Bærekraftig næringsutvikling i transportsektoren

- åpen invitasjon til workshop med bedriftsbesøk.

SAMS Norway logoNCE Smart Energy Markets logoNCE Kongsberg ClusterCluster for Applied AI logoViken Fylkeskommune logo

 

Viken fylke har sterke klynger som har rettet seg spesielt mot teknologi og kompetanse, og som er avgjørende for å lykkes med avkarbonisering av nyttetransporten. Gjennom dialog, erfaringsutveksling og samarbeid kan vi utnytte løftekraften og kompetansen som finnes i næringsklyngene. Denne samlingen er en del av forprosjektet «Bærekraftig næringsutvikling i transportsektoren» og er finansiert av Viken fylkeskommune. Forprosjektet løper frem til juni 2023, og vil by på totalt 3 samlinger/workshops, inkludert en studietur til kompetansemiljøer i Göteborg.

Relevante deltagere på samlingene kan både være teknologileverandører, operatører/sluttbrukere og andre, som enten er en del av verdikjeden for transport eller er leverandør til aktører i verdikjeden.

Klyngene SAMS Norway, Smart Energy Markets, Kongsbergklyngen og Cluster for Applied AI står samlet bak dette prosjektet og inviterer til felles workshop med spennende bedriftsbesøk den 8. desember 2022.

Målet med workshopen er samle relevante aktører for å dele kompetanse og erfaringer fra hele verdikjeden. Med stor sannsynlighet vil det her knyttes kontakter for snarlige samarbeid og fremtidige innovasjoner, og ikke minst læring fra pågående mobilitetsprosjekter.

Du kan delta både digitalt og fysisk, men vi oppfordrer til fysisk deltakelse for da også få utbytte av bedriftsbesøket. Registrer deg i skjemaet nedenfor og velg om du vil delta fysisk eller digitalt.

Sted:  USN – Bakkenteigen, Horten og ASKO Maritime, Horten Havn (se kart)