Ny videosøknadstjeneste

Det Halden-baserte selskapet Vipo Nordic AS har utviklet en ny tjeneste som vil effektivisere ansettelsesprosesser i næringslivet og offentlig sektor. Løsningen ble lansert for det åpne markedet, og allerede har flere selskaper vist interesse og tatt løsningen i bruk.


Det er en forventningsfull daglig leder Carl-Emil Molin i selskapet Vipo Nordic AS, som presenterer løsningen Vipo for det kommersielle markedet. Tjenesten har vært under utvikling i nesten to år og er nå klar for en storstilt markedslansering;

– Vi har utviklet en moderne og effektiv plattform for arbeidssøkere og arbeidsgivere, som gjennom bruk av strukturert og segmentert video forenkler jobbsøknad- og ansettelsesprosesser i arbeidslivet, sier Molin.

Kort fortalt er Vipo en tjeneste som legger til rette for arbeidsgivere kan motta videosøknader på stillinger de lyser ut. Ved å gjøre opptak i korte og strukturerte segmenter, blir videosøknaden utarbeidet på en slik måte at det blir enkelt for arbeidsgivere å få et raskt inntrykk av arbeidssøkerens motivasjon, kvalifikasjoner og personlig egnethet.

– Vipos unike struktur gir grunnlag for både å redusere kostnader ved feilansettelser, samt å redusere tid/ressurser brukt på hver søknad ved at man allerede ved første selekteringsrunde har bedre grunnlag for å vurdere jobbsøkerens egnethet og dermed foreta en mer treffsikker ansettelse, fremholder Molin.

Forskningsinstitusjonen Smart Innovation Norway AS er en av de første kundene som tar i bruk Vipo i sine ansettelsesprosesser.

– Vi har fulgt Vipo Nordic med stor interesse, og benytter nå deres tjeneste for våre kommende ansettelsesprosesser. Det er ingen tvil om at løsningen raskere gir oss et bedre bilde av de aktuelle søkerne, og på den måten gir oss en større trygghet for å foreta en rett ansettelse, sier Kjell Reidar Mydske, administrerende direktør i Smart Innovation Norway.

Samtidig som Vipo gir arbeidsgivere en mer effektiv rekrutteringsprosess, har også løsningen sine fordeler for de arbeidssøkende, ifølge Molin;

– Jobbsøkeren vil ha nytte av et verktøy som senker terskelen for å søke jobber og presentere seg på en bedre måte enn gjennom en ordinær skriftlig søknad, noe som vil kunne medføre flere potensielle søkere til en ledig stilling.

Daglig leder Carl Emil Molin ser et stort potensial for Vipo;

– Rekrutteringsmarkedet er stort i Norge, men vi har også internasjonale ambisjoner. Store deler av verden er nå inne i en fase hvor samfunnet åpner opp etter Covid-19, noe som er gir et massivt trykk i rekrutteringsmarkedet. Antall stillingsutlysninger øker kraftig, og dette markedet skal vi ta en del av, avslutter Molin.

Fakta

  • Vipo Nordic leverer en videotjeneste som forenkler jobbsøknad- og ansettelsesprosesser.
  • Bedriften er en Halden basert startup med utangspunkt i inkubatormiljøet ved Smart Innovation Norway.
  • Produkter og tjenester utvikles internt.
  • Ansatte: 5