Om NCE Smart Energy Markets

Bærekraftig utvikling av samfunn og næringsliv

Klyngepartnerne sitter med unik kompetanse og kunnskap innen smart energi og digitale teknologier, og målet er å være verdensledende på disse områdene. Energi står sentralt i alle klyngens prosjekter, noe som har gitt solid erfaring innen forskning og utvikling både nasjonalt og internasjonalt.

Tildelingen av de prestisjetunge EU Horisont 2020-prosjektene PERMIDES, EMPOWER, INVADE og E-LAND er viktige eksempler på den posisjonen klyngen har opparbeidet seg internasjonalt

Bærekraft

Nyheter

NCE Smart Energy Markets ønsker Nettpartner velkommen i klyngen!

Selskap: Nettpartner AS, www.nettpartner.noHvem: Per Åge Nymann, MarkedsdirektørAntall ansatte: Underkant av 500 NCE Smart Energy Markets er i kjernen av de utfordringene mange bedrifter og offentlige virksomheter står midt i i dag. Vi skal bidra til det grønne skiftet og skape nye arbeidsplasser, og sikre at vi klarer å jobbe for nullutslipp, effektiv bruk av energi og finne nye […]

"Klyngen klarte å skape et viktig og unikt økosystem for AI-utvikling i Norge, og bringe sammen en synergisk blanding av offentlige og private aktører."

Valeriya Naumova, Director, Simula Consulting

Våre partnere

NCE Smart Energy Markets har over 70 medlemmer. Klyngen omfatter næringslivspartnere, kommuner og akademia med kompetanse innen prestasjonskultur, smarte byer og samfunn, smart energi og digital transformasjon.

Se våre partnere
Partnerkonferansen 2022