Ny videosøknadstjeneste

Det Halden-baserte selskapet Vipo Nordic AS har utviklet en ny tjeneste som vil effektivisere ansettelsesprosesser i næringslivet og offentlig sektor. Løsningen ble lansert for det åpne markedet, og allerede har flere selskaper vist interesse og tatt løsningen i bruk.


Det er en forventningsfull daglig leder Carl-Emil Molin i selskapet Vipo Nordic AS, som presenterer løsningen Vipo for det kommersielle markedet. Tjenesten har vært under utvikling i nesten to år og er nå klar for en storstilt markedslansering;

– Vi har utviklet en moderne og effektiv plattform for arbeidssøkere og arbeidsgivere, som gjennom bruk av strukturert og segmentert video forenkler jobbsøknad- og ansettelsesprosesser i arbeidslivet, sier Molin.

Kort fortalt er Vipo en tjeneste som legger til rette for arbeidsgivere kan motta videosøknader på stillinger de lyser ut. Ved å gjøre opptak i korte og strukturerte segmenter, blir videosøknaden utarbeidet på en slik måte at det blir enkelt for arbeidsgivere å få et raskt inntrykk av arbeidssøkerens motivasjon, kvalifikasjoner og personlig egnethet.

– Vipos unike struktur gir grunnlag for både å redusere kostnader ved feilansettelser, samt å redusere tid/ressurser brukt på hver søknad ved at man allerede ved første selekteringsrunde har bedre grunnlag for å vurdere jobbsøkerens egnethet og dermed foreta en mer treffsikker ansettelse, fremholder Molin.

Forskningsinstitusjonen Smart Innovation Norway AS er en av de første kundene som tar i bruk Vipo i sine ansettelsesprosesser.

– Vi har fulgt Vipo Nordic med stor interesse, og benytter nå deres tjeneste for våre kommende ansettelsesprosesser. Det er ingen tvil om at løsningen raskere gir oss et bedre bilde av de aktuelle søkerne, og på den måten gir oss en større trygghet for å foreta en rett ansettelse, sier Kjell Reidar Mydske, administrerende direktør i Smart Innovation Norway.

Samtidig som Vipo gir arbeidsgivere en mer effektiv rekrutteringsprosess, har også løsningen sine fordeler for de arbeidssøkende, ifølge Molin;

– Jobbsøkeren vil ha nytte av et verktøy som senker terskelen for å søke jobber og presentere seg på en bedre måte enn gjennom en ordinær skriftlig søknad, noe som vil kunne medføre flere potensielle søkere til en ledig stilling.

Daglig leder Carl Emil Molin ser et stort potensial for Vipo;

– Rekrutteringsmarkedet er stort i Norge, men vi har også internasjonale ambisjoner. Store deler av verden er nå inne i en fase hvor samfunnet åpner opp etter Covid-19, noe som er gir et massivt trykk i rekrutteringsmarkedet. Antall stillingsutlysninger øker kraftig, og dette markedet skal vi ta en del av, avslutter Molin.

Fakta

 • Vipo Nordic leverer en videotjeneste som forenkler jobbsøknad- og ansettelsesprosesser.
 • Bedriften er en Halden basert startup med utangspunkt i inkubatormiljøet ved Smart Innovation Norway.
 • Produkter og tjenester utvikles internt.
 • Ansatte: 5

Webinarserie: Smart Vann

 

Webinar: Smart Vann – Hvordan å komme i gang?

Velkommen til fortsettelsen av webinarserien Smart Vann med kunnskapsdeling om smart vann, muligheter og hvordan man kommer i gang.
HVA:

Webinar

NÅR:

8. og 10. desember 2020,
kl. 09:00-11:00

HVOR:

Zoom

Smarte vannprodukter og digitale vanntjenester kan optimalisere vannbransjen, forbedre eksisterende løsninger og bidra til å skape gode løsninger for innbyggere og miljø. Samtidig kan smarte vannløsninger hjelpe oss med implementering av FNs bærekraftige utviklingsmål.

Ved hjelp av smarte vannmålere kan eksempelvis lekkasjer oppdages raskere og kommunen kan tilby vannprising etter forbruk, noe som forhåpentligvis vil bidra til å bevisstgjøre hva som kreves for tilgang av vann.

Webinarserien skal berede grunnen for dere som har lyst å komme i gang eller videreutvikle det arbeidet som allerede er gjort, og retter seg mot kommuner og leverandører.

Tirsdag 8. desember: Del 2 – Infrastruktur
 • Innledning, velkommen, Zoom-kjøreregler  Tilbakeblikk | Anja Wingstedt (Smart Innovation Norway) | 10 min
 • Fra visjon til handling: «Et bilde av den fremtiden vi søker å skape» | Jan Aspheim (Hvaler kommune) | 15 min + 5 min (Q&A)
 • Prosess – utstyr, infrastruktur, bearbeiding og datasikkerhet: «Mange veier til mål, prinsippskisse til prosessen» | Frank Skoglund (Energea) | 15 min + 5 min (Q&A)
 • Utstyr – vannmåler: «Hvordan velger man riktig type vannmåler» | Jon Sund (Kamstrup) | 15 min + 5 min (Q&A)
 • Infrastruktur – nettverk: «Generell info om nødvendig infrastruktur» | Jon Sund (Kamstrup) | 15 min + 5 min (Q&A)
 • Paneldiskusjon | Martin Vignes Pettersen (COWI), Jon Sund (Kamstrup), Frank Skoglund (Energea) og Jan Aspheim (Hvaler kommune) | 25 min
 • Avslutning | Anja Wingstedt (Smart Innovation Norway) | 5 min
Torsdag 10. desember: Del 3 – Databearbeiding
 • Innledning, velkommen, Zoom-kjøreregler – Tilbakeblikk | Anja Wingstedt (Smart Innovation Norway) | 10 min
 • Big Data, tjenesteutvikling: «Erfaringer fra Hvaler kommune» | Hvaler kommune | 15 min + 5 min (Q&A)
 • Databearbeiding: «Eksempler for bruk av dataene» | Martin Vignes Pettersen (COWI) | 15 min + 5 min (Q&A)
 • AI: «Planene for å anvende AI på Techni’s vannmålere for å detektere vannlekkasjer i vannforsyningsanlegget til Halden kommune» | John Einar Hulsund (IFE) | 15 min + 5 min (Q&A)
 • Datasikkerhet: «Datasikkerhet: teoretisk enkelt, praktisk vanskelig» | Bjørn Axel Gran (IFE) | 15 min + 5 min (Q&A)
 • Paneldiskusjon | Martin Vignes Pettersen (COWI), Jon Sund (Kamstrup), Frank Skoglund (Energea), Jan Aspheim (Hvaler kommune), Jan Einar Hulsund og Bjørn Axel Gran (IFE) | 25 min
 • Avslutning | Anja Wingstedt (Smart Innovation Norway) | 5 min

Blant bidragsyterne er Smart Innovation Norway, Hvaler kommune, Kamstrup, Energa, COWI og IFE. Oppdatert agenda kommer ut i forkant av webinaret.

Smart Vann er en del av en webinarserie med støtte fra Norwegian Centres of Expertise (NCE).

Påmelding: KLINK 2020

Påmelding: KLINK 2020

[form id=”132″]

Påmelding: Webinar om spillteknologi

Påmelding til webinar: Spillteknologi i praksis

Dette webinaret går over to timer mandag, torsdag og fredag i uke 24. Kurset vil gi deg bedre innblikk i hvordan spillteknologi kan benyttes på nye anvendelsesområder, for eksempel innen smart city og smarte bygg, for å senke kostnader knyttet til simulering.

Målet er at deltakerne skal få en bedre forståelse for hvordan teknologien kan bidra til mer effektiv utvikling av nye produkter og tjenester, og således bidra til vekst og lønnsomhet.

[form id=”131″]

Webinar: Plattformøkonomi

 

Webinar: Plattformøkonomi

Hvilke muligheter og praksiser får plattformer til å vokse og bli lønnsomme?

Delingsøkonomi, eller plattformøkonomi, er et relativt nytt begrep innen næringslivet, og sentralt i dette er digitale plattformer. Hastigheten på den digitale utviklingen sørger for at stadig nye forretningsideer knyttet til plattformløsninger realiseres, og tilfører noe nytt i markedet.

Dette webinaret er den tredje samlingen i Arbeidsgruppe Digitalisering og er GRATIS for klyngemedlemmer i NCE Smart Energy Markets og Cluster for Applied AI.

Program
 • 14.00 – 14.10 Introduksjon og mekanikk for alle deltakere
 • 14.10 – 14.30 Intelis og Smart Innovation Norway | Salvador Baille
 • 14.30 – 15.00 Digital Norway | Eirik Andreassen
 • 15.00 – 15.30 ScaleupXQ | Lars Johan Bjørkevoll
 • 15.30 – 16.00 Panel: “Er plattformøkonomien et game for alle?”

Moderator: Salvador Baille

HVA:

Webinar om plattformøkonomi

NÅR:

2. juni 2020, klokken 14.00-16.00

HVOR:

Webinar / Zoom

SPØRSMÅL?

Kontakt Marianne Jansson Bjerkman eller Victoria Næss Jensen

Webinar: Smart Vann

Webinar: Smart Vann

Velkommen til fortsettelsen av webinarserien Smart Vann med kunnskapsdeling om smart vann, muligheter og utfordringer!

Smarte vannprodukter og digitale vanntjenester kan optimalisere vannbransjen, forbedre eksisterende løsninger og kan bidra til å skape gode bærekraftige løsninger for innbyggere og kommuner. Samtidig kan smarte vannløsninger hjelpe oss med implementering av FNs bærekraftige utviklingsmål.

Ved hjelp av smarte vannmålere kan eksempelvis lekkasjer og avvikende vannkvalitet oppdages raskere og kommunen kan bruke dataen til for eksempel å tilby vannprising etter forbruk, noe som forhåpentligvis vil bidra til å bevisstgjøre sluttbrukere og gi bedre grunnlag for beslutningstaking.

Webinaret skal berede grunnen for dere som har lyst å komme i gang eller videreutvikle det arbeidet som allerede er gjort, og retter seg mot kommuner og leverandører.

Webinarserien arrangeres i regi av NCE Smart Energy Markets og Arbeidsgruppe Smart Vann, Smart Innovation Norway.

Dato: Mandag 14. juni 2021

Tid: Klokka 09.00-11.30

Sted: Zoom (link til webinaret fås ved påmelding). Sett av dagen i kalenderen!

Målgruppe: Kommuner, fagmiljøer, leverandører

Spørsmål? Kontakt Ulrika Holmgren på e-post eller mobil +47 467 46 210

Agenda

09.00-09.10 Velkommen – Tilbakeblikk | Anja Wingstedt, Smart Innovation Norway

09.10-09.15 Praktisk informasjon om Zoom og kjøreregler | Ulrika Holmgren, Smart Innovation Norway

09.15-09.30 Hvordan vi kan bidra og tilrettelegge for kommuner og næringsliv i prosessen av et smart vann-prosjekt | Britt Viljugrein, Smart Water Norway – Vannklyngen

09.30-09.45 Forankring, innovasjon og det store smart by-bildet | Jørn Johnsen, COWI

09.45-10.00 Åpne systemer, data og nye tjenester samt hvordan redusere til 8% lekkasje i vannettet | Simon Granath, VA SYD/Malmö

10-10.10 Pause

10.10-10.25 Hvordan innovere med innbyggerinvolvering og co-creation | Susanne K. Stigberg, Øyvind Stokseth, HIØ og Halden kommune

10.25-10.40 Gjenbruk av AMS nettverk | Nils Erik Pettersen, aPOINT

10.40-10.55 Utlysning og kravspesifikasjon, hvordan spørre for å få riktig svar | Trym Sandblost, Trondheim kommune

10.55-11.10 Erfaringer fra pilotprosjekt med automatisering av dataoverføring fra fjernavleste vannmålere | Svein Ekre, Ringsaker/HIAS

11.10-11.30 Flere spørsmål/Oppsummering/Avslutning | Anja Wingstedt, Smart Innovation Norway

Sjekk hvilke coronatiltak Innovasjon Norge har gjort for klyngebedrifter

 
 

Sjekk hvilke tiltak Innovasjon Norge har gjort for klyngebedrifter i coronakrisen

Innovasjon Norge har laget flere tiltakspakker for å møte endrede behov i næringslivet som følge av coronapandemien. Under kan du se hvilke finansieringstilbud som er særlig relevante for klynger/nettverk og bedrifter i klyngene.
Innovasjon Norges krisetiltak for norske bedrifter

Innovasjon Norge har fått en ekstrabevilgning på 4,7 milliarder kroner. Denne brukes til å utvide etablerte ordninger, og til å iverksette noen nye tilskuddsordninger.

Blant annet lanseres et ekstraordinært innovasjonstilskudd for innovative bedrifter med vekstpotensial. Innovasjon Norge anbefaler at alle klyngene/nettverkslederne gjør seg kjent med disse nye mulighetene og bidrar til å mobilisere klyngebedriftene til å utnytte tilbudene.

 • Les mer om krisetiltakene HER

.

Forlengelse av Digitalt kompetanseløft – Klynger som omstillingsmotor

Som en del av tiltakspakken for klynger (se nederst på siden) ligger det også en forlengelse av dette tilbudet ut 2020, ref. tiltak 4. Her ligger det muligheter til å få faglig og finansiell støtte til kompetanseløft for både enkeltbedrifter og grupper av bedrifter, sistnevnte gjerne organisert gjennom en klynge.

 • Les mer om Omstillingsmotor HER

.

Bedriftsnettverk

Fra 2020 er det Fylkeskommunene som har ansvar for bedriftsnettverksordningen, men det er Innovasjon Norge som behandler og beslutter søknader, og som gir faglig rådgivning til utviklingen av nye nettverk.

Fylkeskommunene har gitt rammer for ordningen i sine oppdragsbrev til Innovasjon Norge. Rammene er begrensede.

Det vurderes nå om det kan være mulig å støtte bedriftsnettverk gjennom den omtalte tilleggsfinansieringen, men dette er per i dag ikke avklart. Innovasjon Norge oppdaterer.

Sjekk også ut to av fylkeskommunenes (Innlandet og Viken) muligheter til å støtte både bedriftsnettverk og andre former for næringsutvikling:

.

Tiltakspakke for klynger

Stortinget har bevilget 50 millioner kroner til en tiltakspakke for etablerte klynger. Midlene skal forsterke klyngenes innsats for å mobilisere til nye innovasjonsprosjekter i næringslivet. Målgruppen er klynger som har basisfinansiering fra klyngeprogrammet i 2020, samt klynger som tidligere har hatt finansiell støtte fra programmet og som har et høyt aktivitetsnivå (disse klyngene er konkret angitt).

 • Les mer om tiltakspakken HER

Om Innovasjon Norge:

 • Skal bidra til nyskaping i næringslivet, utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter og utvikling i distriktene.
 • Profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.
 • Tilbyr tjenester innen finansiering, rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering.
 • Har kontorer i alle landets fylker og rundt 30 land.
 • Hvor mye Innovasjon Norge forvalter besluttes årlig gjennom statsbudsjettet.
 • Alle bevilgninger skal bidra til flere gode gründere, vekstkraftige bedrifter og innovative næringsmiljøer.

Les mer: innovasjonnorge.no

Informasjon til våre klyngepartnere vedrørende coronasituasjonen

 
 

Kjære Partner,

I lys av situasjonen og den felles dugnaden som vi alle nå står ovenfor, er det viktig at vi identifiserer mulighetene som den nye hverdagen gir oss. Vi i Smart Innovation Norway og klyngeteamet vil gjøre vårt ytterste for at dere som partnere skal oppleve at deres selskap tilføres verdi, spesielt nå.

Hvordan vi berøres vil variere, men det er kanskje nettopp nå at man har mulighet til å utforske andre måter å arbeide på, som på sikt kan gi stor verdi for egen organisasjon.

Opplæring, prosjektinitiering og nettverksbygging er viktige stikkord for det våre næringsklynger arbeider med, og dette vil vi fortsette å tilby og arbeide med på digitale arenaer. Vi ønsker også å fungere som sparringspartner og samlende enheter som kan løfte våre partneres situasjon og behov politisk. Vi ønsker derfor å høre fra deg og deres organisasjon angående situasjonen dere nå befinner dere i.

I dette nyhetsbrevet vil du finne informasjon om hvordan din organisasjon kan utnytte noen av de tilbudene som gis til våre klyngepartnere i situasjonen vi nå befinner oss i.

Når det gjelder praktiske forhold knyttet til våre arrangementer og tilbud, gjelder for tiden følgende:

 • NCE Smart Energy Markets og Cluster for Applied AI vil opprettholde aktivitet og gjennomføre planlagte arrangementer, men vi vil flytte disse over på digitale arenaer. Her vil vi komme tilbake med informasjon per arrangement. Ta gjerne kontakt med oss dersom det er spørsmål knyttet til noen av de planlagte arrangementene, og meld dere på som før. Det vil utstedes kalenderinvitasjoner der dette er relevant.
 • Den planlagte næringslivsdelegasjonen til Gøteborg og Stockholm med AI på agendaen vil flyttes, og vi vil komme tilbake med ny dato og et spennende program! Interesse for å delta eller vise frem sine løsninger kan fremdeles meldes til marianne.bjerkman@smartinnovationnorway.com
 • Planlagt studietur til Tyskland vil dessverre avlyses, men vi planlegger nettbaserte sesjoner som vi ta for seg de sentrale elementene og læringspunktene som er satt for denne turen, blant annet plattformøkonomi og spin-off-metodikk.
 • Smart Innovation Norway og klyngeteamet vil være tilgjengelig for nettbaserte møter og telefoner, men ikke for fysiske møter på kontoret eller reiser.
 • Husk at vi har et bredt tilbud av aktiviteter som er tilgjengelig for våre medlemmer, også på hjemmekontor!

Om man sparer litt tid ved å sitte på hjemmekontor, kan dette være en gylden mulighet til å få litt påfyll av kunnskap og utvikle sin kompetanse. Vi vil denne våren tilby en rekke live webinarer innen følgende områder til våre medlemmer:

Vi vil også legge til rette for at vi kan starte arbeid med prosjektideer i nettverket vårt, for eksempel gjennom onlinemøter og webinarer. Dersom deres selskap eller organisasjon har ideer til prosjekter som kan passe for flere i nettverket, kan vi hjelpe til med fasilitering og med å knytte de rette kontaktene. Vi har også tett dialog med virkemiddelapparatet i forhold til de mulighetene som finnes her.

Klyngene ønsker å fungere som samlende enheter for medlemmene våre – ikke bare når det gjelder til politisk dialog, men også når det gjelder å se på synergier i en tid hvor daglig drift er krevende for mange. Vi vil derfor gjerne høre om deres situasjon og utfordringer slik at vil kan løfte disse videre politisk og til våre kontakter i virkemiddelapparatet! På denne måten kan klyngene bidra til å utforme ordninger som er relevante for dere.

Samlet vil vi stå sterkere gjennom denne perioden, og vi som utgjør Smart Innovation Norway og klyngeteamet vil strebe etter å gjøre dugnaden lettere å gjennomføre for våre partnere!

Med beste hilsener,

klyngeteamet i Smart Innovation Norway

Kontakt oss

Prosjektledere i NCE Smart Energy Markets og Cluster for Applied AI:

Victoria Næss Jensen

Marianne Bjerkman

Kurs (webinar): Spillteknologi i praksis

 

Video: Bli med på webinar om spillteknologi!

Kurs (webinar): Spillteknologi i praksis

– Hvordan kan jeg ta i bruk spillteknologi i min bedrift?

Hvis du vil vite hvordan du på en rimeligere måte kan simulere prosesser og produktutvikling, bør du bli med på webinarserie om spillteknologi i uke 24!

Formålet med kurset er å gi en grunnleggende introduksjon til «realtime-teknologi», som blant annet benyttes i spill, slik at virksomheter får basiskompetanse som gjør at de kan begynne å ta i bruk teknologi fra spillverdenen i konkrete, verdiskapende anvendelser.

Som deltaker får du:

 • Innsikt i hva spillteknologi er
 • Inspirasjon gjennom konkrete eksempler
 • Konkrete råd og tips til hva du kan sette i gang med – og med hvem

Teknologi med utgangspunkt i spillverdenen har allerede betydelig innflytelse på hverdagen vår, på næringslivet og på samfunnet generelt – ofte uten at vi er klar over at det er spillteknologi i bunn. Teknologiutviklingen går stadig raskere og forventningene øker til områder der spillteknologi kan gjøre en stor forskjell. Dette kan påvirke måten vi jobber, tenker og samhandler på, for eksempel innen opplæring, kompetanseutvikling, evaluering, beredskap og profilering.

Kurset holdes som en serie på tre webinarer à to timer som bygger på hverandre, etterfulgt av frivillig «speed dating» med presentatører og/eller andre deltagere siste dagen. Her vil du få mulighet til å diskutere hvordan spillteknologi kan være relevant i din egen bedrift, samt drøfte eventuelle samarbeidsprosjekter.

Det er GRATIS for alle våre klyngemedlemmer i NCE Smart Energy Markets og Cluster for Applied AI å delta. For ikke-medlemmer koster det 990 kroner å delta. Dette faktureres i etterkant av webinaret.

HVA:

Tre webinarer à to timer om spillteknologi

NÅR:

Uke 24:
Mandag 8. juni, torsdag 11. juni og fredag 12. juni – fra 09.00 til 11.00

HVOR:

Webinar / Zoom

(Se oppsummering fra de tre dagene ved å klikke på linken i tittelen)

Oppsett og innhold

Velkommen til Partnerkonferansen 2020!

 

Velkommen til Partnerkonferansen 2020!

Vi er godt i gang med å sette sammen et spennende program med dyktige talere, og ønsker også i år å legge til rette for møter mellom medlemmer etter gode tilbakemeldinger på fjorårets arrangement.
HVA:

Partnerkonferansen 2020

NÅR:

22. oktober 2020

HVOR:

Simulatorsenteret på Remmen Kunnskapspark i Halden


I år står partnere fra begge våre næringsklynger, NCE Smart Energy Markets og Cluster fra Applied AI, på gjestelisten, og vi gleder oss stort til å treffe dere alle!

Deltakelse på Partnerkonferansen er GRATIS for klyngemedlemmer, og det vil bli servert lunsj og forfriskninger.

MERK! Grunnet Covid-19, vil det være begrenset med antall fysiske plasser under konferansen, men vi streamer også konferansen direkte. Det blir et tilpasset opplegg fordi de som følger konferansen digitalt, med blant annet “breakout rooms”. Følg linken under for å velge om du vil delta fysisk eller digitalt. Førstemann til mølla-prinsippet gjelder.

PROGRAM

08.00-09.50: Årsmøte for NCE Smart Energy Markets     

10.00-10.10: Velkommen | Konferansier Inge Michael Bilet og Head of Clusters Eli Haugerud

10.10-10:30: EU-Rådgiver (INJECT) | Qazi Sohail Ahmad, EU-rådgiver Smart Innovation Norway

10.30-10:55: Grønt lederskap | Karoline Nystrøm, CEO Schneider Electric 

10.55-11.20: Ledelse i krisetider | Grete Aspelund, administrerende direktør i Sweco Norge AS og styreleder i Abelia

11.20-11.30: Pause     

11.30-12.00: Workshop: Den nye normalen 

12.00-12.40: Lunsj og mingling + digital café    

12.45-13.05: Teknologi og innovasjon | Magnus Aleksander Due, CDO i Goodtech

13.05-13.25: AI som muliggjørende tilknologi for grønn innovasjon | Valeriya Naumova, Director Simula Consulting 

13.25-14.00: Partnernes pitch

 • Inge Grini, CEO Intellectual labs
 • Øyvind Grandahl, konst. leder Kommunikasjon og digitalisering Halden kommune
 • Robert Ekrem, CEO Völur
 • Per Gjerløw, Director Business Developement / EU Project Coordinatior, Schneider Electric Norge
 • Stein Aamot, Partner & Patent Attorney, Zacco Norge

14.00-14.10: Pause

14.10-14.42: Paneldiskusjon

 • Morten Skaug, direktør for etter- og videreutdanning ved Høgskolen i Østfold
 • Tina Skagen, COO ved eSmart Systems
 • Salvador Baille, rådgiver, skribent, innholdsskaper, analytiker og taler
 • Eli Haugerud, Head of Clusters i Smart Innovation Norway (bakgrunn som leder strategisk innovasjonssatsning i Tekna)

14.42-14.50: Kåring av årets klyngepartner | Inge Michael Bilet og Eli Haugerud

14.50-15.00: Oppsummering og avslutning