Battchain kick-off

Vi har gleden av å invitere deg til Workshop for prosjektet BATTCHAIN-VIKEN – samhandling for en sterk batteriverdikjede. Dette arrangementet vil være en unik mulighet for deg til å bli involvert i et banebrytende prosjekt som utforsker innovative løsninger og bærekraftige praksiser innen batteribransjen.

Battchain partners logo

Agenda

09:30 – 10:00 Registrering og kaffe
10:00 – 10:15 Velkomst og Introduksjon til Battchain-prosjektet
- Målsetninger, relevans, og forventninger
10:15 – 10:45 Presentasjon fra Miljødirektoratet
- Batteriforordningen, Ole Thomas Thommesen, Seniorrådgiver Miljødirektoratet
10:45 – 11:45 Presentasjoner fra bedriftspartnere
- Per Christian Stensland, Invest in Norway/Innovasjon Norge
- Mie Vold, LCA.no
- Jarle Gjøsæther, CEO Nordic Batteries
- Jon Emil Furuseth, Stena Recycling
11:45 – 12:00 Diskusjon og Q&A
12:00 – 13:00 Lunsj og nettverksbygging
13:00 – 13:45 Gruppearbeid
- Veiledet diskusjon for å generere input til veien videre for prosjektet
13:45 – 14:00 Oppsummering og veien videre
14:30 – 15:30 Mulig omvisning i IFEs nye batterilab på Kjeller, Instituttveien 18, 2007 Kjeller.
Institutt for energiteknologi (IFE), åpnet før jul en ny batteriprototypelinje som en del av Norwegian Advanced Battery Laboratory Infrastructure (NABLA), som er ment å være den mest fleksible FoU-cellelinjen for batterier i Norge. De nye batterilaboratoriene på IFE kan håndtere materialmengder fra 10g til 10kg, og er designet for å støtte både battericelleprodusenter og materialprodusenter i validering av deres prosesser og materialer.
 

Husk legitimasjon med bilde. Nasjonalitet må oppgis ved påmelding.

Tid: 14. februar 2024 ca kl 1430 (forflytning mellom lokasjoner)
RSVP innen 7. februar.


Vi ser frem til å ønske deg velkommen til en dag med inspirasjon, kunnskapsdeling og konstruktivt samarbeid.