MOMAI: Mobilisering og Modning for AI

Prosjektet MOMAI skal mobilisere virksomheter i emballasjeindustrien til å ta i bruk kunstig intelligens. Vi ser etter virksomheter som ønsker å ta sine første skritt mot AI, enten dette er å få kunnskap om feltet eller å starte prosjekter for å implementere teknologien i sin virksomhet.

MOMAI er et klyngeprosjekt i samarbeid mellom Smart Innovation Norway, Cluster for Applied AI, NCE Smart Energy Markets og Circular Pacaging Cluster. Prosjektet er delfinansiert av Viken fylkeskommune.


Hvem kan delta?

Først og fremst små og mellomstore bedrifter tilknyttet emballasjebransjen og verdikjeden til emballasje. Større selskaper både på bruker- og leverandørsiden kan også delta. Vi ser etter virksomheter som ønsker å lære mer om kunstig intelligens og hvordan de kan bruke teknologien til å øke produktivitet og lønnsomhet, og bli mer sirkulære.


Hvordan kan din virksomhet delta i MOMAI?

Din virksomhet kan delta i MOMAI etter behov og modenhet til å starte et AI-prosjekt. Vi har derfor delt prosjektløpet opp i tre steg. I den innledende dialogen med oss vurderer vi hvilke steg din virksomhet bør ta del i:

  1. Kunnskapsbygging

Vi gir en introduksjon til kunstig intelligens og ser på hvordan virksomheten kan ta nytte av dette samtidig som vi tar for oss utfordringene. Dette steget passer for virksomheter som har liten kunnskap om AI.

  1. Kartlegging av utfordringer og muligheter

Vi kartlegger virksomhetens utfordringer og ser om disse kan løses med dataanalyse eller kunstig intelligens. Dette steget passer for virksomheter som har kjennskap til AI. I dette steget ser vi også på virksomhetens tilgang til data, noe som er avgjørende for å utvikle kunstig intelligens.

  1. Kobling til problemløser

Virksomhetene med muligheter for å utvikle AI-prosjekter, vil få muligheten til å bli koblet opp med problemløsere. Cluster for Applied AI har relevant nettverk og kunnskap som vil være stil stor nytte i denne fasen. Vi er blant annet involvert i Nemonoor og Katapult som hjelper etableringen av nettopp slike prosjekter. Smart Innovation Norway har dessuten erfaring med virkemiddelapparatet som kan delfinansiere prosjektene.

 

MOMAI partners logo

Uansett hvor moden din virksomhet er for å starte et AI-prosjekt, kan du delta i MOMAI. MOMAI starter våren 2023. Fyll ut kontaktskjemaet under og oppdag hvordan kunstig intelligens kan hjelpe deg med å forbedre virksomheten din.

 

Kontaktskjema: