Webinarserie: Smart Vann

Smart Vann

Webinar: Smart Vann – Hvordan å komme i gang?

Velkommen til fortsettelsen av webinarserien Smart Vann med kunnskapsdeling om smart vann, muligheter og hvordan man kommer i gang.
HVA: Webinar
NÅR: 8. og 10. desember 2020, kl. 09:00-11:00
HVOR: Zoom

Smarte vannprodukter og digitale vanntjenester kan optimalisere vannbransjen, forbedre eksisterende løsninger og bidra til å skape gode løsninger for innbyggere og miljø. Samtidig kan smarte vannløsninger hjelpe oss med implementering av FNs bærekraftige utviklingsmål.

Ved hjelp av smarte vannmålere kan eksempelvis lekkasjer oppdages raskere og kommunen kan tilby vannprising etter forbruk, noe som forhåpentligvis vil bidra til å bevisstgjøre hva som kreves for tilgang av vann.

Webinarserien skal berede grunnen for dere som har lyst å komme i gang eller videreutvikle det arbeidet som allerede er gjort, og retter seg mot kommuner og leverandører.

 
Tirsdag 8. desember: Del 2 – Infrastruktur
 • Innledning, velkommen, Zoom-kjøreregler  Tilbakeblikk | Anja Wingstedt (Smart Innovation Norway) | 10 min
 • Fra visjon til handling: «Et bilde av den fremtiden vi søker å skape» | Jan Aspheim (Hvaler kommune) | 15 min + 5 min (Q&A)
 • Prosess – utstyr, infrastruktur, bearbeiding og datasikkerhet: «Mange veier til mål, prinsippskisse til prosessen» | Frank Skoglund (Energea) | 15 min + 5 min (Q&A)
 • Utstyr – vannmåler: «Hvordan velger man riktig type vannmåler» | Jon Sund (Kamstrup) | 15 min + 5 min (Q&A)
 • Infrastruktur – nettverk: «Generell info om nødvendig infrastruktur» | Jon Sund (Kamstrup) | 15 min + 5 min (Q&A)
 • Paneldiskusjon | Martin Vignes Pettersen (COWI), Jon Sund (Kamstrup), Frank Skoglund (Energea) og Jan Aspheim (Hvaler kommune) | 25 min
 • Avslutning | Anja Wingstedt (Smart Innovation Norway) | 5 min
 
Torsdag 10. desember: Del 3 – Databearbeiding
 • Innledning, velkommen, Zoom-kjøreregler – Tilbakeblikk | Anja Wingstedt (Smart Innovation Norway) | 10 min
 • Big Data, tjenesteutvikling: «Erfaringer fra Hvaler kommune» | Hvaler kommune | 15 min + 5 min (Q&A)
 • Databearbeiding: «Eksempler for bruk av dataene» | Martin Vignes Pettersen (COWI) | 15 min + 5 min (Q&A)
 • AI: «Planene for å anvende AI på Techni’s vannmålere for å detektere vannlekkasjer i vannforsyningsanlegget til Halden kommune» | John Einar Hulsund (IFE) | 15 min + 5 min (Q&A)
 • Datasikkerhet: «Datasikkerhet: teoretisk enkelt, praktisk vanskelig» | Bjørn Axel Gran (IFE) | 15 min + 5 min (Q&A)
 • Paneldiskusjon | Martin Vignes Pettersen (COWI), Jon Sund (Kamstrup), Frank Skoglund (Energea), Jan Aspheim (Hvaler kommune), Jan Einar Hulsund og Bjørn Axel Gran (IFE) | 25 min
 • Avslutning | Anja Wingstedt (Smart Innovation Norway) | 5 min

Blant bidragsyterne er Smart Innovation Norway, Hvaler kommune, Kamstrup, Energa, COWI og IFE. Oppdatert agenda kommer ut i forkant av webinaret.

Smart Vann er en del av en webinarserie med støtte fra Norwegian Centres of Expertise (NCE).

Webinar: Plattformøkonomi

 

Webinar: Plattformøkonomi

Hvilke muligheter og praksiser får plattformer til å vokse og bli lønnsomme?

Delingsøkonomi, eller plattformøkonomi, er et relativt nytt begrep innen næringslivet, og sentralt i dette er digitale plattformer. Hastigheten på den digitale utviklingen sørger for at stadig nye forretningsideer knyttet til plattformløsninger realiseres, og tilfører noe nytt i markedet.

Dette webinaret er den tredje samlingen i Arbeidsgruppe Digitalisering og er GRATIS for klyngemedlemmer i NCE Smart Energy Markets og Cluster for Applied AI.

Program
 • 14.00 – 14.10 Introduksjon og mekanikk for alle deltakere
 • 14.10 – 14.30 Intelis og Smart Innovation Norway | Salvador Baille
 • 14.30 – 15.00 Digital Norway | Eirik Andreassen
 • 15.00 – 15.30 ScaleupXQ | Lars Johan Bjørkevoll
 • 15.30 – 16.00 Panel: “Er plattformøkonomien et game for alle?”

Moderator: Salvador Baille

HVA:

Webinar om plattformøkonomi

NÅR:

2. juni 2020, klokken 14.00-16.00

HVOR:

Webinar / Zoom

SPØRSMÅL?

Kontakt Marianne Jansson Bjerkman eller Victoria Næss Jensen

Webinar: Smart Vann

Webinar: Smart Vann

Velkommen til fortsettelsen av webinarserien Smart Vann med kunnskapsdeling om smart vann, muligheter og utfordringer!

Smarte vannprodukter og digitale vanntjenester kan optimalisere vannbransjen, forbedre eksisterende løsninger og kan bidra til å skape gode bærekraftige løsninger for innbyggere og kommuner. Samtidig kan smarte vannløsninger hjelpe oss med implementering av FNs bærekraftige utviklingsmål.

Ved hjelp av smarte vannmålere kan eksempelvis lekkasjer og avvikende vannkvalitet oppdages raskere og kommunen kan bruke dataen til for eksempel å tilby vannprising etter forbruk, noe som forhåpentligvis vil bidra til å bevisstgjøre sluttbrukere og gi bedre grunnlag for beslutningstaking.

Webinaret skal berede grunnen for dere som har lyst å komme i gang eller videreutvikle det arbeidet som allerede er gjort, og retter seg mot kommuner og leverandører.

Webinarserien arrangeres i regi av NCE Smart Energy Markets og Arbeidsgruppe Smart Vann, Smart Innovation Norway.

Dato: Mandag 14. juni 2021

Tid: Klokka 09.00-11.30

Sted: Zoom (link til webinaret fås ved påmelding). Sett av dagen i kalenderen!

Målgruppe: Kommuner, fagmiljøer, leverandører

Spørsmål? Kontakt Ulrika Holmgren på e-post eller mobil +47 467 46 210

Agenda

09.00-09.10 Velkommen – Tilbakeblikk | Anja Wingstedt, Smart Innovation Norway

09.10-09.15 Praktisk informasjon om Zoom og kjøreregler | Ulrika Holmgren, Smart Innovation Norway

09.15-09.30 Hvordan vi kan bidra og tilrettelegge for kommuner og næringsliv i prosessen av et smart vann-prosjekt | Britt Viljugrein, Smart Water Norway – Vannklyngen

09.30-09.45 Forankring, innovasjon og det store smart by-bildet | Jørn Johnsen, COWI

09.45-10.00 Åpne systemer, data og nye tjenester samt hvordan redusere til 8% lekkasje i vannettet | Simon Granath, VA SYD/Malmö

10-10.10 Pause

10.10-10.25 Hvordan innovere med innbyggerinvolvering og co-creation | Susanne K. Stigberg, Øyvind Stokseth, HIØ og Halden kommune

10.25-10.40 Gjenbruk av AMS nettverk | Nils Erik Pettersen, aPOINT

10.40-10.55 Utlysning og kravspesifikasjon, hvordan spørre for å få riktig svar | Trym Sandblost, Trondheim kommune

10.55-11.10 Erfaringer fra pilotprosjekt med automatisering av dataoverføring fra fjernavleste vannmålere | Svein Ekre, Ringsaker/HIAS

11.10-11.30 Flere spørsmål/Oppsummering/Avslutning | Anja Wingstedt, Smart Innovation Norway

Digital Innovasjon – etterutdanningskurs

 

Digital innovasjon – etterutdanningskurs

Jobber du og din virksomhet med å utvikle nye digitale tjenester og produkter, men har behov for kompetanse og ferdigheter for å oppnå
suksess? Oppleves det som krevende å arbeide med datadrevet
innovasjon, og trenger dere økt kunnskap om hvordan slike prosesser
bør drives?

I samarbeid med Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo og DigitalNorway tilbyr vi våre klyngemedlemmer to studiepoenggivende kurs innen digitalisering, teknologi og innovasjon, med sterkt rabatterte kursavgifter. Dette er en unik mulighet til å investere i svært relevant og formell kompetanse som vil kunne bidra til å gjøre din virksomhet mer rustet til å arbeide med datadrevne innovasjonsprosesser.

Etter- og videreutdanning innen digital innovasjon

Opplæringsløpene vil gjennomføres i Q1 i 2021, og det er mulig å delta på begge kursene. Det vil legges opp til 2+1 dagers samlinger, og samlingene foregår i Oslo-området. Det vil være krav til formell kompetanse ved opptak til studiet, i form av generell studiekompetanse og minimum 2 års erfaring fra relevant arbeid.

Kurs 1:
Organisering av digitalisering og innovasjonsprosesser (5 studiepoeng)

Hvordan kan din virksomhet drive og tilrettelegge for innovasjonsprosesser av nye digitale tjenester og produkter?
Kurset gir deg kunnskap om og ferdigheter for å bruke eksisterende data og informasjon som ressurs i innovasjonsprosessen. Vi gjennomgår eksempler på hvordan kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) kan brukes, hvordan dette påvirker utvikling av forretningsmodeller og hvordan virksomheten skaper verdi av data gjennom deltakelse i økosystemer.

*Kurset passer for deg som er leder, mellomleder,
forretningsutvikler eller på annen måte har innovasjonsansvar.

Kurs 2:
Digitaliseringsteknologi og innovasjonsprosesser (5 studiepoeng)

Hvordan kan din virksomhet bruke IoT, AI/ML, Blockchain, digitale plattformer eller andre digitale teknologier for å innovere?
Kurset gir en innføring i ulike digitale teknologier med et spesielt fokus på hvordan disse kan utnyttes for produkt- og tjenesteinnovasjon. Spesifikt tar vi opp tema som kontinuerlig utvikling, tverrfaglige team, BizDev & DevOps, plattformer for applikasjonsutvikling og bruk av API-er.

*Kurset passer for deg som er IT-rådgiver, utvikler, eller på annen måte
har IT-ansvar.

HVA:

Kurs i digital innovasjon

NÅR:

Første del av 2021

HVOR:

Oslo-området

Kurs (webinar): Spillteknologi i praksis

 

Video: Bli med på webinar om spillteknologi!

Kurs (webinar): Spillteknologi i praksis

– Hvordan kan jeg ta i bruk spillteknologi i min bedrift?

Hvis du vil vite hvordan du på en rimeligere måte kan simulere prosesser og produktutvikling, bør du bli med på webinarserie om spillteknologi i uke 24!

Formålet med kurset er å gi en grunnleggende introduksjon til «realtime-teknologi», som blant annet benyttes i spill, slik at virksomheter får basiskompetanse som gjør at de kan begynne å ta i bruk teknologi fra spillverdenen i konkrete, verdiskapende anvendelser.

Som deltaker får du:

 • Innsikt i hva spillteknologi er
 • Inspirasjon gjennom konkrete eksempler
 • Konkrete råd og tips til hva du kan sette i gang med – og med hvem

Teknologi med utgangspunkt i spillverdenen har allerede betydelig innflytelse på hverdagen vår, på næringslivet og på samfunnet generelt – ofte uten at vi er klar over at det er spillteknologi i bunn. Teknologiutviklingen går stadig raskere og forventningene øker til områder der spillteknologi kan gjøre en stor forskjell. Dette kan påvirke måten vi jobber, tenker og samhandler på, for eksempel innen opplæring, kompetanseutvikling, evaluering, beredskap og profilering.

Kurset holdes som en serie på tre webinarer à to timer som bygger på hverandre, etterfulgt av frivillig «speed dating» med presentatører og/eller andre deltagere siste dagen. Her vil du få mulighet til å diskutere hvordan spillteknologi kan være relevant i din egen bedrift, samt drøfte eventuelle samarbeidsprosjekter.

Det er GRATIS for alle våre klyngemedlemmer i NCE Smart Energy Markets og Cluster for Applied AI å delta. For ikke-medlemmer koster det 990 kroner å delta. Dette faktureres i etterkant av webinaret.

HVA:

Tre webinarer à to timer om spillteknologi

NÅR:

Uke 24:
Mandag 8. juni, torsdag 11. juni og fredag 12. juni – fra 09.00 til 11.00

HVOR:

Webinar / Zoom

(Se oppsummering fra de tre dagene ved å klikke på linken i tittelen)

Oppsett og innhold

Velkommen til Partnerkonferansen 2020!

 

Velkommen til Partnerkonferansen 2020!

Vi er godt i gang med å sette sammen et spennende program med dyktige talere, og ønsker også i år å legge til rette for møter mellom medlemmer etter gode tilbakemeldinger på fjorårets arrangement.
HVA:

Partnerkonferansen 2020

NÅR:

22. oktober 2020

HVOR:

Simulatorsenteret på Remmen Kunnskapspark i Halden


I år står partnere fra begge våre næringsklynger, NCE Smart Energy Markets og Cluster fra Applied AI, på gjestelisten, og vi gleder oss stort til å treffe dere alle!

Deltakelse på Partnerkonferansen er GRATIS for klyngemedlemmer, og det vil bli servert lunsj og forfriskninger.

MERK! Grunnet Covid-19, vil det være begrenset med antall fysiske plasser under konferansen, men vi streamer også konferansen direkte. Det blir et tilpasset opplegg fordi de som følger konferansen digitalt, med blant annet “breakout rooms”. Følg linken under for å velge om du vil delta fysisk eller digitalt. Førstemann til mølla-prinsippet gjelder.

PROGRAM

08.00-09.50: Årsmøte for NCE Smart Energy Markets     

10.00-10.10: Velkommen | Konferansier Inge Michael Bilet og Head of Clusters Eli Haugerud

10.10-10:30: EU-Rådgiver (INJECT) | Qazi Sohail Ahmad, EU-rådgiver Smart Innovation Norway

10.30-10:55: Grønt lederskap | Karoline Nystrøm, CEO Schneider Electric 

10.55-11.20: Ledelse i krisetider | Grete Aspelund, administrerende direktør i Sweco Norge AS og styreleder i Abelia

11.20-11.30: Pause     

11.30-12.00: Workshop: Den nye normalen 

12.00-12.40: Lunsj og mingling + digital café    

12.45-13.05: Teknologi og innovasjon | Magnus Aleksander Due, CDO i Goodtech

13.05-13.25: AI som muliggjørende tilknologi for grønn innovasjon | Valeriya Naumova, Director Simula Consulting 

13.25-14.00: Partnernes pitch

 • Inge Grini, CEO Intellectual labs
 • Øyvind Grandahl, konst. leder Kommunikasjon og digitalisering Halden kommune
 • Robert Ekrem, CEO Völur
 • Per Gjerløw, Director Business Developement / EU Project Coordinatior, Schneider Electric Norge
 • Stein Aamot, Partner & Patent Attorney, Zacco Norge

14.00-14.10: Pause

14.10-14.42: Paneldiskusjon

 • Morten Skaug, direktør for etter- og videreutdanning ved Høgskolen i Østfold
 • Tina Skagen, COO ved eSmart Systems
 • Salvador Baille, rådgiver, skribent, innholdsskaper, analytiker og taler
 • Eli Haugerud, Head of Clusters i Smart Innovation Norway (bakgrunn som leder strategisk innovasjonssatsning i Tekna)

14.42-14.50: Kåring av årets klyngepartner | Inge Michael Bilet og Eli Haugerud

14.50-15.00: Oppsummering og avslutning

Næringslivsdelegasjon til Sverige – med AI i sentrum

 

Unik mulighet til å delta i næringslivsdelegasjon til Sverige!

Innovasjon Norge inviterer norske selskaper til å delta i næringslivdelegasjonen til Sverige. Det skjer i forbindelse med et planlagt besøk av kronprins Haakon.

I den sammenheng har Cluster for Applied AI fått anledning til å sette kunstig intelligens på agendaen under delegasjonens første stopp i Göteborg. Her vil vi sette sammen et arrangement hvor vi får anledning til å vise frem produkter og løsninger fra utvalgte partnere i klyngen.

Det vil også bli anledning til å stifte nærmere bekjentskap med vår samarbeidspartner AI Innovation of Sweden i Gøteborg, og deres kompetente miljø. Det er her, på Lindholmen Science Park, arrangementet vil foregå.

Å være en del av næringslivsdelegasjon er en unik sjanse for selskaper til å bygge nettverk og øke kunnskapen om det svenske markedet.

For partnere som er interessert i å delta eller kan tilby produkter og løsninger hvor AI er en del av teknologibildet, kan interesse for å få sin løsning demonstrert fra scenen meldes til klyngekoordinator Marianne Bjerkman: marianne.bjerkman@smartinnovationnorway.com

Vi kommer tilbake med et spennende program som vil sette vårt miljø og partnere på kartet!

HVA:

Næringslivsdelegasjon til Sverige

NÅR:

UTSATT grunnet coronapandemien. Ny dato i løpet av våren 2021.

HVOR:

Göteborg og Stockholm

TEMA:

Samarbeid, forskning og innovasjon for bærekraftig næringsliv

PRIS:

Vi avventer avklaring vedrørende kostnader for klyngens partnere.

AI-frokost med Zacco og Cluster for Applied AI

 

AI-frokostwebinar: Sikring av data med fokus på verdiskapning, rettigheter og plikter

– Velkommen til GRATIS digitalt frokostseminar med Zacco og Cluster for Applied AI

I dagens digitale verden trenger alle organisasjoner, uansett størrelse, å forsikre seg om at de har riktig nivå på sine sikkerhetstiltak, slik at det skapes tillit (Digital Trust) både hos egne ansatte, partnere og kunder/klienter. Ikke bare er det viktig for å holde selskapets interne data, dets ansatte og klient-/kundedata trygge  det garanterer også merkevareanseelse. Videre kan det skape helt nye eiendeler og muligheter for virksomheten din. Derfor har Zacco et 360°-perspektiv på immaterielle verdier.

I dette webinaret vil vi ha fokus på strategier for vern og sikring av data og innovasjoner. Gjennom eksempler vil vi gå inn på hva som er juridisk holdbar sikring av forretningshemmeligheter, patenter og juridisk vern for innsamlet data.

Ta morgenkaffen med oss via Zoom og fyll hodet med kunnskap!

Disse møter du:

 • Stein Aamot – Patent Attorney
 • Claus Chr. Schmidt – European Patent Attorney
 • Jens Hermann Ruge – Attorney at Law
 • Geir Olav Dybwad – Regional Manager Cyber Security Norway/CISO Zacco Group


Har du spørsmål? Kontakt prosjektleder Marianne Bjerkman

TEMA:

Sikring av data med fokus på verdiskapning, rettigheter og plikter

NÅR:

6. oktober,  klokken 09.00-10.30

HVOR:

Zoom


Zacco er en moderne IP-konsulentvirksomhet med 150 års erfaring med innovativ tenkning. Siden 2016 har konsernet utvidet sin ekspertkompetanse til å omfatte tjenester innen Cyber Security og Secure Development, og hvert år siden har Zacco blitt kåret til “Scandinavian Firm of the Year”.

Cluster for Applied AI ledes og driftes av Smart Innovation Norway, som også leder den gullsertifiserte klyngen NCE Smart Energy Markets. Klyngens målsetning er å gjøre norsk næringsliv bedre rustet til å ta i bruk kunstig intelligens, gjennom åpen innovasjon, nettverkseffekter og kompetanseutvikling.

Arbeidsgruppe for teknologer

 

Arbeidsgruppe for teknologer

Er du utvikler eller teknolog og synes det er vanskelig å finne tid til å treffe likesinnede, og til relevant opplæring?

Vi har opprettet et eget forum for klyngens teknologer, som vi ønsker skal bli en møteplass og et rom for kompetanseheving og idéutveksling. Her kan man ta med seg arbeidet og sitte side om side med andre fra lignende bransjer, og man kan få faglig påfyll i form av relevante innlegg.

Om du er teknolog og ønsker å delta, vil vi gjerne ha dine innspill til fremtidige program for denne gruppen!

Dersom du har spørsmål til initiativet, eller forslag til aktiviteter, ta kontakt med klyngekoordinator Marianne Bjerkman: marianne.bjerkman@smartinnovationnorway.com

HVA:

Coworking for teknologer i klyngen

NÅR:

TBA

HVOR:

Zoom og/eller Simulatorsenteret hos Smart Innovation Norway i Halden