Klynger som omstillingsmotor

NCE Smart Energy Markets var også én av tre spesielt utvalgte klynger i Innovasjon Norges store pilotprosjekt «Klynger som omstillingsmotor» (2015-2016), med formål om å ta grep om den digitale omstillingen av norsk næringsliv.

Gjennom programmet ble kunnskap og teknologi fra de beste klyngene og miljøene delt videre til andre klynger og sektorer i Norge. I november 2017 ble det klart at NCE Smart-klyngen, sammen med grupperingen DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret, NCE iKuben og NCE Systems Engineering Kongsberg, vant tildelingen av 14 millioner kroner fra Innovasjon Norge og ny status som nasjonal omstillingsmotor.

Målet er å bidra til å omstille små og mellomstore norske bedrifter. Omstillingsmotoren er en ny satsing i klyngeprogrammet som skal gi bedrifter over hele landet tilgang til oppdatert kompetanse, metoder og verktøy på områder som innovasjonsevne, bærekraft og muliggjørende teknologier viktig for norsk næringsliv de neste årene.