. Hvis vi kan spare drikkevann ved for eksempel å bruke mer urenset vann i situasjoner der det er forsvarlig og hensiktsmessig, kan det gi lavere vannavgifter for innbyggere og næringsliv. Det er et insentiv som monner, sier Rødseth.

– Vil tette endringshullene

Dr. Wilhelmer fra Østerrike er fornøyd med utbyttet fra de to tettpakkede dagene i Norge. De rundt 20 deltakerne bidro med gode samtaler, lærerike diskusjoner og interessante gruppearbeid.

– De har ulike mål å jobbe mot, og de har forskjellige perspektiv på ting. I prosjekter som dette, er det avgjørende å ta hensyn til variasjonen i deltakernes utgangspunkt, påpeker hun.

Hver pilot har ulike behov og drivere som må identifisere, de må kartlegge hvem som skal inviteres til å delta i prosjektet på lokalt nivå, og de må finne aktuelle støttespillere gjennom prosessen.

– For min egen del som koordinator, er det nødvendig å møte pilotene for å få bedre forståelse for hver av dem, og for å kunne støtte og veilede dem. En del av prosessen er å tette endringshullene som finnes i de ulike byene, mellom byene og mellom interessegrupper, sier Wilhelmer.

Fikk vist fram deler av Halden og Marker

TANGO-W med fagsamling i Marker og Halden kommuner
Stian Melhus (midt i bildet) er en av to rådgivere fra Smart Innovation Norway som deltar i TANGO-W-prosjektet. Prosjektperioden løper fra april 2022 til februar 2025. FOTO: Anja Lillerud

Det var et tettpakket program som ventet de rundt 20 deltakerne, og gode samtaler, lærerike diskusjoner og interessante oppgaver avløste hverandre gjennom den to dager lange samlingen.

Første halvdel av samlingen ble gjennomført i Marker, og på slutten av den første dagen fikk prosjektdeltakerne bli med dampbåten Turisten på en guidet tur med slusing ved Ørje.  Turen på Haldenkanalen i flott høstvær ble et kjærkomment avbrekk, og det ble også servert middag ombord.

Ferden gikk videre til hotellet på Fredriksten festning i Halden hvor de som ønsket, kunne ta turen inn i festningen og få med seg det historiske lysspillet som vises på murene.

På dag to var det Halden som var vertskap, og i Smart Innovation Arena var det lagt til rette for både gruppearbeid, plenumsarbeid, presentasjoner og lunsj før avslutning og hjemreise på ettermiddagen.

– Sammensetningen av pilotene og prosjektgruppen komplementerer hverandre. Dette er en læringssituasjon, og jeg syns det er en av styrkene ved prosjektet, påpeker prosjektkoordinator Dr. Doris Wilhelmer.

Discussed opportunities to support the Indian green shift

In early October, Smart Innovation Norway attended a high-level business roundtable discussing green collaboration opportunities with the government of the Indian state of Kerala.

The conference was organised by Innovation Norway, the Indian Embassy in Norway and the Norway India Chamber of Commerce, and presence were Honourable Chief Minister of the State of Kerala and top bureaucrats from the Government of Kerala.

Smart Innovation Norway’s representatives were Program Manager India, Avanish Verma, and Senior Researcher Sanket Puranik. They participated in the roundtable and discussed collaboration opportunities with the government of Kerala in decarbonisation, renewables, artificial intelligence, and green hydrogen.

A green top-ten paradise

Kerala is the 21st largest Indian state by area and has about 32 million inhabitants. The state is located on the southwestern coast of India and named one of the ten paradises of the world by Nation Geographic Traveler Magazine, Kerala is one of the most popular tourist destinations in the world.

The Kerala climate is tropical monsoon with a yearly average temperature of 33o C, a minimum of 248 mm precipitation per year and more than 280 sunny days. As the state has abundant solar and water resources, the Smart Innovation Norway team discussed collaborating on green hydrogen and possibilities to support their initiatives for the sustainable development of 1900 km of inland waterway.   

First Indian solar ferry

The province is also famous for its ecotourism initiatives, and Kerala operates India’s first solar ferry and has ambitious plans to develop sustainable maritime and marine industries. 

Smart Innovation Norway will happily engage with other Norwegian partners to support Kerala’s inspiring plans for renewables and sustainable economic transformation. 

It was overall a very positive discussion with strong interest among Norwegian business, says Mr Avanish Verma, Program Manager India at Smart Innovation Norway, and his colleague, Senior Researcher Sanket Puranik.

Mr Avanish Verma asked about initiatives on decarbonising inland waterways and incentives for accelerating green hydrogen production in the state. PHOTO: Private