Fleks-i-nett workshop #1: Introduksjon Elbits AS

Det norske strømnettet har et stort potensiale til å optimaliseres gjennom digitale løsninger. Men på grunn av eierskapsstrukturen i strømnettet har det vært utfordrende å utvikle gode løsninger. Nettselskapene har derfor gått sammen og stiftet Elbits AS. Selskapet skal levere digitale fellestjenester som skal optimalisere nettinfrastrukturen og understøtte det grønne skiftet. Prosjektet Fleks-I-Nett gjennomfører en rekke workshops slik at nettselskaper og leverandører av tjenester og produkter inn mot bransjen kan bli kjent med deres planer og kommende løsninger.

På denne samlingen vil Elbits forteller om selskapets mål, status og planer, herunder hvordan utviklingsprosjekter skal styres og åpenheten omkring dem. Leverandørsiden, som arrangementet retter seg inn mot, vil få mulighetene til å stille spørsmål og komme med innspill.

Klikk her for mer informasjon og påmelding