Bærekraftig næringsutvikling i transportsektoren

Viken fylke har sterke klynger som har rettet seg spesielt mot teknologi og kompetanse, og som er avgjørende for å lykkes med avkarbonisering av nyttetransporten. Gjennom dialog, erfaringsutveksling og samarbeid kan vi utnytte løftekraften og kompetansen som finnes i næringsklyngene.

Prosjektet er en videreføring av forprosjektet «Avkarbonisering av nyttetransporten». Prosjektet viderefører et ønsket klynge-til-klynge-samarbeid som både mobiliserer løftekraften i regionen og kartlegger mulighetene for eksporterbar næringsutvikling på veien mot et nullutslippsmål i 2050.
Prosjektet skal mobilisere norske klyngebedrifter som leverer eller kan levere tjenester og produkter til en fremtidig grønn transportindustri. Bærekraftig samfunns- og næringsutvikling skapes bl.a. gjennom tverrfaglige utviklingsprosjekter der kompetansen fra bedrifter
i og utenfor klyngene benyttes.

 

  • Prosjektet tilrettelegger for å nå Norges klimamål for 2030 og 2050. Avkarbonisering av nyttetransporten er en radikal omstilling av en næringslivssektor.
  • Prosjektet løfter frem den digitale kompetansen som finnes i nettverkene og vil peke på hvilke muliggjørende teknologier som skal anvendes for å oppnå tilstrekkelig grønn omstilling.
  • Prosjektet har tydelig definert målsettingen om at norsk næringsliv med fotfeste i Viken, skal være en spydspiss i avkarboniseringen av europeisk transportsektor. Norsk kompetanse, tjenester og produkter av skalerbar og internasjonal kaliber skal utvikles.

 

Konsortiet i prosjektet har samlet unik kompetanse innen autonom mobilitet, bærekraftig transport, kommersialisering av elektriske løsninger for fossilfri og energieffektiv vegtransport, samt energisystemer og smarte strømnett.

SAMS Norway logoNCE Smart Energy Markets logoNCE Kongsberg ClusterCluster for Applied AI logoViken Fylkeskommune logo