Påmelding: Webinar om spillteknologi

Påmelding til webinar: Spillteknologi i praksis

Dette webinaret går over to timer mandag, torsdag og fredag i uke 24. Kurset vil gi deg bedre innblikk i hvordan spillteknologi kan benyttes på nye anvendelsesområder, for eksempel innen smart city og smarte bygg, for å senke kostnader knyttet til simulering.

Målet er at deltakerne skal få en bedre forståelse for hvordan teknologien kan bidra til mer effektiv utvikling av nye produkter og tjenester, og således bidra til vekst og lønnsomhet.

[form id=”131″]

Pangstart-vinner landet 1,4 millioner kroner fra Innovasjon Norge

 

FREMGANG: Medgrunnlegger og CPO i Völur, Adrian Diaz, stod på scenen under Pangstart Gründer i november 2019 og forklarte hvordan deres AI-løsning hjelper kjøttindustrien. (Foto: Mari K. Buckholm)

 

Pangstart-vinnerne landet 1,4 millioner kroner fra Innovasjon Norge:

– Et ekstremt viktig tilskudd for oss

Oppstartsselskapet Völur vant Pangstart Gründer høsten 2019. I april 2020 fikk de innvilget et tilskudd på 1,4 millioner kroner fra Innovasjon Norge etter en god og effektiv søknadsprosess.

Av Mari Kristine Buckholm, 30. april 2020

– Det er veldig gledelig å motta et slikt tilskudd. Det viser at det er flere utenfor bransjen som ser behovet vi dekker og verdien vi skaper innen kjøttindustrien. I tillegg er det viktig for oss å ha Innovasjon Norge i ryggen i tiden fremover, kommenterer Adrian Diaz, medgrunnlegger og Chief Product Officer (CPO) i Völur.

Selskapet utvikler optimaliseringsverktøy basert på kunstig intelligens (AI) som hjelper kjøttindustrien til å utnytte dyrene optimalt, samtidig som de tilfredsstiller akkurat den samme markedsetterspørselen og reduserer matavfall.

– I det stadiet Völur befinner seg, er tilskuddet fra Innovasjon Norge ekstremt viktig. Det legger til rette for at vi kan bygge selskapet videre og skape verdi for kundene, påpeker Diaz.

Verdifull bekreftelse

Etter seieren i det intensive gründerprogrammet Pangstart i november i fjor, ble selskapet en del av Smart Innovation Norways inkubator samt medlem i næringsklyngen Cluster for Applied AI. På nyåret startet arbeidet med å søke om tilskudd fra Innovasjon Norge.

– Vi har skrevet søknaden selv, men fått god veiledning fra vår rådgiver i Smart Innovation Norway, Tor Frydenberg. I tillegg har vi hatt tett dialog med Innovasjon Norge som har gitt oss god veiledning gjennom hele prosessen, forteller Diaz (bildet).

Jubelen var stor da de gode nyhetene kom, og Diaz er tydelig på at det betyr mye for oppstartselskapet å få bekreftelse på at de er på rett vei.

– Vi opplever at Innovasjon Norge ser verdien teknologien vår bringer til en så stor og samfunnsviktig industri som kjøttindustrien. Det viser de ved å gi oss et tilskudd som legger til rette for videre vekst og utvikling i selskapet, sier han.

Samarbeid for videre fremgang

Völurs ambisjon er på sikt å være tilbyder nummer 1 av verdikjedeoptimaliseringsverktøy basert på kunstig intelligens i kjøttindustrien. Tilskuddet er et viktig steg på veien og skal gå til videre utvikling og internasjonalisering av selskapet.

Diaz forteller at både Pangstart-programmet og det tette samarbeidet med Smart Innovation Norway har betydd mye for Völurs fremgang, og det blir ikke mindre viktig i den fasen selskapet nå går inn i.

– Når man jobber med forskning og utvikling, samtidig som man skal inn i nye markeder, er det avgjørende å ha med gode samarbeidspartnere, noe vi har i Smart Innovation Norway. I tiden fremover blir det helt avgjørende for oss å skape verdi for kunden – det er soleklar førsteprioritet. Samtidig skal vi jobbe med å bygge selskapet videre til å bli en internasjonal aktør, avslutter Völurs CPO.

Om Völur

 • Optimaliserer verdikjeder med bruk av kunstig intelligens (AI).
 • Hjelper matproduksjonsindustrien til å bruke minst mulig globale ressurser for å tilfredstille etterspørselen.
 • Deres intelligente løsning forstår hvordan en bedrift fungerer, forutser årsak-virkning-utfall og gir anbefalinger i sanntid basert på etterspørselen i markedet.
 • Med intensjon om å bidra til å redusere matsvinn verden over, tilbyr Völur sin AI-drevne optimaliseringstjeneste, i tråd med FNs bærekraftsmål nummer 12: “Ensure Sustainable Consumption and Production Patterns”.

Kilde: volur.no

Nå kan du ta GRATIS suksesskurs om kunstig intelligens på norsk

 
 

NTNU tilbyr suksesskurs om kunstig intelligens på norsk:

– Ikke bare eksperter og spesielt interesserte som trenger kjennskap til kunstig intelligens

I dag ble nettkurset «Elements of AI» lansert på norsk og samtidig sparket distrikts- og digitaliseringsminister Linda Helleland i gang kampanjen KI-løftet, hvor mer enn 50 virksomheter er med.

Av Mari Kristine Buckholm, 29. april 2020

– «Elements of AI» er et introduksjonskurs i kunstig intelligens, og har som mål å øke kunnskapen om og forståelsen for kunstig intelligens i samfunnet. Det inneholder både teori og praktiske oppgaver, forteller ansvarlig for «Elements of AI» ved NTNU, Helge Langseth.

Samfunnsrelevans og teknologi

Kurset består av seks deler. Del 1 og 6 tar for seg basiskunnskap om kunstig intelligens og har fokus på samfunnsrelevans, anvendelse og etiske problemstillinger. Del 2–5 beskriver de teknologiske sidene av kunstig intelligens. Det er også mulig kun å ta utvalgte deler av kurset. Dette er temaene (delene) som tas opp:

 1. Hva er kunstig intelligens?
 2. Problemløsing ved hjelp av kunstig intelligens
 3. Kunstig intelligens i praksis
 4. Maskinlæring
 5. Nevrale nettverk
 6. Konsekvenser – Hvordan vil kunstig intelligens påvirke oss i fremtiden?

– Etter å ha tatt kurset skal deltakerne ha kunnskap om og forståelse for noen av de viktigste betydningene av kunstig intelligens. De skal kunne tenke kritisk rundt påstander og myter om kunstig intelligens og gjøre egne vurderinger av teknologiens betydning. De skal kunne definere kunstig intelligens og delta i diskusjoner om kunstig intelligens. Dessuten skal de ha fått en viss innsikt i metodene som gjør kunstig intelligens mulig, forklarer Langseth (bildet).

Når du vil, hvor du vil

Smart Innovation Norway ønsker å bidra til at kurset blir en suksess i Norge og prosjektkoordinator for næringsklyngen Cluster for Applied AI, Marianne Jansson Bjekman, oppfordrer alle klyngepartnere til å gjennomføre kurset.

– Du trenger ingen forhåndskunnskap om kunstig intelligens, bare et ønske om å lære. Du kan ta det hvor du vil, når du vil, i ditt eget tempo, sier hun.

Kurset gjennomføres nemlig digitalt via nettsiden elementsofai.no, og alle læreressursene (tekst, oppgaver) ligger der. Arbeidsmengden utgjør i gjennomsnitt cirka 30 timer, men du kan gjennomføre så hurtig du selv ønsker.

Høyaktuell, gratis kompetanse

– Kurset krever ingen forkunnskaper innen programmering eller digital teknologi. Vi tenker at lanseringstidspunktet under den pågående coronakrisen gjør at vi spesielt kan nå folk som plutselig har blitt permittert, eller som har mistet jobben, og som enten ser at de må skaffe seg ny kompetanse for å være attraktiv for nye jobber, eller som bare har tid til overs i påvente av å kunne gå tilbake til sin gamle jobb, påpeker Langseth.

«Elements of AI»-kurset har vært tilgjengelig på engelsk en god stund, og har vært en stor suksess. Det har derfor vært et ønske om å gjøre kurset lettere tilgjengelig for et norsk publikum, noe Nikolai Astrup (i sin rolle som tidligere digitaliseringsminister) snakket godt om da han lanserte den nasjonale KI-strategien for Norge i januar. Nå er kurset oversatt til norsk, det er åpent for registrering og det er helt gratis å ta det.

– Kunstig intelligens vil påvirke oss alle i fremtiden, både i arbeidslivet og i hverdagen ellers. Det er ikke bare eksperter og spesielt interesserte som trenger kjennskap til kunstig intelligens. Jeg tenker at så mange som mulig bør ha basiskunnskap om hvordan denne teknologien virker og hva den vil bety for oss, avslutter Langseth.

Om Elements of AI:

 • Elements of AI er et gratis nettkurs laget av Reaktor, Helsingfors Universitet og Feed.
 • De laget kurset med mål om å gjøre kunstig intelligens (KI) forståelig for alle.
 • Kurset er rettet mot alle som vil vite mer om hva kunstig intelligens er, hvordan KI utvikles, og hva som kan (og ikke kan) gjøres med KI.
 • Kurset kombinerer teori med praktiske oppgaver, og du kan fullføre det i ditt eget tempo.

Kilde: elementsofai.no

– Sikter mot å bli norsk næringslivs mest attraktive testarena

 
 

Samarbeid om nytt Katapult-senter for norske bedrifter:

– Sikter mot å bli norsk næringslivs mest attraktive testarena

I starten av april offentliggjorde Siva at Smart Innovation Norway, Media City Bergen og Protomore i Molde har fått midler til å avklare hvordan de sammen kan etablere et nasjonalt kompetansesenter for industriell tjenesteutvikling.

Av Mari Kristine Buckholm, 29. april 2020

– Denne tildelingen er et resultat av solid samarbeid mellom Smart Innovation Norway, IFE (Institutt for Energiteknikk), eSmart Systems, DigitalNorway og Cyviz. Vi har lenge arbeidet for å få midler til et kraftsenter innen anvendt kunstig intelligens og tjenesteutvikling, så dette er et viktig steg i riktig retning for oss, sier leder for Kommunikasjon & Visualisering hos Smart Innovation norway og ansvarlig for søknaden til Norsk Katapult, Mette Magnussen.

Forprosjektet som Smart Innovation Norway-miljøet har fått Siva-midler til sammen med Protomore i Molde og Media City Bergen skal danne et grunnlag med anbefalinger for et nytt Katapult-senter for industriell tjenesteutvikling i Norge.

Viktig milepæl

– For Smart Innovation Norway og vårt kompetansemiljø i Halden, er dette en viktig milepæl som vi har jobbet lenge med å oppnå. Et slikt Katapult-senter, med dets tjenester, vil kunne fungere svært godt sammen med eksisterende aktiviteter og tjenester i hele Smart Innovation Norways innovasjonsplattform, særlig med tanke på aktivitetene i næringsklyngene NCE Smart Energy Markets og Cluster for Applied AI, sier Magnussen (bildet). Hun fortsetter:

– Spesielt sistnevnte klynge vil kunne forsterke den planlagte Katapulten på en god måte, med forsterkende effekt tilbake. For eksempel kan vi se for oss at partnerne i klyngen vil kunne benytte senterets fasiliteter og utstyr til prototyping, simuleringer og testing for sine AI-prosjekter, tjenester og produkter.

Magnussen mener tildelingen av Katapult-forprosjektet kan sees på som et kvalitetsstempel og bevis på at arbeidet selskapet har lagt ned sammen med partnerne sine, og innad i Smart Innovation Norway, har vært riktig.

– Dette gir oss en styrket posisjon i nasjonal sammenheng hvor vi får mulighet til å dele den unike kompetansen miljøet besitter, innen blant annet anvendt kunstig intelligens, med resten av næringslivet i Norge. Det gir oss muligheten til å bidra med mer forskning- og innovasjonsaktiviteter som faktisk skaper bærekraftig samfunns- og næringsutvikling og bidrar til at Norge som nasjon blir mer konkurransedyktig, påpeker hun.

Planlegging og konseptutvikling

I forprosjektfasen, som strekker seg fra mars til september 2020, skal de tre kompetansemiljøene i Halden, Bergen og Molde avklare samarbeidsformer, ambisjoner, forpliktelser og muligheter for et nytt, felles Katapult-senter innen industriell tjenesteutvikling.

– I denne perioden vil det bli avgjørende med tidlig involvering av potensielle brukere og kunder av senteret slik at vi får utviklet tjenester som faktisk løser kundens behov eller gir dem nye muligheter for forretningsutvikling. Dette innsiktarbeidet, som vi vil utføre sammen med Protomore og Media City, vil være viktige grunnpilarer i det videre konseptutviklingsarbeidet av senteret, forteller Magnussen.

Hun røper at de også ser på ulike samhandlingsløsninger for å kunne tilby senterets tjenester bredt i Norge uten at kundene nødvendigvis trenger å reise til Viken for å nyttiggjøre seg av dem.

– Dette har blitt mer aktuelt enn noensinne i disse COVID-19-tider, og vil ikke bli noe mindre viktig fremover for å kunne arbeide mer effektivt og «grønnere» sammen, fastslår Magnussen.

Skal gjøre bedrifter konkurransedyktige

Hensikten med et eget Katapult-senter for industriell tjenesteutvikling er å bistå SMB-er (små og mellomstore bedrifter) regionalt og nasjonalt med å bli mer konkurransedyktige internasjonalt. Dette gjøres ved å få nye tjenester og produkter rimeligere og raskere ut i markedet.

– Katapultsenteret vil fokusere på alle aspekter som menneske, teknologi, strategi, markedsføring og økonomi, og tilby pilotering, testing og simulering. Senteret tar sikte mot å bli norsk næringsliv sin mest attraktive testarena for industriell tjenesteutvikling med fokus på blant annet å tilby tjenester innfor anvendelse av kunstig intelligens, forretningsmodellering og utvikling av prestasjonskultur, forklarer Magnussen.

I tillegg er det et mål at det aktuelle Katapultsenteret vil kunne bistå de andre Katapultsentrene i Norge med sine løsninger, ressurser og kompetanse, og på den måten bli et viktig nasjonalt knutepunkt for industriell tjenesteutvikling.

Om Norsk katapult

 • Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk.
 • Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko.
 • Katapult-sentrene får offentlig støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over hele landet.
 • Ambisjonen er å bygge en infrastruktur for innovasjon med 7-9 nasjonale katapult-sentre på områder av stor verdi for fremtidens industri i Norge.
 • Siva forvalter ordningen på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, og i tett samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Kilde: norskkatapult.no

Digital Innovasjon – etterutdanningskurs

 

Digital innovasjon – etterutdanningskurs

Jobber du og din virksomhet med å utvikle nye digitale tjenester og produkter, men har behov for kompetanse og ferdigheter for å oppnå
suksess? Oppleves det som krevende å arbeide med datadrevet
innovasjon, og trenger dere økt kunnskap om hvordan slike prosesser
bør drives?

I samarbeid med Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo og DigitalNorway tilbyr vi våre klyngemedlemmer to studiepoenggivende kurs innen digitalisering, teknologi og innovasjon, med sterkt rabatterte kursavgifter. Dette er en unik mulighet til å investere i svært relevant og formell kompetanse som vil kunne bidra til å gjøre din virksomhet mer rustet til å arbeide med datadrevne innovasjonsprosesser.

Etter- og videreutdanning innen digital innovasjon

Opplæringsløpene vil gjennomføres i Q1 i 2021, og det er mulig å delta på begge kursene. Det vil legges opp til 2+1 dagers samlinger, og samlingene foregår i Oslo-området. Det vil være krav til formell kompetanse ved opptak til studiet, i form av generell studiekompetanse og minimum 2 års erfaring fra relevant arbeid.

Kurs 1:
Organisering av digitalisering og innovasjonsprosesser (5 studiepoeng)

Hvordan kan din virksomhet drive og tilrettelegge for innovasjonsprosesser av nye digitale tjenester og produkter?
Kurset gir deg kunnskap om og ferdigheter for å bruke eksisterende data og informasjon som ressurs i innovasjonsprosessen. Vi gjennomgår eksempler på hvordan kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) kan brukes, hvordan dette påvirker utvikling av forretningsmodeller og hvordan virksomheten skaper verdi av data gjennom deltakelse i økosystemer.

*Kurset passer for deg som er leder, mellomleder,
forretningsutvikler eller på annen måte har innovasjonsansvar.

Kurs 2:
Digitaliseringsteknologi og innovasjonsprosesser (5 studiepoeng)

Hvordan kan din virksomhet bruke IoT, AI/ML, Blockchain, digitale plattformer eller andre digitale teknologier for å innovere?
Kurset gir en innføring i ulike digitale teknologier med et spesielt fokus på hvordan disse kan utnyttes for produkt- og tjenesteinnovasjon. Spesifikt tar vi opp tema som kontinuerlig utvikling, tverrfaglige team, BizDev & DevOps, plattformer for applikasjonsutvikling og bruk av API-er.

*Kurset passer for deg som er IT-rådgiver, utvikler, eller på annen måte
har IT-ansvar.

HVA:

Kurs i digital innovasjon

NÅR:

Første del av 2021

HVOR:

Oslo-området

Meld interesse: Digital innovasjon – etterutdanningskurs

Meld interesse: Digital innovasjon – etterutdanningskurs

[form id=”127″]

Artificial intelligence – what is it and why is it on everyone’s lips?

 
 

Artificial intelligence – what is it and why is it on everyone’s lips?

Used correctly and in the right circumstances, artificial intelligence has the power to help businesses in the private sector as well as the public sector become more efficient and most importantly; more sustainable.

By Research Director at Institute for Energy Technology Tomas Nordlander and journalist Mari Kristine Buckholm

The history of artificial intelligence (AI) goes back to the Dartmouth Conference in New Hampshire in the summer of 1956. That is when the word was first coined. The conference gathered some of the key researchers in the United States, who were computer scientists, to look at the potential of the computer. The researchers had already started looking into making the computer intelligent before that, but the Dartmouth Conference is considered to be the founding event of artificial intelligent as a field.

From that time until now, we have had AI winters and AI springs. Every time there is an AI spring, like 1956, we have a lot of funds coming in. Several companies put a lot of money in, and a lot of promises as well, but some of these promises are not realistic. For example, in 1956, they were talking about the autonomous car and the universal translator, and it was promised to be ready in 10-15 years. But, as we all know, 15 years later there were no autonomous cars.

What happens next is that people get disappointed when AI does not deliver, and almost all the funding stops. A lot of good researchers leave the field and move to other fields. So, every time the AI winter comes, we lose a lot of excellent AI researchers.

Then the spring comes again, because someone has gotten a breakthrough, and the funding comes back. Also, every time we have an AI spring, the charlatans show up as well. People who do not really have AI experience, capabilities or AI products come because there is a lot of money involved. They also make promises, which lead to disappointment – and affect the AI hype.

The lasting AI spring

Today, we are in the middle of an AI spring, but there are still some cold winds. The difference this time, compared to previous AI springs that have turned into winter, is that we have available data from Internet-of-Things (IoT), we have mature algorithms, and we have processing power in the cloud. All this makes the current AI spring unique, and I think it is here to stay. With that said, there will be a lot of disappointments as well, where people are promised gold, but get coal in return.

This is why it is important to remember the history of AI. When I bump into young people around 25-35 years old, they tend to think that AI is only about deep neural network and that everything written about AI that is older than 10 years, is irrelevant. That is a huge mistake. You might think that the autonomous vehicle came from the DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) Grand Challenge or Tesla, but in the 1980s there were autonomous Mercedes Benz cars driving on the highways of France, Germany and Denmark, using AI.

We had cars driving autonomously already in the 80s and people do not know. We have so much more to learn from the history of AI, but people are too short-sighted back in time. Some of the most relevant research papers are not as young as five years old; they might in fact be 20-40 years old.

Hence, if you wish to focus on AI, do not ignore research and results of AI that is older than 5-10 years. You will only do yourself a disfavor and create more work than you need to do.

Definitions of AI

Through the years, there have been many attempts to define what artificial intelligence is. The simplest and most common definition, but a problematic one, is “intelligence demonstrated by machines and software”. The problem is that we do not have a universally agreed upon definition of the word intelligence. If you and I have two different views of what intelligence is, it means we would also have two different views of artificial intelligence.

Therefore, a more comprehensive definition that does not contain the word intelligence would be better: “Machines and software that try to achieve a goal or solve a problem in a changing environment using reasoning, memory, planning, scheduling.” That is artificial intelligence.

Machine learning, on the other hand, is a group of AI techniques (some statistical techniques also belong under the machine learning umbrella). It enables a system to automatically learn and progress from experience without being explicitly programmed.

The most important reason why people and companies should have competence within AI today, is that AI has the potential to help with digitalization. For the Institute for Energy Technology (IFE), digitalization means how organizations use digital technology to enable them to do more with less effort and get it done quicker, safer, and cheaper. If AI can help with that, you will get a competitive advantage compared to those who do not utilize it. Basically, it is about staying in the game and being competitive.

It is also necessary to remember that AI might not always be the solution. There are some problems where people apply AI, when other techniques like statistics or mathematical modelling are way better. I have seen instances where people choose to apply AI to a problem simply because it attracts funding, but they end up using the wrong technique to the problem. They would have had a much more efficient solution if they used mathematical modelling instead.

Nevertheless, used correctly and in the right circumstances, AI has the power to help a large number of businesses in the private sector as well as the public sector become more efficient and most importantly; more sustainable.

When is AI the solution?

We have several examples of smart use of AI in the new Cluster for Applied AI. Many of our cluster members already utilize artificial intelligence in a way that is both efficient and environmentally friendly. In the following, I will present some of the most relevant cases.

At IFE, we produce medicine for prostate cancer. It is a radioactive medicine that is given intravenously to patients, but it has a half-life of two weeks. This means that from we produce it, we have two weeks to give it to the patients, otherwise it does not work. We deliver this medicine from our facility at Kjeller to the entire world, and it must reach the patients, wherever they are, within two weeks. The medicine is kept in a vial and we need to identify if there are dust or particles that make it necessary to discard it.

Previously, this was done manually by people looking at and shaking them against light to check. First of all, they would get a small dose of radiation, which is not dangerous, but not great either. Secondly, it is hard for the human eye to detect these particles. Now, we have project where we use a robot hand to shake the vials and we use machine vision with AI to identify the particles, which can do the job faster, more accurate, and safer than humans, which means better medicine reach the patient faster.

A second example is that of eSmart Systems. The software company uses AI to detect maintenance needs on the masts of power lines.

Previously, when you were inspecting powerlines, you would rent a helicopter and fly along the power lines with a camera and/or binoculars to try to identify what might be broken. This is traditionally known as one of the more dangerous helicopter trips that you can take. There is always high risk involved when working close to power lines, but this method also has a high carbon footprint.

eSmart Systems’ solution is to use drones to inspect instead. These drones can be autonomous or controlled by man and are equipped with a camera connected to artificial intelligence which analyses the power lines and masts in real-time. This means that the operator will know exactly which mast to go to, what tools and parts to bring, and which error to climb up and fix. The AI has been fed with a broad spectrum of images showing all different kinds of masts and potential errors and trained to detect and identify all types of errors. It can recognize and analyze 200 000 images in one hour, whereas a human being would need one year to analyze 100 000 images.

Before, the utilities left a big carbon footprint, there was more risk involved with the helicopter, it was more expensive, and they still did not get as accurate information.

The third example from the cluster is Husqvarna’s production of saw blades for chain saws in Sarpsborg, Norway. They are interested in AI to look at the quality early in the production line. Very often, if there is a mistake early in the production line, they want to detect it as quick as possible. Because when you build a product and it is faulty early on, but you do not know, you invest more money and time building things on top of it. In the end, after spending a lot of time and resources, you find out it does not hold the standard and must throw it away.

Husqvarna wishes to know early in the process if the tolerance, width and height of the product is perfect. If it is not, they will discard it early on. Hence, the company uses AI to detect faults early in the production process, so that they do not invest or use resources unnecessary.

A fourth example is predictive maintenance. Here, IFE has been using AI techniques since the 1980s to assist in safety critical industries. We predict when failure will occur (based on sensor inputs such as vibrations, sound, and electrical profile used) which allow for optimal selection of time to do maintenance. For example, predictive maintenance is used on large water pumps for nuclear installation.

From the public sector, the most relevant examples of smart, and in some cases lifesaving, use of AI are within healthcare. For example, AI can be used to predict breast cancer and help identify tumors. It can analyze databases of people’s medical records to identify pre-diabetics, so that measures can be made and medicine given to prevent them from ever becoming diabetic. Of course, today we have laws and regulations that prevent the sharing of medical records, but these things could be evaluated against how much it is worth.

AI can also be used to analyze what some schools are doing correctly in terms of teaching and learning compared to other schools, or to make sure that elderly can stay at home as long as possible with the help of smart sensors.

AI in the future

To sum up, there are many ways that AI can help both private businesses and entire sectors, including the public sector, to become both more efficient and more sustainable. As discussed, AI is nothing new. The reason why AI is in the wind again, seemingly for good this time, and has become a popular buzzword all over the world, has a combined explanation.

Every time there has been an AI spring, it is because one of the AI techniques has made significant progress. In the 1980s, it was a so-called expert system (computer program that emulates the decision-making ability of a human expert) that suddenly started being able to handle industrial problems which gave the industry a huge benefit. Thus, the AI spring blossomed, before it became winter once again.

What initiated the current AI spring, is neural networks and the progress we have made within that field. A neural network model is originally inspired in design by the human brain (but it is not an artificial brain) and is programmed to recognize patterns. We have managed to, in several different areas, use neural networks with a higher degree of accuracy than humans. For example, a neural network can learn how to play chess against itself and get better and better, until it is better than any human chess player.

Even though we have had great success with neural networks, the focus should shift to other AI techniques as well – which could work very well with neural networks. Because AI is much more than machine learning. The latter has the downside that it is “black box”, which means that we cannot see how the knowledge is represented in the AI model. But a big part of AI techniques and algorithms are “white box”, that people have forgotten a little bit about, where you can actually explain the reasoning for everything. In the future, the important thing will be to combine them.

Going forward, everyone should to gain more knowledge about AI. Attending courses is one thing, but what we really need, are initiatives like Siva’s Catapult centers and the newly formed Cluster for Applied AI, where people and companies can connect, ask questions, test products, share knowledge and experience, and establish collaborations.

If we succeed in creating such a national AI team and work together instead of competing against each other, we will be able to create value within our own borders and become a force to reckon with internationally as the world enters the AI age.

Informasjon til våre klyngepartnere vedrørende coronasituasjonen

 
 

Kjære Partner,

I lys av situasjonen og den felles dugnaden som vi alle nå står ovenfor, er det viktig at vi identifiserer mulighetene som den nye hverdagen gir oss. Vi i Smart Innovation Norway og klyngeteamet vil gjøre vårt ytterste for at dere som partnere skal oppleve at deres selskap tilføres verdi, spesielt nå.

Hvordan vi berøres vil variere, men det er kanskje nettopp nå at man har mulighet til å utforske andre måter å arbeide på, som på sikt kan gi stor verdi for egen organisasjon.

Opplæring, prosjektinitiering og nettverksbygging er viktige stikkord for det våre næringsklynger arbeider med, og dette vil vi fortsette å tilby og arbeide med på digitale arenaer. Vi ønsker også å fungere som sparringspartner og samlende enheter som kan løfte våre partneres situasjon og behov politisk. Vi ønsker derfor å høre fra deg og deres organisasjon angående situasjonen dere nå befinner dere i.

I dette nyhetsbrevet vil du finne informasjon om hvordan din organisasjon kan utnytte noen av de tilbudene som gis til våre klyngepartnere i situasjonen vi nå befinner oss i.

Når det gjelder praktiske forhold knyttet til våre arrangementer og tilbud, gjelder for tiden følgende:

 • NCE Smart Energy Markets og Cluster for Applied AI vil opprettholde aktivitet og gjennomføre planlagte arrangementer, men vi vil flytte disse over på digitale arenaer. Her vil vi komme tilbake med informasjon per arrangement. Ta gjerne kontakt med oss dersom det er spørsmål knyttet til noen av de planlagte arrangementene, og meld dere på som før. Det vil utstedes kalenderinvitasjoner der dette er relevant.
 • Den planlagte næringslivsdelegasjonen til Gøteborg og Stockholm med AI på agendaen vil flyttes, og vi vil komme tilbake med ny dato og et spennende program! Interesse for å delta eller vise frem sine løsninger kan fremdeles meldes til marianne.bjerkman@smartinnovationnorway.com
 • Planlagt studietur til Tyskland vil dessverre avlyses, men vi planlegger nettbaserte sesjoner som vi ta for seg de sentrale elementene og læringspunktene som er satt for denne turen, blant annet plattformøkonomi og spin-off-metodikk.
 • Smart Innovation Norway og klyngeteamet vil være tilgjengelig for nettbaserte møter og telefoner, men ikke for fysiske møter på kontoret eller reiser.
 • Husk at vi har et bredt tilbud av aktiviteter som er tilgjengelig for våre medlemmer, også på hjemmekontor!

Om man sparer litt tid ved å sitte på hjemmekontor, kan dette være en gylden mulighet til å få litt påfyll av kunnskap og utvikle sin kompetanse. Vi vil denne våren tilby en rekke live webinarer innen følgende områder til våre medlemmer:

Vi vil også legge til rette for at vi kan starte arbeid med prosjektideer i nettverket vårt, for eksempel gjennom onlinemøter og webinarer. Dersom deres selskap eller organisasjon har ideer til prosjekter som kan passe for flere i nettverket, kan vi hjelpe til med fasilitering og med å knytte de rette kontaktene. Vi har også tett dialog med virkemiddelapparatet i forhold til de mulighetene som finnes her.

Klyngene ønsker å fungere som samlende enheter for medlemmene våre – ikke bare når det gjelder til politisk dialog, men også når det gjelder å se på synergier i en tid hvor daglig drift er krevende for mange. Vi vil derfor gjerne høre om deres situasjon og utfordringer slik at vil kan løfte disse videre politisk og til våre kontakter i virkemiddelapparatet! På denne måten kan klyngene bidra til å utforme ordninger som er relevante for dere.

Samlet vil vi stå sterkere gjennom denne perioden, og vi som utgjør Smart Innovation Norway og klyngeteamet vil strebe etter å gjøre dugnaden lettere å gjennomføre for våre partnere!

Med beste hilsener,

klyngeteamet i Smart Innovation Norway

Kontakt oss

Prosjektledere i NCE Smart Energy Markets og Cluster for Applied AI:

Victoria Næss Jensen

Marianne Bjerkman

Kurs (webinar): Spillteknologi i praksis

 

Video: Bli med på webinar om spillteknologi!

Kurs (webinar): Spillteknologi i praksis

– Hvordan kan jeg ta i bruk spillteknologi i min bedrift?

Hvis du vil vite hvordan du på en rimeligere måte kan simulere prosesser og produktutvikling, bør du bli med på webinarserie om spillteknologi i uke 24!

Formålet med kurset er å gi en grunnleggende introduksjon til «realtime-teknologi», som blant annet benyttes i spill, slik at virksomheter får basiskompetanse som gjør at de kan begynne å ta i bruk teknologi fra spillverdenen i konkrete, verdiskapende anvendelser.

Som deltaker får du:

 • Innsikt i hva spillteknologi er
 • Inspirasjon gjennom konkrete eksempler
 • Konkrete råd og tips til hva du kan sette i gang med – og med hvem

Teknologi med utgangspunkt i spillverdenen har allerede betydelig innflytelse på hverdagen vår, på næringslivet og på samfunnet generelt – ofte uten at vi er klar over at det er spillteknologi i bunn. Teknologiutviklingen går stadig raskere og forventningene øker til områder der spillteknologi kan gjøre en stor forskjell. Dette kan påvirke måten vi jobber, tenker og samhandler på, for eksempel innen opplæring, kompetanseutvikling, evaluering, beredskap og profilering.

Kurset holdes som en serie på tre webinarer à to timer som bygger på hverandre, etterfulgt av frivillig «speed dating» med presentatører og/eller andre deltagere siste dagen. Her vil du få mulighet til å diskutere hvordan spillteknologi kan være relevant i din egen bedrift, samt drøfte eventuelle samarbeidsprosjekter.

Det er GRATIS for alle våre klyngemedlemmer i NCE Smart Energy Markets og Cluster for Applied AI å delta. For ikke-medlemmer koster det 990 kroner å delta. Dette faktureres i etterkant av webinaret.

HVA:

Tre webinarer à to timer om spillteknologi

NÅR:

Uke 24:
Mandag 8. juni, torsdag 11. juni og fredag 12. juni – fra 09.00 til 11.00

HVOR:

Webinar / Zoom

(Se oppsummering fra de tre dagene ved å klikke på linken i tittelen)

Oppsett og innhold

Vil du stille ut under Evolve Arena på Lillestrøm?

 

Vil du stille ut under Evolve Arena på Lillestrøm?

Gjennom vårt samarbeid med Evolve Arena, er vi så heldige å kunne tilby gratis standplass* med rabatterte inngangsbilletter til våre klyngemedlemmer. Dersom dere har løsninger og tjenester som passer inn i en smart by-setting, er dette arenaen for dere!

MERK! Arrangementet utsettes til neste år grunnet coronaviruset.

HVA:

Evolve Arena

NÅR:

Utsettes til 2021

HVOR:

Lillestrøm


Under Evolve arena kan man få oppleve et fantastisk åpningsshow, foredrag, paneldebatter, workshops, pitching og en innovativ minglearena. Gjennom legge til rette for kunnskapsdeling, samarbeid, inspirasjon og motivasjon, vil Evolve Arena bidra til å rette fokus mot utfordringer som globalisering, urbanisering og klimaendringer og hvordan disse kan håndteres. I år vil fokusområdene være «den mobile byen», «den sirkulære byen» og «den humane byen».

Evolve Arena vil finne sted den 12. mai i Lillestrøm. Prinsippet om «førstemann til mølla» gjelder for å få tilbud om gratis standplass. Det vil også være muligheter for å få tilgang til rabatterte billetter selv om man ikke ønsker å ha egen stand. 

*Utstiller står selv for oppbygging av egen stand og eventuell ekstra lyssetting