Om NCE Smart Energy Markets

Bærekraftig utvikling av samfunn og næringsliv

Klyngepartnerne sitter med unik kompetanse og kunnskap innen smart energi og digitale teknologier, og målet er å være verdensledende på disse områdene. Energi står sentralt i alle klyngens prosjekter, noe som har gitt solid erfaring innen forskning og utvikling både nasjonalt og internasjonalt.

Tildelingen av de prestisjetunge EU Horisont 2020-prosjektene PERMIDES, EMPOWER, INVADE og E-LAND er viktige eksempler på den posisjonen klyngen har opparbeidet seg internasjonalt

Bærekraft

Nyheter

Vi styrker Norges eksportmuligheter

Da Nasjonalt eksportråd spurte om innspill for å identifisere mulige strategiske satsingsområder, var det helt naturlig for NCE Smart Energy Markets å engasjere seg og presentere kapasiteten, kunnskapen og potensialet klyngepartnerne våre representerer. I Hurdal-plattformen fra 2021 har regjeringen slått fast at de skal øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen […]

"Vi må bygge mindre og renovere mer - mer energi-effektivt. Vi må bruke eksisterende bygg mer effektivt - for å greie det behøver vi smartere - eksisterende - bygg!"

Harald A. Nitavskis, Avdelingsleder Digital Eiendomsforvaltning, NMBU

Våre partnere

NCE Smart Energy Markets har over 70 medlemmer. Klyngen omfatter næringslivspartnere, kommuner og akademia med kompetanse innen prestasjonskultur, smarte byer og samfunn, smart energi og digital transformasjon.

Se våre partnere
Partnerkonferansen 2022