BATTCHAIN-VIKEN

Prosjektet vil koble og mobilisere relevant næringsliv i Viken, klynger, kompetansesentre, akademia, partnerskap, næringsforeninger og kommuner for å etablere sterke samarbeidskonstellasjoner med mål om konkurransedyktige verdikjeder og rammebetingelser knyttet til utvikling av en lønnsom oppstrøms og nedstrøms batteriverdikjede i regionen.

Praktisk informasjon Påmelding Kommende arrangementer

Prosjektet er finansiert av tidligere Viken fylkeskommune, og gjennomføres av Kunnskapsbyen Lillestrøm, Kongsberg Technology Cluster og Smart Innovation Norway.

Battchain partners logo

 

Målsetningen til prosjektet er å utnytte den startkompetansen som Smart Innovation Norway har tilegnet seg gjennom mulighetsstudiet fra 2022 og bistand til å etablere batterifabrikken HREINN AS det siste året, Kongsbergmiljøets erfaringer, prosjekter og kompetanse om pakking av batterier (assembly) og kompetansemiljøet rundt Kjeller på gjenbruk av brukte batterier og batterikjemi.

Ved å bruke den samlede løftekraften skal vi bygge veien videre gjennom en systematisk kompetanse-, nettverk- og relasjonsbygging med sentrale aktører i og rundt bransjen.

 

Hovedmål

Prosjektet skal etablere samhandlingkonstellasjoner som skaper engasjement og som evner å utvikle en bærekraftig leveransekjede for batterverdikjeden i Viken. Gjennom samarbeidet ønsker prosjektet å avdekke hva som skal til for for å lykkes med å etablere en sterk verdikjede og hvordan oppnå samskaping mellom aktørerene.

  • Delmål 1: Identifisere en verdikjede av kompetente aktører som kan være med å realisere etableringen av en sterk næring i Viken.
  • Delmål 2: Etablere et samarbeid mellom flere bedrifter som kan levere produkter/tjenester til denne næringen.
  • Delmål 3: Opparbeide kunnskap og dele kompetanse mellom aktørene i verdikjeden, innen både tekniske og forretningsmessige innovasjoner, samt overføre dette til utdanningsinstitusjonene.

Det er videre planer om å bruke erfaringene i prosjektet til å utvikle et verktøy for batteriverdikjeden som bygger på miljødokumentasjon. Det vil derfor parallelt med prosjektet etableres kontakt med viktige leverandører og bransjeforeninger for å få deres innspill til et slikt verktøy. Målsetningen er at det innen fem år skal finnes et verktøy tilgjengelig, som kan dokumentere alle ledd i en sirkulær verdikjede.

 

Smart Innovation Norways rolle

SIN har ansvar for arbeidspakkene knyttet til Råvaretilgang, Automatisering av storskala battericelleproduksjon, samt Prosjektledelse, kommunikasjon, bærekraft og rapportering. I denne forbindelsen skal SIN gjennomføre Markedsstudier, Bedriftsbesøk, Analyser, Møtevirksomhet, Workshoper, Intervjuer, Spørreundersøkelser og sørge for effektiv prosjektstyring og formidling.

 

Kommende arrangement

Battchain kick-off 14. februar 2024

Vi har gleden av å invitere deg til Workshop for prosjektet BATTCHAIN-VIKEN – samhandling for en sterk batteriverdikjede. Dette arrangementet vil være en unik mulighet for deg til å bli involvert i et banebrytende prosjekt som utforsker innovative løsninger og bærekraftige praksiser innen batteribransjen.

Sted: Kirkegata 10, Lillestrøm (møterom Tellus)

Les mer og meld deg på

 

Interessert i å være med i prosjektet? Meld deg på her: